Siun sote kuva

Sisältöjulkaisija

angle-left Mitä tehdä, jos palvelukokonaisuus ei toimi? LAPE haastaa yhteistyöhön
02.09.2019

Mitä tehdä, jos palvelukokonaisuus ei toimi? LAPE haastaa yhteistyöhön

Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman (LAPE) aikana vuosina 2017-2018 sosiaali- ja terveysministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos sekä maakuntien LAPE-toimijat laativat yhteistyönä yhdeksän LAPE-teesin kokoelman. Pohjois-Karjalan LAPE-muutosagentti Anne Frimodig esittelee teesit kirjoitussarjassaan.

Viides LAPE-teesi korostaa lasten, nuorten ja perheiden sote-palvelukokonaisuuksien yhteistä päämäärää. Yhteinen päämäärä voidaan nähdä laajasti esimerkiksi riittävän hyvinvoinnin turvaamisella alueen väestölle tai se voidaan määrittää rajatummin yksilökohtaisen tarpeen mukaan yhdessä asiakkaan kanssa.

Sosiaali- ja terveyspalveluissa palvelukokonaisuudet ovat laajoja kokonaisuuksia, joiden hahmottaminen voi olla haasteellista. Haastetta lisää se, että elämme rakenteellisessa muutoksessa, jossa palvelukokonaisuuksia uudistetaan välillä varsin nopealla aikataululla. Työntekijän voi myös olla vaikea ottaa haltuun muutosta, jos yhteistyön tekemiselle ei varata aikaa.

Palvelukokonaisuuden toimivuuden takaamiseksi tarvitsemme vuoropuhelua ja toisen ammattilaisen tuntemista ja tunnistamista. Maakunnan alueella toimivat verkostomaiset perhekeskukset ovat hyvä konkreettinen esimerkki tavasta toimia yhdessä ja yhteisen päämäärän puolesta. Perhekeskukset kokoavat lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalvelut sekä yhteistyöverkostoon kuuluvat kuntien, järjestöjen ja seurakuntien palvelut ja toiminnot toimivaksi lapsi-, nuori- ja perhelähtöiseksi perustason kokonaisuudeksi. Tähän kokonaisuuteen verkostoituvat myös järjestöjen ja yksityiset erityistason palvelut sekä sivistyspalveluista erityisesti erityis- ja sairaalakoulut.

Perhekeskusverkostot on kehitetty LAPE-hankekauden aikana ja niiden sisällöllinen kehittäminen jatkuu mm. vastuutyöntekijämallin kehittämisellä. Sen sijaan syksyllä päättymässä olevan SiVa-hankkeen (Siun valinnanvapaus) soisi saavan myös yhtä hyvän kehittämisen jatkon. Hankkeessa on tehty hyvää pohjatyötä ja monitoimijaisesti asiakas- ja palveluohjausmallin kehittämisessä ja tästä työstä on konkreettista hyötyä myös lapsi- ja perhepalveluiden palvelukokonaisuuksien ja -prosessien suunnittelulle.

Kehittäminen kuuluu kaikille. Miten sinä voisit edistää omassa työssäsi toimivaa ja yhteensovitettua palvelukokonaisuutta?

 

Kirjoitussarja perustuu THL julkaisuun Lapsille ja nuorille hyvä sote (pdf). LAPE-teesit sote palvelujen uudistamisen tueksi. Teesejä on yhdeksän ja niitä tarkastellaan teesi kerrallaan kerran kuukaudessa käytännön toteuttamisen kautta.


Pohjois-Karjalan lapsi- ja perhepalvelujen muutosagentti,
OT-vastuukehittäjä Anne Frimodig
anne.frimodig(at)siunsote.fi
puh. 013 330 4287


 

Uutiskirjeet

Tilaa uutiskirjeitämme ja tiedotteita:

Tilaa tiedotteita RSS-syötteenä:

Kuulumisia Pohjois-Karjalan hyvinvointialueelta 

Uutiskirjeeseen on koottu tietoa hyvinvointialueen ajankohtaisista asioista. 

Kohti Pohjois-Karjalan hyvinvointialuetta

Uutiskirje käsittelee Siun soten muuttumista kuntayhtymästä hyvinvointialueeksi. 

Omaishoidon uutiskirje

Uutiskirjeessä kerrotaan ajankohtaisia asioita Siun soten omaishoidosta.

Perhekeskusten terveiset

Uutiskirjeessä kerrotaan Pohjois-Karjalan perhekeskusten kuulumisia.

Työkykyohjelman uutiskirje

Uutiskirjeessä kerrotaan Siun soten työkykyohjelman 2020–2022 kuulumisia.

Uutiskirjeiden tietosuojaseloste (pdf)

somejako