Siun sote kuva

Sisältöjulkaisija

angle-left Kansalliset linjaukset ohjaavat alueellista toimintaa
04.10.2019

Kansalliset linjaukset ohjaavat alueellista toimintaa

Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman (LAPE) aikana vuosina 2017-2018 sosiaali- ja terveysministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos sekä maakuntien LAPE-toimijat laativat yhteistyönä yhdeksän LAPE-teesin kokoelman. Pohjois-Karjalan LAPE-muutosagentti Anne Frimodig esittelee teesit kirjoitussarjassaan.

Kesäkuussa julkaistussa uudessa hallitusohjelmassa on luvattu parantaa lasten ja nuorten hyvinvointia sekä lapsiperheiden palveluja. LAPE-muutokselle on luvattu siis jatkorahoitusta vuosille 2020-2023. Vaikka vielä vähän aikaa saamme odotella tarkempia linjauksia, tiedämme jo nyt, että kansalliset linjaukset tulevat ohjaamaan alueellista työtä myös tulevina vuosina. Ja hyvä niin.

Oikeutetusti kuudes LAPE-teesi nostaakin esille kansalliset linjaukset yhteensovitetun sote-palvelukokonaisuuden osalta. Kansallisten linjausten tehtävänä on tukea alueellista muutostyötä. Ne eivät ole ulkoapäin annettuja määräyksiä vaan yhdessä tuotettujen näkemysten tulos siitä, miten asia tulisi olla, jotta haluttu tavoite saavutetaan. Kansallisia linjauksia on tehty mm. perhekeskustoiminnan ja vaativien palvelujen osalta osana Osaamis- ja tukikeskuksen (OT-keskus) kehittämistyötä.

Kansallisten linjausten turvin kehittämistyön kokonaisuus pysyy myös paremmin hallinnassa. Kansallisella tasolla työ on edennyt eri toimija verkostoissa, joiden tehtävänä on mm. asettaa yhdessä sovitut kriteerit toiminnalle. Työtä on tehty yhdessä THL ja ministeriöiden (STM, OKM) kanssa. Maakunnassa työtä on viety eteenpäin alueellisissa työryhmissä sekä työntekijä että esimiestasolla.

On muistettava, että linjauksista huolimatta alueellinen kehittäminen saa ja tuleekin olla oman alueensa näköistä, sillä jokaisen alueen erityispiirteet, tarpeet ja toiveet kehittämisessä ja kehittämisen tavoitteissa ja aikatauluissa ovat erilaisia. Innovatiivinen saa ja pitääkin olla.

Jatketaan siis hyvin alkanutta pohjoiskarjalaista kehittämisen pöhinää kansallisten linjausten turvin.

Kirjoitussarja perustuu THL julkaisuun Lapsille ja nuorille hyvä sote (pdf). LAPE-teesit sote palvelujen uudistamisen tueksi. Teesejä on yhdeksän ja niitä tarkastellaan teesi kerrallaan kerran kuukaudessa käytännön toteuttamisen kautta.

 

Pohjois-Karjalan lapsi- ja perhepalvelujen muutosagentti,
OT-vastuukehittäjä Anne Frimodig
anne.frimodig(at)siunsote.fi
puh. 013 330 4287

Uutiskirjeet

somejako