Yleislääketieteen erityiskoulutus

Siun sotessa voit suorittaa yleislääketieteen koulutuksen (YEK) alueemme kunnissa ja sairaanhoitopiirissämme yhtenäisenä koulutusjaksona.

Koulutukseen osallistuvat suorittavat joko yleislääketieteen erityiskoulutusta (entinen PTL-koulutus) tai aloittavat erikoistumisen koulutuksen kautta. Ennen koulutuksen alkua sinulla tulee olla voimassa oleva opinto-oikeus yleislääketieteen erityiskoulutukseen ja/tai johonkin erikoislääkäritutkintoon.

Koulutus kestää 24 kuukautta, ja siihen sisältyvät asetuksen mukaiset osuudet perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelua sekä siihen kuuluva hallinnon koulutus. Kaikkiin jaksoihin sisältyy myös virka-ajan ulkopuolista päivystystä. Koulutukseen tulija haastatellaan ja sen pohjalta laaditaan koulutussuunnitelma. Koulutukseen haetaan ja saadaan erityisvaltionosuutta (EVO).

Koulutukseen kuuluu kolme osiota

Koulutus alkaa neljän kuukauden päivystysjaksolla yhteispäivystyksessä. Käytössä on oma päivystysjakson sisältöä ohjaava lokikirja. Jakson alussa yhteispäivystyksen kouluttajalääkäri haastattelee koulutukseen tulijan ja tekee suunnitelman jakson sisällöstä. Yhteispäivystyksestä kaksi kuukautta voidaan lukea terveyskeskuspalveluksi ja kaksi kuukautta sairaalapalveluksi.

Päivystysjakson jälkeen lääkäri siirtyy 7–18 kuukauden mittaiselle terveyskeskusjaksolle jollekin Siun soten terveysasemalle. Terveysasemalla yleislääketieteen erityiskoulutuksessa olevalle lääkärille nimetään oma ohjaava lääkäri. Koulutettavat haastatellaan ja perehtymisestä perusterveydenhuollon eri toimialueisiin kuten neuvoloihin, kouluterveydenhuoltoon, kotisairaanhoitoon tai ikäihmisten palveluihin pyritään sopimaan yhdessä.

Terveysasemalla kaikki pääsevät tekemään vastaanottotyötä ja päiväpäivystystä, minkä lisäksi jaksoon sisältyy yksi tai kaksi muuta toimialuetta kiinnostuksen ja jakson pituuden mukaan. Työkokonaisuus täyttää yliopiston edellyttämät yleislääketieteen erityiskoulutuksen vaatimukset työn monipuolisuudesta.

Terveyskeskusjakson jälkeen alkaa erikoissairaanhoidon jakso, joka kestää 4–15 kuukautta. Koulutettava voi suorittaa jakson pääsääntöisesti toivomillaan erikoisaloilla.

Yhteystiedot

Siun soten rekrytointi hoitaa keskitetysti YEK-koulutuksen suunnittelun yhdessä eri ylilääkäreiden kanssa. Ota yhteyttä, niin räätälöimme sinulle sopivan koulutuksen!

Yhteystiedot

Siun sote
Rekrytointipalvelut
Puh. 013 330 4216
Torikatu 18 A, 3. krs
80100 Joensuu
rekry(at)siunsote.fi

Seuraa työmahdollisuuksiamme somessa:

Siun soten rekrytoinnin facebook-sivutSiun soten LinkedIn-sivut