Ammattilaiset kuva

Yksityiset tukipalvelutuottajat

Tukipalvelurekisterissä oleva palveluntuottaja voi myydä sosiaalihuoltolain mukaisia tukipalveluja arvonlisäverottomana henkilölle, joka tarvitsee niitä sillä perusteella, että hänen toimintakykynsä on alentunut korkean iän, sairauden, vamman tai muun vastaavan syyn vuoksi. Lisäksi tukipalveluja järjestetään henkilölle, joka tarvitsee niitä erityisen perhe- tai elämäntilanteen perusteella.

Tukipalveluilla tarkoitetaan palveluja, joilla luodaan ja ylläpidetään henkilön kodissa sellaisia olosuhteita, että hän voi suoriutua jokapäiväiseen elämään kuuluvista toiminnoista mahdollisimman itsenäisesti, sekä palveluja, joiden avulla henkilö voi saada hyvinvointia tuottavaa sisältöä elämäänsä. Tukipalveluja ovat ateria-, vaatehuolto-, siivous- ja asiointipalvelut, sekä osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä edistävät tai tukevat palvelut.

Tukipalvelurekisteriin rekisteröidään myös vammaispalvelulain mukaista henkilökohtaista apua tuottavat palveluntuottajat.

Hakeutuminen

Tukipalvelurekisteriin hakeudutaan sähköisesti Miunpalvelut järjestelmän kautta. Palveluun tunnistaudutaan verkkopankkitunnuksilla.

Hakeutumisesta on laadittu erillinen ohje, johon suosittelemme tutustumaan ennen sähköisen hakemuksen täyttämistä. Ohjeessa on esimerkiksi vähimmäisosaamisvaatimukset tukipalvelun tuottamiseen.

Tukipalvelurekisteröinti tehdään noin kuukauden (1 kk) kuluessa hakemuksen saapumisesta. Mikäli hakemus on puutteellinen, Siun sote lähettää palveluntuottajalle hakemuksen täydennettäväksi Miunpalvelujen kautta. Puutteellisesti täytetty hakemus jatkaa käsittelyaikaa.

Palveluntuottaja saa kirjallisen ilmoituksen rekisteröinnistä, kun hakemus liitteineen on käsitelty.

Tukipalvelurekisteri

Siun soten rekisteröimät tukipalvelutuottajat (pdf)

Kotipalvelun tukipalvelutuottajat - yhteystiedot

yhteystiedot

Sähköposti: tukipalvelurekisteri(at)siunsote.fi

Palvelujohtaja Hannele Komu
puh. 013 330 6692
hannele.komu(at)siunsote.fi

Palvelujohtaja Marke Varis
puh. 013 330 7134
marke.varis(at)siunsote.fi

Palvelusihteeri Mirva Laeslehto
puh. 013 330 3225
mirva.laeslehto(at)siunsote.fi

Palvelusihteeri Tiina Kokko
puh. 013 330 8446
tiina.kokko(at)siunsote.fi

somejako