Ammattilaiset kuva

Yksityiset tukipalvelutuottajat

1.1.2024 alkaen kaikki uudet tukipalvelutuottajien ilmoitukset menevät sähköiseen valtakunnalliseen Soteri-rekisteriin. Lisätietoja Valviran verkkosivuilta.

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue päivittää tällä sivulla olevaa tukipalvelurekisteriä ainoastaan olemassa olevien yhteystietojen osalta.Yhteystietomuutokset ja rekisteristä poistopyynnöt pyydetään ilmoittamaan osoitteeseen tukipalvelurekisteri(at)siunsote.fi.

Tukipalvelurekisterissä oleva palveluntuottaja voi myydä sosiaalihuoltolain 19 § mukaisia tukipalveluja arvonlisäverottomana henkilölle, joka tarvitsee niitä sillä perusteella, että hänen toimintakykynsä on alentunut korkean iän, sairauden, vamman tai muun vastaavan syyn vuoksi. Lisäksi tukipalveluja järjestetään henkilölle, joka tarvitsee niitä erityisen perhe- tai elämäntilanteen perusteella.

Tukipalveluilla tarkoitetaan palveluja, joilla luodaan ja ylläpidetään henkilön kodissa sellaisia olosuhteita, että hän voi suoriutua jokapäiväiseen elämään kuuluvista toiminnoista mahdollisimman itsenäisesti, sekä palveluja, joiden avulla henkilö voi saada hyvinvointia tuottavaa sisältöä elämäänsä. Tukipalveluja ovat ateria-, vaatehuolto-, siivous- ja asiointipalvelut, sekä osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä edistävät tai tukevat palvelut.

Tukipalvelurekisteriin rekisteröidään myös vammaispalvelulain mukaista henkilökohtaista apua tuottavat palveluntuottajat.

Tukipalvelurekisteri

Siun soten rekisteröimät tukipalvelutuottajat (pdf)

Kotipalvelun tukipalvelutuottajat - yhteystiedot

yhteystiedot

Sähköposti: tukipalvelurekisteri(at)siunsote.fi

Palvelujohtaja Hannele Komu
puh. 013 330 6692
hannele.komu(at)siunsote.fi

somejako