Ammattilaiset kuva

Yksityiset terveyspalvelujen tuottajat

Yksityiset terveyspalvelut täydentävät kunnallisia palveluita.

Valviralla on valtakunnallinen koordinaatiovastuu sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnassa ja se valvoo pääsääntöisesti terveydenhuollon ammattihenkilöitä.

Aluehallintovirastolla on ensisijainen vastuu palvelujen valvonnasta alueillaan (Laki yksityisistä terveyspalveluista 152/1990 3 luku 13 § 2 momentti). Aluehallintovirasto myöntää luvan yksityiselle sosiaali- ja terveydenhuollon toimijalle, käsittelee yksityisen terveydenhuollon kanteluita sekä oikaisu- ja valitusasioita ja neuvoo asiakasta, jos yksityisen terveydenhuollon palveluissa tai niiden laadussa on asiakkaan mielestä vakavia puutteita.

Yksityisten terveyspalvelujen tuottajien neuvonta ja ohjaus

Palvelupäällikkö, avoterveydenhuollon ylilääkäri Mikael Ripatti
Puh. 013 330 9556
mikael.ripatti(at)siunsote.fi

Yksityisten terveyspalvelujen toimitilatarkastukset

Toimitilatarkastukset yksityisten terveyspalvelutuottajien lupahakemuksia varten tekee paikallinen terveysaseman ylilääkäri toimitilan sijainnin mukaisella alueella. Yhteystiedot löydät henkilökunnan yhteystietohausta. Tarvittaessa lisätietoja antaa palvelupäällikkö Mikael Ripatti.

Huomaathan, että toimitilatarkastukset tehdään muun virkatyön ohessa. Siksi toivomme, että pyydät toimitilatarkastusta vähintään 3-4 viikkoa aiemmin.

Yksityisten suun terveydenhuollon palvelujen toimitilatarkastukset

Johtava ylihammaslääkäri Virva Vänttinen
Puh. 013 330 6013
virva.vanttinen(at)siunsote.fi

Lääkinnällisen kuntoutuksen ostopalvelut

Siun sote ostaa lääkinnällisen kuntoutuksen fysio-, lymfa- ja allasterapian, toiminta- ja SI-terapian sekä puheterapian avopalveluja maksusitoumuksella. Palveluntuottajat on kilpailutettu ja sopimukset ovat voimassa 1.1.2021–31.12.2022 sekä mahdolliset optiovuodet ajalle 1.1.–31.12.2023 ja 1.1–31.12.2024.

Maksusitoumuksella toteutuneiden terapioiden palautteet

Tallenna terapiapalautelomake tietokoneellesi. Kirjoita toteutuneen terapian palaute, tulosta, allekirjoita ja lähetä se maksusitoumuksesta päättäneelle henkilölle kuntoutumisjakson päättyessä. Toimita asiakas- ja potilastiedot Siun sotelle asiakassuhteen päätyttyä ja hävitä tiedot käyttämästäsi tietojärjestelmästä.

 

somejako