Ammattilaiset kuva

Yksityiset palveluntuottajat

Aluehallintovirastot ja Valvira pitävät yllä valtakunnallista rekisteriä yksityisistä sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajista. Siun sote pitää yllä rekisteriä kotipalveluihin kuuluvien tukipalvelujen tai niihin rinnastettavien palvelujen tuottajista sekä palvelusetelituottajista.

somejako