Tutkimus kuva

Rekisteritutkimus

Rekisteritutkimuksilla tarkoitetaan tutkimuksia, joissa potilas- ja asiakastietoja kerätään esimerkiksi potilaskertomuksista. Rekisteritietojen käyttöön tieteellisessä tutkimuksessa tarvitaan potilaiden kirjallinen suostumus, rekisterinpitäjän tai Findatan tietolupa. Siun sote myöntää tietoluvan tietojen käyttöön silloin, kun tutkimuksessa tarvitaan tietoja vain Siun soten rekistereistä.

 

Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen Findata vastaa 1.4.2020 alkaen aineistojen toissijaiseen käyttöön tarvittavista tietoluvista ja tietopyynnöistä silloin, kun tietoja yhdistetään usealta eri rekisteripitäjältä tai jos tarvitaan Kanta-palveluihin tallennettuja tietoja.

 

Mikäli kyseessä on tutkimus, jolla on voimassa oleva Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) myöntämä lupa, ei tutkimukselle tarvitse hakea Siun soten tutkimuslupaa. Aineistopyyntö, kopio THL:n luvasta ja laskutustiedot pyydetään toimittamaan Siun soten opetus- ja tutkimuskoordinaattorille.

Rekisterinpitäjän tietolupa

Rekisterinpitäjän tietolupa haetaan Tutkimuslupahakemus-lomakkeella. Hakemukseen liitetään tutkimussuunnitelma ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste. Tietosuojaselostetta käytetään rekisteröityjen informoimiseen henkilötietojen käsittelystä. Lisäksi hakemukseen liitetään GDPR:n mukainen vaikutusten arviointi erityisiä henkilötietoryhmiä koskevien tietojen käsittelystä. Näitä ovat henkilötiedot, joista ilmenee rotu, etninen alkuperä, poliittisia mielipiteitä, ammattiliiton jäsenyys, uskonnollinen tai filosofinen vakaumus, tai jos kyseessä on geneettisten tai biometristen tietojen käsittely henkilön yksiselitteistä tunnistamista varten tai terveyttä koskevien tai seksuaalista käyttäytymistä ja suuntautumista koskevien tietojen käsittely. Lisätietoja vaikutusten arvioinnista Tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilta.

Asiakirja- ja tietopalvelumaksut

Aineistojen luovuttaminen tutkimuskäyttöön on maksullista. Hinnasto on kuvattu dokumentissa Asiakirja- ja tietopalvelumaksut (pdf).

Lisätietoja rekisteritutkimus

Tutkimuslupahakemus

somejako