Tutkimus kuva

Rekisteritutkimus

Rekisteritutkimuksilla tarkoitetaan tutkimuksia, joissa potilas- ja asiakastietoja kerätään esimerkiksi potilaskertomuksista. Rekisteritietojen käyttöön tarvitaan potilaiden kirjallinen suostumus tai rekisterinpitäjän lupa.

Mikäli kyseessä on tutkimus, jossa kerätään tietoja useamman kuin yhden julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon yksikön ylläpitämistä rekistereistä, voi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) myöntää luvan rekisterien ja asiakirjojen tieteelliseen tutkimuskäyttöön. Tutkimukselle, jolle THL on myöntänyt luvan, ei tarvitse hakea Siun soten tutkimuslupaa. Aineistopyyntö, kopio THL:n luvasta ja laskutustiedot pyydetään toimittamaan Siun soten opetus- ja tutkimuskoordinaattorille.

Rekisterinpitäjän lupa

Rekisterinpitäjän lupa haetaan Tutkimuslupahakemus-lomakkeella. Hakemukseen liitetään tutkimussuunnitelma ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste. Tietosuojaselostetta käytetään rekisteröityjen informoimiseen henkilötietojen käsittelystä. Lisäksi hakemukseen liitetään GDPR:n mukainen vaikutusten arviointi erityisiä henkilötietoryhmiä koskevien tietojen käsittelystä. Näitä ovat henkilötiedot, joista ilmenee rotu, etninen alkuperä, poliittisia mielipiteitä, ammattiliiton jäsenyys, uskonnollinen tai filosofinen vakaumus, tai jos kyseessä on geneettisten tai biometristen tietojen käsittely henkilön yksiselitteistä tunnistamista varten tai terveyttä koskevien tai seksuaalista käyttäytymistä ja suuntautumista koskevien tietojen käsittely. Lisätietoja vaikutusten arvioinnista Tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilta.

Asiakirja- ja tietopalvelumaksut

Aineistojen luovuttaminen tutkimuskäyttöön on maksullista. Hinnasto on kuvattu dokumentissa Asiakirja- ja tietopalvelumaksut (pdf).

Lisätietoja rekisteritutkimus

Tutkimuslupahakemus

somejako