Siun sote kuva

Kuulutukset

Tällä sivulla julkaistaan hyvinvointialuelain 113§:n mukaiset hyvinvointialueen julkiset kuulutukset ja tiedoksiannot, ellei niitä ole julkaistu muualla hyvinvointialueen verkkosivustolla.

Sisältöjulkaisija

angle-left Kuulutus tupakkalain (549/2016) 79 §:n mukaisesta tupakointikiellon määräämisestä
28.10.2021

Kuulutus tupakkalain (549/2016) 79 §:n mukaisesta tupakointikiellon määräämisestä

Päätös koskee kiinteistöä Lepikkokuja 3, osoitteessa Lepikkokuja 3, 80170 Joensuu.

Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys on tehnyt viranhaltijapäätöksen 1035582/28.10.2021 § 2 tupakointikieltohakemuksen perusteella tupakoinnin kieltämisestä edellä mainitun kiinteistön huoneistojen parvekkeilla ja huoneistokohtaisilla ulkopihoilla ja kuisteilla. Päätösasiakirja liitteineen on nähtävillä 30 päivän ajan Pohjois-Karjalan Ympäristöterveydessä, osoitteessa Jokikatu 8, 80220 Joensuu, 4. kerros. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska tiedoksi annettavia on yli kolmekymmentä.

Valitusoikeus päätöksestä on luvan hakijalla ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea. Valitusviranomaisena on Itä-Suomen hallinto-oikeus. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Lisätietoja asiasta antaa terveystarkastaja Ville Väisänen, ville.vaisanen(at)siunsote.fi, puh. 013 330 8200.

Joensuussa 28.10.2021

Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys

Siun Sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

somejako