Navigaatiovalikko

Henkilökohtainen apu kuva

Henkilökohtainen budjetti

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, Siun sote on ollut mukana Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamassa Palvelut asiakaslähtöisiksi palvelusetelikokeilussa. Kokeilun kesto oli 1.12.2017-31.10.2019. Siun sotessa  henkilökohtaisen budjetin käyttöä on kokeiltu vaikeavammaisten ja kehitysvammaisten henkilöiden palveluiden järjestämisen tapana. Kokeilun tavoitteena on ollut saada tietoa henkilökohtaisen budjetin käytöstä ja siitä, lisääkö henkilökohtaisen budjetin käyttö vammaisten henkilöiden valinnanvapautta.

Henkilökohtainen budjetti jatkuu palvelujen hankintamuotona edellä mainituille asiakasryhmille 31.12.2019 saakka. Henkilökohtainen budjetti tulee olemaan jatkossakin yksi keino järjestää palveluita Siun sotessa.

Mikä on henkilökohtainen budjetti?

Henkilökohtainen budjetti on asiakkaan tarpeiden pohjalta määritelty rahasumma, jolla asiakas voi hankkia palvelusuunnitelman mukaisia palveluja yrityksiltä, yhdistyksiltä tai muilta palveluntuottajilta.

Asiakas on mukana suunnittelemassa omia tarpeitaan vastaavia palveluja ja niiden sisältöjä. Asiakas voi valita palveluntuottajan Siun soten hyväksymien palveluntuottajien joukosta.

Henkilökohtaisen budjetoinnin piiriin kuuluvat vammaispalvelulain ja kehitysvammaisten erityishuoltoa koskevien lakien palveluista:

  • tuettu asuminen
  • palveluasuminen
  • tehostettu palveluasuminen
  • tilapäinen ympärivuorokautinen asumispalvelu
  • vierihoito eli lisätunnit asumiseen
  • päivätoiminta
  • henkilökohtainen apu

    Ja sosiaalihuoltolain mukainen kotihoito.

Kuka voi saada henkilökohtaisen budjetin?

Henkilökohtaisen budjetin voivat saada kaikki vaikea- ja kehitysvammaiset henkilöt, joilla on oikeus vammaispalvelulain tai erityishuoltolain mukaisiin palveluihin.

Miten henkilökohtainen budjetointi toimii?

Henkilökohtaisen budjetin laatiminen alkaa yhteisellä palvelutarpeen arvioinnilla. Yhteisen arvioinnin jälkeen asiakas laatii tukisuunnitelman, johon hän kuvaa parhaiten omia tarpeita ja toiveita vastaavat palvelut. Tukisuunnitelman tekemiseen saa apua läheisiltä, kokemusasiantuntijoilta tai vammaispalvelun työntekijöiltä.

Palvelutarpeen arvion ja tukisuunnitelman pohjalta laaditaan palvelusuunnitelma. Suunnitelmaan kirjataan henkilökohtaiseen budjettiin sisältyvät palvelut, niiden sisältö sekä käytettävissä oleva rahamäärä palvelujen hankkimiseen.

Asiakas voi valita henkilökohtaiseen budjettiinsa joko kaikki palvelunsa tai vain osan niistä.

Asiakas voi etsiä itselleen sopivat palveluntuottajat Siun soten hyväksymien palveluntuottajien joukosta. Siun sote maksaa suoraan palveluntuottajalle henkilökohtaisen budjetin mukaiset korvaukset. Asiakkaan tilille ei siis siirry rahaa.

Asiakas saa henkilökohtaisen budjettinsa käyttöön tukea, ohjausta ja neuvontaa Siun soten vammaispalvelujen ammattilaisilta ja kokemusasiantuntijoilta.

Palveluntuottajaksi hakeutuminen

Palveluntuottajat voivat jatkossa hakeutua Siun soten palvelusetelituottajaksi niihin palveluihin, joissa Siun sotessa on palveluseteli käytössä. Hakeutuminen palveluntuottajaksi tapahtuu miunpalvelut.fi kautta.

Palvelusetelituottajaksi hyväksymisen edellytyksenä on, että palveluntuottaja on hyväksytty Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ylläpitämään yksityisten palvelujen antajien rekisteriin tai Siun soten ylläpitämään tukipalvelurekisteriin. Muut tarkemmat ehdot on määritelty henkilökohtaisen budjetoinnin sääntökirjassa, jonka Siun soten yhtymähallitus on 25.9.2019 kokouksessaan hyväksynyt.

Tarkempia ohjeita hakeutumiseen liittyen saat palveluseteli(at)siunsote.fi.

Lisätietoja henkilökohtaisesta budjetista

Lisätietoja henkilökohtaisesta budjetista

Erityisasiantuntija
Kristiina Räsänen
puh. 013 330 5184
kristiina.rasanen(at)siunsote.fi

vammaispalvelujen sosiaalityö ja palveluohjaus

Vammaispalvelujen sosiaalityö ja palveluohjaus

Uutiskirjeet

Tilaa uutiskirjeitämme:

Perhekeskusten terveiset
Uutiskirjeessä kerrotaan Pohjois-Karjalan perhekeskusten kuulumisia.
Lue helmikuun 2020 uutiskirje
Tilaa uutiskirje tästä

Uutiskirjeiden tietosuojaseloste (pdf)

somejako