Erikoislääkärikoulutus

Siun sotessa voit erikoistua useimmille lääketieteen erikoisaloille mukaan lukien yleislääketiede ja työterveyshuolto.

Pohjois-Karjalan keskussairaala on laajan päivystyksen keskussairaala, joka yhdessä perusterveydenhuollon toimintayksiköiden kanssa tarjoaa monipuolisen, laadukkaan ja joustavan toimintaympäristön erikoistuville lääkäreille. Muutamilla erikoisaloilla voi suorittaa myös osan koulutukseen kuuluvasta eriytyvän vaiheen palvelusta.

Siun sotessa saat käyttöösi nykyaikaiset tiedonhallinnan työvälineet ja materiaalit. Jokaiselle koulutettavalle tehdään henkilökohtainen koulutussopimus ja nimetään henkilökohtainen ohjaaja. Seniorituesta huolehdimme myös päivystysaikana.

Tärkeitä yhteistyökumppaneita erikoislääkärikoulutuksessa ovat Itä-Suomen yliopisto ja Kuopion yliopistollinen sairaala. Teemme yhteistyötä myös muiden yliopistojen ja yliopistollisten sairaaloiden kanssa.

Lisätietoja erikoislääkärikoulutuksesta antavat erikoisalojen ylilääkärit ja yleislääketieteen osalta kouluttajalääkäri.

Yhteystiedot

Palvelujohtaja/Keskussairaalapalvelut, johtajaylilääkäri Juha Mustonen, puh. 013 330 3485
Kouluttajalääkäri Sanna Tervonen
Palvelujohtaja/Vastaanottopalvelut, avoterveydenhuollon ylilääkäri Mervi Karttunen, puh. 013 330 7173

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@siunsote.fi

Erikoisalojen ylilääkäreiden yhteystiedot

Diagnostisten palvelujen palvelualue
Konservatiivinen palvelualue
Operatiivinen palvelualue
Psykiatrian palvelualue