Ammattilaiset kuva

Covid-tarvikkeiden jakelu sopimusautoilijoille ja ykrityisille palveluntuottajille

Koronavirusepidemiaan liittyvien suu–nenäsuojainten sekä käsidesin maksuton jakelu Siun soten sopimusautoilijoille sekä yksityisille palveluntuottajille päättyy 1.2.2023.

Yleisten sopimusehtojen mukaisesti palveluntuottajat vastaavat siitä, että kaikessa toiminnassa noudatetaan palvelua ohjaavaa lainsäädäntöä, asetuksia ja viranomaisohjeita.

 

Yhteystiedot keskusvarasto

Yhteystiedot

Siun soten keskusvarasto
013 330 8316
avoinna klo 8–16

somejako