Chat seniorineuvonta

Kuvakaruselli ikäihminen neulomassa

Asumisen vaihtoehdot

Järjestämme asumispalveluja henkilöille, jotka erityisestä syystä tarvitsevat apua tai tukea asumisessa tai asumisensa järjestämisessä.

Palvelu muodostuu kodinomaisesta ja asiakkaan henkilökohtaisia tarpeita vastaavasta asumisesta, tukipalveluista sekä toimintakykyä ja kuntoutumista edistävästä hoidosta ja hoivasta.

Aktivoimme ja kannustamme asiakasta omatoimiseen ja itsenäiseen suoriutumiseen voimavarojensa mukaan. Tavoitteena on edistää asiakkaan turvallista ja arvokasta elämää, mahdollistaa fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja henkinen hyvinvointi sekä kuntoutuminen.

Jokaiselle asumispalveluja tarvitsevalle henkilölle tehdään palvelutarpeen arviointi, jonka perusteella tehdään päätös soveltuvasta asumispalvelusta ja järjestetään tarpeita vastaava asumis- tai hoivapaikka.

Lisätietoja saat Seniorineuvonta Ankkurista.

Asumisen vaihtoehdot linkkinosto

Yhteystiedot Ikäihmisten palvelut Seniorineuvonta Ankkuri

Yhteystiedot

Seniorineuvonta Ankkuri
Puh. 013 330 2890
Soittoajat arkisin klo 8–16
Rauhankatu 1 A, Matti-talo, 80100 Joensuu
Asiointi vain ajanvarauksella.

seniorineuvonta.ankkuri(at)siunsote.fi

Hae henkilökunnan suoria yhteystietoja

Ikäihmisten palvelujen johdon yhteystiedot

somejako