Chat seniorineuvonta

Kuvakaruselli ikäihminen neulomassa

Asumisen vaihtoehdot

Järjestämme asumispalveluja henkilöille, jotka erityisestä syystä tarvitsevat apua tai tukea asumisessa tai asumisensa järjestämisessä.

Palvelu muodostuu kodinomaisesta ja asiakkaan henkilökohtaisia tarpeita vastaavasta asumisesta, tukipalveluista sekä toimintakykyä ja kuntoutumista edistävästä hoidosta ja hoivasta.

Aktivoimme ja kannustamme asiakasta omatoimiseen ja itsenäiseen suoriutumiseen voimavarojensa mukaan. Tavoitteena on edistää asiakkaan turvallista ja arvokasta elämää, mahdollistaa fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja henkinen hyvinvointi sekä kuntoutuminen.

Jokaiselle asumispalveluja tarvitsevalle henkilölle tehdään palvelutarpeen arviointi, jonka perusteella tehdään päätös soveltuvasta asumispalvelusta ja järjestetään tarpeita vastaava asumis- tai hoivapaikka.

Lisätietoja saat Seniorineuvonta Ankkurista.

Asumisen vaihtoehdot linkkinosto

Yhteystiedot Ikäihmisten palvelut Seniorineuvonta Ankkuri

SENIORINEUVONTA ANKKURI

Puh. 013 330 2890
Soittoajat arkisin klo 8-16.
Voit jättää takaisinsoittopyynnön, jos numero on varattu.

seniorineuvonta.ankkuri(at)siunsote.fi

Chat avoinna arkisin klo 8-16.

Rauhankatu 1 A, Matti-talo, 80100 Joensuu.
Asiointi vain ajanvarauksella.

Seniorineuvonta Ankkurista saat tietoa ikäihmisten kotona asumista tukevista palveluista, erilaisista asumisen vaihtoehdoista, sosiaalietuuksista sekä kuljetuspalveluista. Voit tehdä myös ilmoituksen iäkkään henkilön palvelutarpeesta.

Ankkuriin voi olla yhteydessä ikäihmiset, heidän läheisensä sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset.

somejako