Etäpäivätoiminta kuva

Etäpäivätoiminta

Päiväaikaisen toiminnan etäpalvelut ovat ryhmämuotoista päivätoimintaa ja työhönvalmennusta digilaitteen välityksellä. Etäpalveluihin kuuluvat avoin ja suljettu toiminta. Avoimeen etäpäivätoimintaan voi osallistua ilmoittautumatta, ja ohjelmaa on koko toimintakauden ajan viikoittain. Suljetuissa etäpalveluissa on ryhmiä ja kursseja, jotka kokoontuvat tietyn teeman parissa. Suljettuihin etäpalveluihin kuuluu myös etätyöhönvalmennusta työhön liittyvien kurssien ja vertaistukiryhmätoiminnan muodossa. Osallistujavalinnat suljettuihin ryhmiin ja kursseille tehdään hakijoista aina hakuajan päätyttyä.

Etäpäivätoiminnan tarjonta ja sisältö suunnitellaan yhdessä asiakkaiden kanssa. Asiakkaiden toiveita kartoitetaan säännöllisesti muun muassa kyselyillä. Lisäksi sisältöä ohjaavat asiakkailta saadut palautteet, joita kysytään jokaisen etäryhmän ja etäkurssin päättyessä. Asiakaslähtöisesti laadittu sisältö voi olla muun muassa keskusteluja, vertaistukea, kädentaitoja, luovia toimintoja, soveltavaa liikuntaa, musiikkia, digitaitojen harjoittelua, työelämän valmiuksia, kommunikaatiotuokioita sekä juhlia. Toiminta perustuu Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunnan (KVANK) laatukriteereihin.

Yhteystiedot Vammaisten ja kehitysvammaisten palvelut

Vammaispalvelujen sosiaalityö ja palveluohjaus

Vammaisten päiväaikaisen toiminnan palvelusetelilinkki

Palveluseteli

Vammaisten päivätoiminnan järjestämisen yhtenä vaihtoehtona on palveluseteli.

somejako