Alueellinen kaatumisten ehkäisyn (AKE) -työryhmä

Pohjois-Karjalan alueellinen kaatumisten ehkäisyn (AKE) -työryhmä pyrkii lisäämään yleistä tietoisuutta kaatumisten riskitekijöistä ja ennaltaehkäisystä. Työryhmän tehtävänä on myös edistää hyviä käytänteitä kaatumisten vähentämiseksi kaikissa Siun soten toimintaympäristöissä.

Siun soten AKE-työryhmä on rakentanut paikallisen verkoston, johon kuuluu yli 100 Siun soten alueella toimivaa AKE-vastuuhenkilöä, jotka edustavat monipuolisesti eri työyksiköitä ja ammattiryhmiä.

Työryhmä on osa laajempaa Kuopion yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen verkostoa.

Yhteystiedot

AKE-työryhmän puheenjohtaja
Hannele Komu
hannele.komu(at)siunsote.fi

Kliinisen hoitotyön asiantuntija
Eeva Elomäki
eeva.elomaki(at)siunsote.fi