Navigaatiovalikko

Ei ole mitään sivuja, mitä näytetään nykyisellä tasolla.

Vammaisten ja kehitysvammaisten palvelut kuva

Vammaispalvelut Asunnon muutostyöt

Asunnon muutostöillä ja asuntoon kuuluvien välineiden ja laitteiden korvaamisella pyritään mahdollistamaan vammaisen henkilön asuminen omassa vakinaisessa kodissa. Palvelu on tarkoitettu vaikeavammaiselle henkilölle, jolle liikkuminen tai muu suoriutuminen vakituisessa asunnossa on vamman tai sairauden vuoksi erityisen vaikeaa.

Asunnon muutostöinä korvataan vamman vaatimat välttämättömät muutostyöt asunnossa ja sen välittömässä läheisyydessä. Korvattavia asunnon muutostöitä ovat esimerkiksi kynnysten poistaminen, ovien leventäminen ja tukikahvojen kiinnittäminen. Asunnon peruskorjaustoimenpiteitä ei korvata.

Korvattavia asuntoon kuuluvia välineitä ja laitteita ovat esimerkiksi ulko-oven eteen asennettava pyörätuoliliuska ja ulko-oven sähköinen ovenavauslaite.Tarvittava väline tai laite annetaan yleensä asiakkaan käyttöön ja palautetaan luovuttaneelle taholle, kun käytön tarve lakkaa tai asiakkaan vakituinen asuinpaikka muuttuu.

Asunnon muutostyöt ovat asiakkaalle maksuttomia. Asunnon omistajalta, taloyhtiöltä tai kuolinpesältä tulee olla kirjallinen suostumus muutostöiden suorittamiselle.

Asunnon muutostöiden hakeminen

Tee hakemus asunnon muutostöistä Siun soten asunnon muutostyöpalveluille. Asunnon muutostyöpalvelut vastaa koko Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen asunnon muutostyöpalveluista.

Kuulovammaisten hälytinjärjestelmiin liittyvissä tarpeissa ota yhteys kuulokeskukseen tai kuulon puolen kuntoutusohjaajiin.

Yhteystiedot Asunnon muutostyöt Ikäihmisten palvelut Vammaispalvelut

Yhteystiedot

Asunnon muutostyöpalvelut
sosiaalityöntekijä 1
Puh. 013 330 7990
sosiaalityöntekijä 2
Puh. 013 330 8059
Klo 8–15

Siilaisen kuntoutumiskeskus
Noljakantie 17a, B-ovi, 1.krs
80130 Joensuu

somejako