Vammaisten ja kehitysvammaisten palvelut kuva

Vammaispalvelut Asuminen

Räätälöimme vammaiselle henkilölle toimivat asumisratkaisut sekä riittävät tukitoimet itsenäiseen asumiseen ja asumisen harjoitteluun.

Tarjoamme lyhytaikaista asumista ja lyhytaikaista palveluasumista sekä tukea itsenäiseen asumiseen. Henkilöille, jotka eivät selviä omassa asunnossa tukitoimien avulla, tarjoamme asumispalvelua omissa yksiköissämme sekä tarvittaessa ostamme palveluita yksityisiltä yrittäjiltä.

Kunnan on järjestettävä asumispalvelut asiakkaan yksilöllisten tarpeiden ja toiveiden mukaan ottaen huomioon asiakkaan etu. Asumispalvelut tulee järjestää ensisijaisesti vammaispalvelulain ja toissijaisesti kehitysvammalain perusteella. Vammaisuuden johdosta tarvittava apu ja tuki on aina asukkaalle maksutonta.

Asuminen linkkinosto osa2

Yhteystiedot Vammaisten ja kehitysvammaisten palvelut

Vammaispalvelujen sosiaalityö ja palveluohjaus

somejako