Alkutuotanto sivun pääkuva

Alkutuotanto

Tee kirjallinen ilmoitus alkutuotantopaikasta ja siellä harjoitettavasta alkutuotannon toiminnasta kunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle.

Alkutuotantopaikan ilmoituksesta on käytävä ilmi

  • toimijan nimi ja osoite sekä muut tarvittavat yhteystiedot
  • toimijan yritys- ja yhteisötunnus, tilatunnus tai asiakastunnus taikka näiden puuttuessa henkilötunnus
  • alkutuotantopaikan osoite ja tarvittaessa nimi
  • tieto toiminnan luonteesta ja laajuudesta.

Alkutuotannon toimijalla on oltava kirjallinen kuvaus omavalvonnastaan.

Kenelle alkutuotantopaikasta ilmoitetaan:

  • kunnan terveystarkastajalle: kalastus, kasvikset
  • hygieenikkoeläinlääkärille: hunaja, liha, maito, muna.

Määräajat ja voimassaoloaika

Ilmoitus uudesta toiminnasta on tehtävä hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista. Toiminnan voi aloittaa, vaikka ilmoituksen käsittely olisi kesken.

Ilmoitus käsitellään kuukauden sisällä ilmoituksen tekemisestä.

Ilmoitus on voimassa toistaiseksi.

Ilmoita toiminnan muuttumisesta tai loppumisesta elintarvikeviranomaiselle.

 

Yhteystiedot Elintarvikehuoneisto Alkutuotanto

Yhteystiedot

Kristiina Kinnunen hygieenikkoeläinlääkäri
puh. 013 330 8210 
 

Yhteystiedot Elintarviketurvallisuus

Terveystarkastajat

Lomake Alkutuotanto

Ohjeet alkutuotanto

somejako