Ajankohtaista sivun pääkuva

Ajankohtaista arkisto

Tiedotearkistot: 2022, 2021, 20202019, 2018, 2017, 2016, 2015

Sisältöjulkaisija

24.02.2023
Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen palveluverkkoa uudistetaan palvelutarve edellä

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueella on käynnissä palvelustrategian ja palveluverkkosuunnitelman laatimistyö. Tarkoituksena on laatia suunnitelma, joka vastaa asukkaiden muuttuviin palvelutarpeisiin ja ohjaa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä maakunnassa pitkälle...

23.02.2023
Monipalveluauton kokeilut saivat kiitosta asiakkailta – myös kehittämiskohteita nousi esille mahdollista jatkokäyttöä ajatellen

Ensimmäisellä jaksolla auton sisätilat muokattiin koululaisten hammashoidon vastaanottotilaksi ja toisella jaksolla auto varusteltiin sairaanhoitajan vastaanotoksi. Monipalveluautossa asioi kokeilujen aikana yhteensä reilut 400 asiakasta.

22.02.2023
Kuinka johtaa uudistumista? – Siun sotessa luotiin työväline uudistumisen johtamisen tueksi

Uudistumisen johtamisen toimintaperiaatteen tarkoituksena on auttaa miettimään, kuinka ihmisiä tulisi johtaa uudistuksen suunnittelussa ja toteutuksessa.

21.02.2023
Juuan terveysasemalla etälääkärin palvelut käytettävissä

Juuan terveysasemalla on päivittäin etälääkärin palvelut käytettävissä, lisäksi hoitajan vastaanotto sekä puhelinneuvonta palvelevat asiakkaita.

21.02.2023
Suoramaksulaskuja ja e-laskuja on mennyt asiakkaille paperipostina

Alkuvuoden aikana osa e-laskun tai pankin kanssa suoramaksusopimuksen tehneistä asiakkaista on saanut asiakasmaksulaskun paperipostissa. Virhe on korjattu, ja jatkossa laskut tulevat verkkopankkiin, jos ne on sinne tilattu.

21.02.2023
Koti- ja ensihoito tiivistävät yhteistyötä asiakkaiden yöaikaisessa hoidossa

Siun soten ensi- ja kotihoidon yhteistyö tiivistyy, kun pelastuslaitoksen ensihoitajat ryhtyvät hoitamaan kotihoitoa tarvitsevien turva-auttamistehtäviä ja kotihoitopäivystystä yöaikaan eri puolilla maakuntaa.

20.02.2023
Tuetun asumisen asiakkaat tyytyväisiä saamiinsa palveluihin vammaispalveluissa – 90 % vastanneista suosittelisi Siun sotea muille

Siun sote keräsi asiakaspalautetta vammaispalvelujen tuetun asumisen asiakkailta loppuvuodesta 2022. Kyselyn tulokset osoittavat, että asiakkaat ovat pääosin tyytyväisiä saamiinsa palveluihin.

17.02.2023
Siun sotessa käynnistyi erittäin vaativa päivätoiminta vammaisille henkilöille – mahdollistaa päiväaikaisen toiminnan vahvempaa tukea tarvitseville

Päivätoimintayksikkö nimettiin Metsälän päivätoiminnaksi. Toimintaa toteutetaan osana Honkalammen päivätoimintaa Liperissä sijaitsevassa Honkalampi-keskuksessa.

17.02.2023
Influenssaepidemia on yhä käynnissä Pohjois-Karjalassa

Influenssatartuntoja on todettu kaikissa Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen kunnissa ja kaikenikäisillä henkilöillä.

14.02.2023
Koronarokotetta tarjotaan vakavan koronavirustaudin riskiryhmään kuuluville alle 12-vuotialle lääkärin arvion perusteella

Siun sote tarjoaa THL:n ohjeistuksen mukaisesti jatkossa koronarokotuksia 6 kuukauden - 11 vuoden ikäisille lapsille, joilla on vakavan koronavirustaudin riski. Perusterveille alle 12-vuotiaille lapsille koronarokotetta ei enää tarjota.

14.02.2023
Siun soten hankinnat vuonna 2023

Siun soten vuonna 2023 kilpailutukseen tulevien hankintojen yhteenlaskettu kokonaisarvo on noin 50 miljoonaa euroa vuodessa. Torstaina 2.3.2022 klo 16–17.30 järjestetään etätilaisuutena kaikille avoin Siun soten hankintailta 2023.

13.02.2023
Valvonnalla ja tarkastuksilla edistetään turvallisuutta

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos teki palotarkastuksia ja valvontaa yhteensä 2 817 kohteeseen vuoden 2022 aikana. Tarkastuksia ja valvontaa tehdään niin yrityskohteisiin kuin asuinrakennuksiin.

13.02.2023
Lasten ja nuorten ADHD-hoito- ja palveluketju käyttöön Siun sotessa – hoitoketjulla tukea asiakkaan ja ammattilaisen arkeen

ADHD-hoito- ja palveluketju sisältää omat osiot sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille että Pohjois-Karjalan asukkaille.

13.02.2023
Silmäkeskuksen lääkäripalveluja parannetaan suorahankintasopimuksella

Siun sote on tehnyt suorahankintasopimuksen silmätautien erikoisalan lääkäripalveluista, jotta omien silmälääkäreiden puuttumisesta huolimatta silmäkeskuksen palvelut voidaan tuottaa säädetyssä ajassa.

07.02.2023
Sepelvaltimotautipotilaan hoitoa täydennetään mobiilipalvelulla

Siun soten sydänkeskuksessa on otettu käyttöön mobiilipalvelu sepelvaltimoiden varjoainekuvaukseen tuleville potilaille. Kyseessä on Suomen ensimmäinen sydänpotilaan digihoitopolku, joka on suunniteltu toimivaksi mobiilialustalla.

07.02.2023
Lääkereseptien sähköisten uusimispyyntöjen lähettämisessä käyttökatko 21.-24.2.2023

Käyttökatkon aikana Omakanta-palvelusta ja apteekeista ei voi lähettää uusimispyyntöjä Pohjois-Karjalan hyvinvointialue Siun soten palveluyksiköille.

03.02.2023
Henkilöstömitoitusta seurataan aktiivisesti Siun sotessa 

Siun sotella on kaikkiaan noin 40 ikäihmisten ympärivuorokautisen palveluasumisen yksikköä. Tällä hetkellä ympärivuorokautisen palveluasumisen henkilömitoitus on 0,6 hoitajaa yhtä asukasta kohden. 

01.02.2023
Siilaisen terveysasemalla koronanäytteenotto jatkossa vain arkisin

Ulkona ollut Synlabin drive-in-näytteenottopiste lakkaa ja jatkossa näytteitä otetaan terveysasemalla.

01.02.2023
Ilomantsin terveyskeskussairaalan painopistettä muutetaan määräajaksi kuntouttavampaan hoitoon

Terveyskeskussairaalan käytössä olevista 15 vuodeosastopaikasta 6–8 paikkaa kohdennetaan akuuttia perusterveydenhuollon vuodeosastohoitoa tarvitseville ja loput kuntouttavaa vuodeosastohoitoa tarvitseville potilaille. Muutos on väliaikainen.

30.01.2023
Vammaispalvelujen puhelinneuvonnan numero vaihtuu

Maanantaista 30.1. alkaen vammaispalvelujen puhelinneuvonnan numero on 013 330 2807. Puhelinneuvonta palvelee entiseen tapaan maanantaista keskiviikkoon klo 8.30–10.30.

somejako

Yhteystiedot viestintä

Viestinnän yhteystiedot

viestinta(at)siunsote.fi

Tietopyynnöt:
kirjaamo(at)siunsote.fi

Viestintäjohtaja
Susanna Prokkola
puh. 013 330 8279
susanna.prokkola(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (perhe- ja sosiaalipalvelujen toimialue)
Juulia Hirvonen
puh. 013 330 9867
juulia.i.hirvonen(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (ikäihmisten palvelujen toimialue)
Sari Jormanainen
puh. 013 330 4525
sari.jormanainen(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toimialue)
Niina Vatanen
Puh. 013 330 4526
niina.vatanen(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (verkkoviestintä)
Petriikka Ohtonen
puh. 013 330 4524
petriikka.ohtonen(at)siunsote.fi

Valokuvaaja
Antti Pitkäjärvi
puh. 013 330 4508
antti.pitkajarvi(at)siunsote.fi

Uutiskirjeet

Tilaa uutiskirjeitämme ja tiedotteita: