Ajankohtaista sivun pääkuva

Ajankohtaista arkisto

Tiedotearkistot: 2022, 2021, 20202019, 2018, 2017, 2016, 2015

Sisältöjulkaisija

26.06.2023
Juhannuksen vesivahingolla ei suoria vaikutuksia Pohjois-Karjalan keskussairaalan toimintaan

Sairaalan toiminta jatkuu normaalisti juhannysyön vesivahingosta huolimatta. Vesivahinko sattui sairaalan rakenteilla olevan E-siiven rakennustyömaalla.

26.06.2023
Hoitoon ja palveluihin pääsyä parannetaan uusilla toimintamalleilla 

Siun soten Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeessa on kehitetty tämän ja viime vuoden aikana. toimia, joilla voidaan nopeuttaa ja sujuvoittaa asiakkaiden ja potilaiden hoitoon ja palveluihin pääsyä laajasti eri kohderyhmille.  

26.06.2023
Siun sote siirtää palvelut Pyhäselän terveysaseman tiloista sisäilmaongelmien vuoksi kokonaisuudessaan vuoden loppuun mennessä

Korvaavien tilojen kartoitus on vielä käynnissä ja suunnitelmat tarkentuvat elo-syyskuussa.Nykyisistä tiloista siirrytään pois vaiheittain vuoden 2023 aikana.

22.06.2023
Aluevaltuusto hyväksyi yksimielisesti palvelustrategian

Aluevaltuusto hyväksyi yksimielisesti palvelustrategia-asiakirjan yhdellä tekstimuutoksella, ja palveluverkkosuunnitelman täydennettynä valtuustoryhmien puheenjohtajien esityksellä.

21.06.2023
Turvapuhelimien toimintaan vaikuttanut häiriö ohi - laitteet toimivat normaalisti

Turvapuhelimien toiminnassa tiistaina 20.6.2023 havaittu häiriö on ohi. Pohjois-Karjalan hyvinvointialueella - Siun soten alueella käytössä olevat turvapuhelimet ja niihin mahdollisesti liitetyt lisälaitteet toimivat jälleen normaalisti.

20.06.2023
Turvapuhelimissa häiriöitä eri puolilla maakuntaa

Tämänhetkisen tiedon mukaan toimimattomia turvapuhelimia on kaikkiaan noin sata, ja häiriöitä on eri puolilla maakuntaa. Siun sote varmistaa asiakkaiden turvallisuutta häiriön aikana soittamalla ja lisäämällä käyntejä turvapuhelinasiakkaiden luona.

15.06.2023
Yli 2000 ikäihmisten palvelujen ammattilaista koulutettiin hoidon tarpeen arviointiin

Mittavan koulutuskierroksen tavoitteena oli vahvistaa ikäihmisten parissa työskentelevien osaamista sekä luoda selkeä toimintamalli ikääntyneen asiakkaan tai asukkaan muuttuneen terveydentilan arviointiin, konsultointimahdollisuuksiin sekä hoitopäätöksen tekoon. 

13.06.2023
Aluehallitus yksimielinen palvelustrategiasta – täydennetty esitys aluevaltuuston päätettäväksi 22.kesäkuuta

Aluehallitus hyväksyi yksimielisesti esityksen, jota esittelijä täydensi kokouksen aikana.

13.06.2023
Ympäristöterveydenhuollon johtajaksi kuusi hakijaa

Haku virkaan oli avoinna 24.5.–12.6.2023.

12.06.2023
Siun sote tekee Terveyskeskuslääkäri 2.0 -mallista pysyvän käytännön

Siun sote käynnisti perusterveydenhuollon lääkäripulan helpottamiseksi syksyllä 2021 Terveyskeskuslääkäri 2.0 -mallin kokeilun.

09.06.2023
Siun soten sosiaali- ja kriisipäivystys ja valtakunnalliset kriisipuhelimet tarjoavat tukea ja keskusteluapua

On tärkeää hakea keskusteluapua, mikäli viimeaikaiset tapahtumat aiheuttavat ahdistusta.

09.06.2023
Turvapuhelimia koskenut häiriö on ohi

Turvapuhelinyhteyksissä ollut maakunnallinen häiriö on saatu korjattua.

08.06.2023
Turvapuhelinyhteyksissä on maakunnallinen häiriö – yhteydet on saatu suurimmilta osin korjattua

Siun soten turvapuhelinkeskus seuraa yhä tilannetta turvapuhelinten toimivuuden varmistamiseksi.

08.06.2023
Sammutusvesisuunnitelma kuntiin lausuttavaksi

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos on laatinut sammutusvesisuunnitelman kuntien ja keskeisten vesihuoltolaitosten kanssa yhteistyössä.

07.06.2023
Haluaisitko asioida Siun sotessa sähköisesti? - Etävastaanottoa pilotoidaan hoitoa vaativissa hyönteisen pistoissa

Siun soten digitaalisessa sosiaali- ja terveyskeskuksessa on käynnistetty hoitajan etävastaanoton pilotti hyönteisen pistoon tai puremaan sekä punkin puremaan. Etävastaanottoaika on mahdollista varata sähköisen ajanvarauksen kautta.

07.06.2023
Tarkka taloudenpito toi arvioitua suuremman lainanottovaltuuden Siun sotelle

Vuoden 2024 lainanottovaltuuden käyttöä ja investointikohteita käydään läpi hyvinvointialueen aluehallituksen kanssa. Tavoitteena on, että aluehallitus linjaa strategisella tasolla investointien aikataulua kesäkuun loppuun mennessä.

06.06.2023
RAI-arvioinnista saatu hyviä kokemuksia ikääntyneiden ja vammaisten palveluissa

RAI-arvioinnin avulla asiakkaiden toimintakykyä ja palvelutarpeita voidaan arvioida yhdenmukaisia mittareita hyödyntäen. Arviointi on käytössä kaikissa Siun soten ikäihmisten palveluissa sekä vammaispalveluissa asumispalveluissa, sosiaalityössä ja sosiaaliohjauksessa.

05.06.2023
Tulevaisuuslautakunta hyväksyi esityksen hyvinvointialueen palvelustrategiasta ja palveluverkosta

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue – Siun soten tulevaisuuslautakunta hyväksyi kokouksessaan 2. kesäkuuta esityksen palvelustrategiasta ja palveluverkosta. Seuraavaksi päätöksiä tekee aluehallitus 13. kesäkuuta.

01.06.2023
Siun sote ja Eloisa valmistelevat yhteistyössä digitaalisen palvelualustan hankintaa 

Tavoitteena on hankkia ja kehittää asiakkaiden ja potilaiden asiointia sujuvoittava digitaalinen kokonaisuus sosiaali- ja terveyspalveluihin.

31.05.2023
Kesälomakausi tuo muutoksia Siun soten palvelujen aukioloaikoihin ja paikkamääriin

Osa toimipaikoistamme on suljettuna kesälomakaudella henkilökunnan vuosilomien aikana. Puhelinpalvelut toimivat kesän ajan normaalisti kaikissa toimipaikoissa.

somejako

Yhteystiedot viestintä

Viestinnän yhteystiedot

viestinta(at)siunsote.fi

Tietopyynnöt:
kirjaamo(at)siunsote.fi

Viestintäjohtaja
Susanna Prokkola
puh. 013 330 8279
susanna.prokkola(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (perhe- ja sosiaalipalvelujen toimialue)
Juulia Hirvonen
puh. 013 330 9867
juulia.i.hirvonen(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (ikäihmisten palvelujen toimialue)
Sari Jormanainen
puh. 013 330 4525
sari.jormanainen(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toimialue)
Niina Vatanen
Puh. 013 330 4526
niina.vatanen(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (verkkoviestintä)
Petriikka Ohtonen
puh. 013 330 4524
petriikka.ohtonen(at)siunsote.fi

Valokuvaaja
Antti Pitkäjärvi
puh. 013 330 4508
antti.pitkajarvi(at)siunsote.fi

Uutiskirjeet