Ajankohtaista sivun pääkuva

Ajankohtaista arkisto

Tiedotearkistot: 2023, 2022, 2021, 20202019, 2018, 2017, 2016, 2015

Sisältöjulkaisija

28.05.2024
Hyvinvointialue myönsi 20 000 euroa järjestöjen teema-avustuksina

eema-avustuksilla tuetaan muun muassa erityistä tukea tarvitsevien perheiden leiritoiminnan järjestämistä, nuorten kiusaamiskokemusten käsittelyä, vanhemmille suunnattua ryhmätoimintaa sekä lasten ja perheiden kokonaisvaltaista elintapojen tukemisista.

27.05.2024
Pelastuslaitoksen putkilukkojärjestelmä uudistuu

Pelastuslaitos uusii ensin oman järjestelmänsä ja vuoden 2024 jälkipuoliskolla muut kohteet, joissa on pelastuslaitoksen putkilukko, voivat siirtyä käyttämään uutta järjestelmää.

24.05.2024
Palvelustrategian ja palveluverkkosuunnitelman uudelleenvalmistelu etenee

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen – Siun soten palvelustrategian ja palveluverkkosuunnitelman uudelleenvalmisteluun ollaan esittämässä tilapäisen valiokunnan perustamista.

24.05.2024
Rantakylän terveysasemalle jälleen Kandiystävällinen Terveyskeskus -arvonimi

Suomen Medisiinariliitto ry (SML) on antanut Rantakylän terveysasemalle jo toisena vuotena peräkkäin (2022 ja 2023) Kandiystävällisen Terveyskeskuksen arvonimen

24.05.2024
Ikääntyneiden asumispalvelujen vastuulääkäritoiminnan kilpailutus on valmistunut

Siun soten ikääntyneiden vastuulääkäripalvelujen tuottajaksi on valittu Terveystalo Oy. Kilpailutukseen osallistui neljä lääkäripalveluja tuottavaa yksityistä yritystä.

23.05.2024
Työnvarjostuspäivänä tutustuttiin unelma-ammattiin – työn seuraaminen auttaa tunnistamaan omia vahvuuksia ja toiveita

Työnvarjostuspäivä on tarkoitettu henkilöille, joiden on vaikea työllistyä esimerkiksi elämäntilanteestaan, sairaudestaan tai vammastaan johtuen. Teemapäivän aikana vaikeasti työllistyvät henkilöt pääsevät tutustumaan haaveidensa työhön.

23.05.2024
Siun sote kysyy tekstiviesteillä ja palautelaitteilla asiakastyytyväisyyttä – tavoitteena kattava tieto ja vertailtavuus

Siun sote jatkaa palautetekstiviestien lähettämistä sekä uusii asiointipisteidensä palautelaitteet. Palautteen avulla Siun sote mittaa NPS-lukua, joka on tärkeä asiakaskokemuksen mittari.

23.05.2024
Pelastuslaitoksen hälytysvalmius on parantunut Nurmeksessa

23.05.2024 Pelastuslaitoksen hälytysvalmius on parantunut Nurmeksessa Pohjois-Karjalan hyvinvointialue – Siun sote panostaa tiukasta taloudellisesta tilanteesta huolimatta lakisääteisten palveluiden...

22.05.2024
Kotihoidossa vahvistetaan sosiaalipalveluja – kahdeksan sosiaaliohjaajaa aloitti työnsä hiljattain 

Sosiaaliohjaajat toimivat kotihoidon tiimien sosiaalihuollon asiantuntijoina. Sosiaaliohjaajien tehtäviin kuuluvat mm. asiakkaan palvelujen tarpeen arviointi ja asiakassuunnitelmien teko sekä kotona asuvien ikääntyneiden ohjaus ja neuvonta.  

20.05.2024
Siun soten yhteisen tilannekeskuksen kehittäminen jatkuu osana hyvinvointialueen palveluja

Tilannekeskuksen tehtävänä on auttaa ja tukea sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia erityisesti silloin kun asiakkaan palvelutarve on äkillinen, ympäri vuorokauden viikon jokaisena päivänä.

20.05.2024
Some yleistynyt päihteiden hankinnassa – kampanja muistuttaa: älä välitä alaikäisille

Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon ja Etelä-Savon hyvinvointialueet sekä Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry kampanjoivat yhdessä kuntien ja yhteistyökumppaneiden kanssa sen puolesta, ettei alkoholia tai muitakaan päihteitä pidä välittää alaikäisille.

17.05.2024
Siun sote kehittää aktiivisesti ikääntyneiden perhehoitoa

Perhehoitajan kodissa tapahtuva perhehoito voi olla pitkäaikaista, lyhytaikaista tai osa-aikaista. Lisäksi kiertävä perhehoito mahdollistaa ikääntyneen tarvitseman hoivan hänen omassa kodissaan.

17.05.2024
Ikääntyneiden perhehoidossa eletään arkea yhdessä – ”Joka päivä tietää tekevänsä tärkeää työtä”

Perhekodissa perhehoitaja tai -hoitajat avaavat oman kotinsa ikääntyneille. Arkea eletään yhdessä.

16.05.2024
Asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta käynnistyy 

Hankittavana on terveyden- ja sosiaalihuollon palvelut kattava järjestelmäkokonaisuus, joka sisältää erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon ja suunterveydenhuollon järjestelmät sekä kotihoidon mobiilikirjaukset ja toiminnanohjauksen.

15.05.2024
Enon hammashoitolan toiminta lakkaa 23.5.2024 alkaen

Toiminnan lakkaaminen johtuu siitä, ettei korvaavaa tilaratkaisua hammashoidon tarpeisiin ole löydetty.

14.05.2024
Sepelvaltimotautiin sairastuneiden osallisuutta ja kuntoutusta kehitetään 

Uusien toimintamallien avulla sepelvaltimotautiin sairastuneille voidaan tarjota erilaisia vaihtoehtoja osallistua omaan hoitoonsa ja kuntoutukseen.

08.05.2024
Juuan eläinlääkäripalveluissa henkilöstövaje toukokuun aikana

Lemmikkieläinten kiireettömät toimenpiteet siirretään joko myöhempään ajankohtaan tai niihin voi hakeutua muualle maakuntaan.

06.05.2024
Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen palveluverkon toimeenpanoon otetaan aikalisä

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen – Siun soten palvelustrategia ja palveluverkkosuunnitelma valmistellaan uudelleen Itä-Suomen hallinto-oikeuden 3.5.2024 tekemän päätöksen takia.

06.05.2024
Ikääntyneiden asumispalvelujen vastuulääkäritoiminnan kilpailutus on käynnissä

Asumisyksiköiden vastuulääkäritoiminta järjestetään kilpailutuksen aikana suoraostona, jotta ikääntyneiden lääkäripalvelut voidaan turvata katkeamattomina.

04.05.2024
Itä-Suomen hallinto-oikeus kumosi aluevaltuuston 22.6.2023 tekemän päätöksen palveluverkosta ja -strategiasta

Itä-Suomen hallinto-oikeus on 3.5.2024 tekemällään päätöksellä kumonnut Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen – Siun soten aluevaltuuston päätöksen 22.6.2023 § 44 koskien palvelustrategiaa ja -verkkoa. 

somejako

Yhteystiedot viestintä

Viestinnän yhteystiedot

viestinta(at)siunsote.fi

Tietopyynnöt:
kirjaamo(at)siunsote.fiViestintäjohtaja
Susanna Prokkola
puh. 013 330 8279
susanna.prokkola(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (perhe- ja sosiaalipalvelujen toimialue)
Juulia Hirvonen
puh. 013 330 9867
juulia.i.hirvonen(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (ikäihmisten palvelujen toimialue)
Sari Jormanainen
puh. 013 330 4525
sari.jormanainen(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toimialue)
Soile Asikainen
Puh. 013 330 4526
soile.asikainen(at)siunsote.fi

Valokuvaaja
Antti Pitkäjärvi
puh. 013 330 4508
antti.pitkajarvi(at)siunsote.fi

Uutiskirjeet

Tilaa uutiskirjeitämme ja tiedotteita:

Tilaa tiedotteita RSS-syötteenä:

Kuulumisia Pohjois-Karjalan hyvinvointialueelta 

Uutiskirjeeseen on koottu tietoa hyvinvointialueen ajankohtaisista asioista. 

Kohti Pohjois-Karjalan hyvinvointialuetta

Uutiskirje käsittelee Siun soten muuttumista kuntayhtymästä hyvinvointialueeksi. 

Omaishoidon uutiskirje

Uutiskirjeessä kerrotaan ajankohtaisia asioita Siun soten omaishoidosta.

Perhekeskusten terveiset

Uutiskirjeessä kerrotaan Pohjois-Karjalan perhekeskusten kuulumisia.

Työkykyohjelman uutiskirje

Uutiskirjeessä kerrotaan Siun soten työkykyohjelman 2020–2022 kuulumisia.

Uutiskirjeiden tietosuojaseloste (pdf)