Ajankohtaista sivun pääkuva

Ajankohtaista arkisto

Tiedotearkistot: 2021, 20202019, 2018, 2017, 2016, 2015

Sisältöjulkaisija

angle-left Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksen kehittämistä jatketaan Siun sotessa
Monipalveluauto on yksi esimerkki, miten palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta voidaan parantaa maakunnan alueella. Kuva: Antti Pitkäjärvi
Monipalveluauto on yksi esimerkki, miten palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta voidaan parantaa maakunnan alueella. Kuva: Antti Pitkäjärvi
20.01.2022

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksen kehittämistä jatketaan Siun sotessa

Siun sotessa käynnistettiin vuonna 2020 Tulevaisuuden sote-keskus -hanke, jonka tavoitteena on parantaa perustason sosiaali- ja terveyspalveluita ja siirtää palveluiden painopistettä yhä enemmän ennalta ehkäisevään työhön. Tavoitteiden saavuttamiseksi hankkeessa kehitetään uudenlaisia toimintamalleja, jotka parantavat asukkaiden palveluja ja vahvistavat entisestään sosiaali- ja terveyspalveluiden integraatiota.

Pohjois-Karjalassa sosiaali- ja terveyspalvelut yhdistettiin hallinnollisesti yhdeksi kokonaisuudeksi vuonna 2017, kun perustettiin sote-kuntayhtymä Siun sote. Tulevaisuuden sote-keskushankkeessa integraatiota viedään toiminnan ja palvelujen sisältöjen kehittämisen tasolle.

Tulevaisuuden sote-keskus yhdistää maakunnan perustason sosiaali- ja terveyspalvelut asukkaiden tarpeita vastaaviksi kokonaisuuksiksi, joissa sosiaali- ja terveydenhuolto toimivat toistensa vahvoina kumppaneina. Hankkeessa on kehitetty moniammatillisten tiimien toimintaa vahvistamalla sosiaalihuollon ammattilaisten roolia Meijän mallin terveysasemilla.

Lisäksi hankkeessa kehitetään monipuolisia ja asiakaslähtöisiä yhteydenotto- ja asiointikanavia turvaamaan palvelujen parempaa saatavuutta ja saavutettavuutta koko maakunnan alueella. Tästä esimerkkeinä sähköinen asiakaspalvelukeskus ja monipalveluauto.

Tulevaisuuden sote-keskushankkeessa on tehty pilotteja, jotka ovat vakiintuneet Siun soten toiminnaksi. Esimerkiksi omaisviestinnän tueksi ikäihmisten palveluissa on otettu käyttöön omaisviestintäsovellus, jonka käyttöä laajennetaan edelleen.

Hankkeen aikana on kehitetty myös muun muassa perhekeskustoimintaa, ikäihmisten palveluita sekä mielenterveys- ja päihdepalveluita. Mielenterveys- ja päihdeosaamisen ja -tietoisuuden lisäämiseksi on julkaistu aihetta laajasti käsittelevä Miekö miepä -podcastsarja.

Täydennyshaun painopisteenä hoitoon ja palveluihin pääsy

Siun soten Tulevaisuuden sote-keskushanke sai vuoden 2020 hankehaussa valtionavustusta noin 2,5 miljoonaa euroa vuosille 2020–2022.  Täydennyshaussa Siun sotelle myönnettiin valtionavustusta noin 5,1 miljoonaa euroa. Täydennyshaun hankekausi on 2022–2023.

Valtakunnallisesti täydennyshaun mukaisessa kehittämistyössä keskitytään erityisesti edistämään palveluiden saatavuutta sekä hoitoon ja palveluihin pääsyä perusterveydenhuollossa, sosiaalihuollossa, mielenterveyspalveluissa ja monialaisessa kuntoutuksessa.

Siun sotessa edetään valtakunnallisten linjausten mukaisesti ja vuosien 2022–2023 aikana kehitetään ja vahvistetaan monipuolisesti kuntalaisten hoitoon ja palveluihin pääsyä. Lisäksi hankkeen aikana kehitetään etäpalveluita ja sähköistä asiointia sekä luodaan toimintatapoja kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Hankkeessa tehdään myös toimia työntekijäpulaan vastaamiseksi ja painopisteen siirtämiseksi raskaista kevyempiin palveluihin.

Tulevaisuuden sotekeskus -hanketta viedään eteenpäin yhtä aikaa hyvinvointialueen valmistelutyön kanssa. Yhdessä nämä kaksi toteuttavat hallitusohjelman mukaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta, sote-uudistusta. Uudistus koskee sekä palvelujen sisältöä että rakenteita.

Hyvinvointialue luo rakenteet ja Tulevaisuuden sote-keskus -hanke luo uusia toimintamalleja ja -käytänteitä, jotta hyvinvointialue palvelisi entistä paremmin kaikkia pohjoiskarjalaisia. Sekä hyvinvointialueen valmistelussa että Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä kuntien, järjestöjen ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

 

somejako

Yhteystiedot viestintä

Viestinnän yhteystiedot

viestinta(at)siunsote.fi

Tietopyynnöt:
kirjaamo(at)siunsote.fi

Viestintäjohtaja
Susanna Prokkola
puh. 013 330 8279
susanna.prokkola(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (perhe- ja sosiaalipalvelujen toimialue)
Juulia Hirvonen
puh. 013 330 9867
juulia.i.hirvonen(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (ikäihmisten palvelujen toimialue)
Sari Jormanainen
puh. 013 330 4525
sari.jormanainen(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija, (terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toimialue)
Annika Huotari
puh. 013 330 4526
annika.huotari(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (verkkoviestintä)
Petriikka Ohtonen
puh. 013 330 4524
petriikka.ohtonen(at)siunsote.fi

Valokuvaaja
Antti Pitkäjärvi
puh. 013 330 4508
antti.pitkajarvi(at)siunsote.fi

Uutiskirjeet

Tilaa uutiskirjeitämme ja tiedotteita:

Tilaa tiedotteita RSS-syötteenä:

Kohti Pohjois-Karjalan hyvinvointialuetta

Uutiskirje käsittelee Siun soten muuttumista kuntayhtymästä hyvinvointialueeksi. 

Perhekeskusten terveiset

Uutiskirjeessä kerrotaan Pohjois-Karjalan perhekeskusten kuulumisia.

Työkykyohjelman uutiskirje

Uutiskirjeessä kerrotaan Siun soten työkykyohjelman 2020–2022 kuulumisia.

Uutiskirjeiden tietosuojaseloste (pdf)