Ajankohtaista sivun pääkuva

Ajankohtaista arkisto

Tiedotearkistot: 2021, 20202019, 2018, 2017, 2016, 2015

Sisältöjulkaisija

angle-left Tiimimallista, hoitoketjuista ja Siun soten johtamisjärjestelmästä
08.04.2021

Tiimimallista, hoitoketjuista ja Siun soten johtamisjärjestelmästä

Julkisessa keskustelussa näkyy tällä hetkellä paljon virheellistä ja harhaanjohtavaa tietoa Siun soten johtamisjärjestelmästä sekä siitä, miten substanssiosaaminen näkyy päätöksenteossa mm. tiimimallia ja hoitoketjuja koskien. Valitettavasti osa Siun soten työntekijöistäkään ei tunnista millä tasolla operatiivista toimintaa koskevat järjestelyt organisaatiossa päätetään.

Siun soten johtamisjärjestelmässä ja hallintosäännössä päätösvalta operatiivisista palvelujen tuottamista koskevista asioista on annettu toimialueille mahdollisimman lähelle asiakasta. Toimialuejohtajien ja palvelujohtajien ratkaisuvalta on haluttu tehdä mahdollisimman suureksi. Ajatuksena on se, että kunkin toimialueen substanssiosaajat saavat ja voivat päättää, miten hoito annetaan tai palvelu tuotetaan.

Siun soten johtoryhmässä puolestaan käsitellään ja linjataan asioita, jotka koskevat useampaa toimialuetta, palveluintegraatiota tai yhteisten palveluiden kykyä auttaa toimialueita menestymään palvelujen tuottamisessa. Lisäksi johtoryhmässä valmistellaan hallituksen päätettäväksi meneviä strategisia asioita.

Siun soten hallitus luonnollisesti keskittyy päätöksenteossaan omistajien antamien resurssien oikeudenmukaiseen jakamiseen, toiminnan tuloksellisuuden seurantaan ja tietenkin koko konsernin ohjaamiseen valtuuston hyväksymän strategian sekä toiminta- ja taloussuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Esimerkiksi päätös tiimimallin pilotoinnista on tehty vastaanottopalveluissa ja yhteistyössä tiimimallia pilotoimaan lähteneiden terveysasemien ylilääkäreiden kanssa. Koko toimialueen johto sekä kuntayhtymän johtoryhmä ja hallitus ovat toki olleet tietoisia pilotoinneista ja kannustaneet tiimimallin laajentamiseen, varsinkin kun kokeilujen tulokset ja kentältä kuuluneet kokemukset olivat lupaavia. Tiimimallia on laajennettu vapaaehtoisuuteen perustuen ja terveysasemien henkilöstön kanssa suunnitellen. Sitä kehitetään edelleen kokemuksiin ja tietoon perustuen.

Tiimimallin tavoitteena on ollut lisätä asiakaslähtöisyyttä, parantaa yhteydensaantia ja hoidon saatavuutta sekä lisätä integraatiota. Viimeisimpien tilastotietojen perusteella tässä on onnistuttu, sillä kun vuonna 2019 hoitoon pääsi 7 vuorokauden sisällä 34,6 % terveysasemien asiakkaista, on vastaava luku tällä hetkellä yli 84,6 %. Yhtenä ratkaisuna hoitoon pääsyn nopeuttamiseksi on ollut se, että moni asia voidaan hoitaa suoraan puhelimessa ilman että potilaan tarvitsee tulla paikan päälle. Ei ole mitään pakkoa hoitaa 70 % potilasasioista puhelimessa. Tiimimalliin kuuluu yhtä lailla se, että kaikki ne potilaat, jotka tarvitsee tutkia paikan päällä, saavat vastaanottoajan. Tämän päätöksen tekee luonnollisesti hoitava lääkäri.

Tiimimalli toki uudistaa perinteistä toimintatapaa vahvasti ja sillä on vaikutuksia potilaiden hoitoketjuihin laajasti koko terveydenhuollossa. Toimintatapojen uudistamista tarvitaan myös erikoissairaanhoidossa. Keskustelua kroonisia sairauksia sairastavien potilaiden mm. diabeetikkojen hoitoketjuista on käyty terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toimialueella ja yhdessä erikoissairaanhoidon kanssa jo lokakuusta 2020 lähtien. Uuden toimintamallin suunnittelu on käynnissä ja se on ollut määrä esitellä toimialueen johdolle kesäkuussa 2021. Toimialueen johdossa ovat edustettuina niin erikoissairaanhoito, perusterveydenhuolto, kuntoutus kuin päivystyskin.

On myös muistettava, että osa kroonisten sairauksien hoidon heikentymisestä johtuu koronaan liittyvästä ns. hoitovelasta. On tosiasia, että koronan aiheuttama lisääntynyt työkuorma kuten terveysasemien infektiovastaanottojen pyörittäminen normaalitoiminnan ohella sitoo henkilöresurssia pois kaikesta kiireettömästä hoidosta, mutta se ei sinänsä liity tiimimalliin. Lääkärien ja hoitajien kuormitus on organisaatiossa tiedossa, tunnistettu ja asian parantamiseksi tehdään töitä.

Substanssiosaaminen on aina myös Siun soten hallitukselle ja valtuustolle tehtyjen esitysten taustalla, vaikka kokouskäytännöt voivat poiketa kuntien tai kaupunkien käytännöistä. Jokaisessa hallituksen ja valtuuston kokouksessa on ennen päätöksentekoa info-osuus, jossa on paikalla koko Siun soten johtoryhmä. Keskustelua on mahdollista käydä ja esittää kysymyksiä jokaiselle johtoryhmän jäsenelle. Hallituksen päätösasiat valmistelee kukin toimialuejohtaja oman joukkueensa kanssa parhaalla mahdollisella asiantuntemuksella. Esittelijänä varsinaisessa kokouksessa toimii toimitusjohtaja, joka hallintosäännön mukaisesti vastaa koko kuntayhtymän operatiivisesta toiminnasta ja toimii myös konsernijohtajana.

somejako

Yhteystiedot viestintä

Viestinnän yhteystiedot

viestinta(at)siunsote.fi

Tietopyynnöt:
kirjaamo(at)siunsote.fi

Viestintäjohtaja
Susanna Prokkola
puh. 013 330 8279
susanna.prokkola(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (perhe- ja sosiaalipalvelujen toimialue)
Juulia Hirvonen
puh. 013 330 9867
juulia.i.hirvonen(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (ikäihmisten palvelujen toimialue)
Sari Jormanainen
puh. 013 330 4525
sari.jormanainen(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija, (terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toimialue)
Annika Huotari
puh. 013 330 4526
annika.huotari(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (verkkoviestintä)
Petriikka Ohtonen
puh. 013 330 4524
petriikka.ohtonen(at)siunsote.fi

Valokuvaaja
Antti Pitkäjärvi
puh. 013 330 4508
antti.pitkajarvi(at)siunsote.fi

Uutiskirjeet

Tilaa uutiskirjeitämme ja tiedotteita:

Tilaa tiedotteita RSS-syötteenä:

Perhekeskusten terveiset

Uutiskirjeessä kerrotaan Pohjois-Karjalan perhekeskusten kuulumisia.

Työkykyohjelman uutiskirje

Uutiskirjeessä kerrotaan Siun soten työkykyohjelman 2020–2022 kuulumisia.

Uutiskirjeiden tietosuojaseloste (pdf)