Ajankohtaista sivun pääkuva

Ajankohtaista arkisto

Tiedotearkistot: 2021, 20202019, 2018, 2017, 2016, 2015

Sisältöjulkaisija

angle-left Sosiaalityöntekijöiden sitouttamislisää pilotoidaan palvelutarpeen arvioinnin yksikössä ja lastensuojelun avohuollon sekä sijaishuollon yksiköissä
21.06.2022

Sosiaalityöntekijöiden sitouttamislisää pilotoidaan palvelutarpeen arvioinnin yksikössä ja lastensuojelun avohuollon sekä sijaishuollon yksiköissä

Siun sote käynnistää sitouttamislisän pilotoinnin lastensuojelun avohuollon ja sijaishuollon sekä palvelutarpeen arvioinnin yksikön sosiaalityöntekijöille 1.7.2022 alkaen. Sitouttamislisää maksetaan edellä mainituissa tehtävissä jo työskenteleville sosiaalityöntekijöille sekä uusille sosiaalityöntekijöille. Sitouttamislisän suuruus 1000 euroa ja se maksetaan takautuvasti puolen vuoden työssäoloajalta. Ensimmäinen maksu tapahtuu ajanjaksolta 1.7-31.12.2022.

Sosiaalityöntekijöiden saatavuushaaste on valtakunnallinen ilmiö. Saatavuushaasteet näyttäytyvät erityisesti lasten ja nuorten palveluissa kuten lastensuojelussa. Siun sotessa sosiaalityöntekijöiden rekrytointia on tehostettu muun muassa ottamalla käyttöön sosiaalityöntekijöiden rekrytointisuunnitelma ja maksamalla rekrytointilisää alueen ulkopuolelta tuleville sosiaalityöntekijöille. Siun sote jatkaa aktiivista työtä saatavuushaasteiden voittamiseksi ottamalla käyttöön sosiaalityöntekijöiden sitouttamislisän.

Sitouttamislisän pilotointi kestää vuoden 2023 loppuun saakka siten, että viimeinen maksu tapahtuu ajanjaksolta 1.7.-31.12.2023. Sitouttamislisää tarkastellaan puolivuosittain ja sitouttamislisän pilotoinnin vaikutuksia arvioidaan kesällä 2023.

Aluehallintovirasto pyytää selvitystä Siun sotelta

Itä-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt selvitystä Siun sotelta lastensuojelun asiakassuunnitelmien tekemisestä lakisääteisessä ajassa ja sosiaalityöntekijöiden lakisääteisestä henkilöstömitoituksesta. Selvityspyyntöön sisältyy määräys laatia ja kirjata lastensuojelun asiakassuunnitelmat ajan tasalle ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään 30.10.2022 mennessä niin, että lastensuojelun asiakkaat saavat lain edellyttämät palvelut. Aluehallintovirasto tehostaa määräystään 200.000 euron uhkasakon uhalla. Uhkasakko voidaan asettaa, mikäli määrättyjä vaatimuksia ei pystytä täyttämään lokakuun loppuun mennessä.

Sitouttamislisän toivotaan tuovan helpotusta sosiaalityöntekijöiden saatavuushaasteisiin. Lapsille ja nuorille tulee taata lastensuojelussa laillistetun sosiaalihuollon ammattihenkilön osaaminen niin, että vaihtuvuus ei muodostu luottamuksellisen työn esteeksi. Lisäksi sosiaalityöntekijät palvelutarpeen arvioinnin yksikössä ovat avainasemassa siinä, että ilmoitukset käsitellään ja palvelutarpeen arviot tehdään lakisääteisessä ajassa.

somejako

Yhteystiedot viestintä

Viestinnän yhteystiedot

viestinta(at)siunsote.fi

Tietopyynnöt:
kirjaamo(at)siunsote.fi

Viestintäjohtaja
Susanna Prokkola
puh. 013 330 8279
susanna.prokkola(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (perhe- ja sosiaalipalvelujen toimialue)
Juulia Hirvonen
puh. 013 330 9867
juulia.i.hirvonen(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (ikäihmisten palvelujen toimialue)
Sari Jormanainen
puh. 013 330 4525
sari.jormanainen(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija, (terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toimialue)
Annika Huotari
puh. 013 330 4526
annika.huotari(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (verkkoviestintä)
Petriikka Ohtonen
puh. 013 330 4524
petriikka.ohtonen(at)siunsote.fi

Valokuvaaja
Antti Pitkäjärvi
puh. 013 330 4508
antti.pitkajarvi(at)siunsote.fi

Uutiskirjeet

Tilaa uutiskirjeitämme ja tiedotteita:

Tilaa tiedotteita RSS-syötteenä:

Kohti Pohjois-Karjalan hyvinvointialuetta

Uutiskirje käsittelee Siun soten muuttumista kuntayhtymästä hyvinvointialueeksi. 

Perhekeskusten terveiset

Uutiskirjeessä kerrotaan Pohjois-Karjalan perhekeskusten kuulumisia.

Työkykyohjelman uutiskirje

Uutiskirjeessä kerrotaan Siun soten työkykyohjelman 2020–2022 kuulumisia.

Uutiskirjeiden tietosuojaseloste (pdf)