Ajankohtaista sivun pääkuva

Ajankohtaista arkisto

Uutisarkistot: 20202019, 2018, 2017, 2016, 2015

Sisältöjulkaisija

angle-left Siun sotessa valmistaudutaan asiakasmaksulain uudistukseen
24.05.2021

Siun sotessa valmistaudutaan asiakasmaksulain uudistukseen

Asiakasmaksulakia on uudistettu ja lakiin tehdyt muutokset tulevat voimaan 1.7.2021. Muutokset koskevat useita tuhansia Siun soten asiakkaita. 

Asiakasmaksulain uudistuksen tavoitteena on parantaa palvelujen yhdenvertaista saatavuutta ja oikea-aikaisuutta poistamalla hoidon esteitä. Heinäkuussa voimaan tuleva lakiuudistus mm. tuo pitkäaikaisen asumispalvelun maksut lain piiriin ja laajentaa palvelujen maksuttomuutta sekä kohtuullistaa maksuja. 

Palveluasumisen maksuista säädetään jatkossa lailla

Pitkäaikaisen asumispalvelun maksuista ei ole tällä hetkellä säädetty lailla. Siun sotessa maksuista on päättänyt yhtymähallitus. Heinäkuun 2021 alusta lähtien myös näistä palveluista perittävät maksut perustuvat lakiin. Uusi asiakasmaksulaki yhdenmukaistaa pitkäaikaisen asumispalvelun maksut valtakunnallisesti. 

Laki säätää jatkossa esimerkiksi pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa tai pitkäaikaisessa perhehoidossa olevan henkilön käyttövaran vähimmäismäärän. Käyttövara tarkoittaa summaa, joka henkilölle tulee jäädä käyttöön asiakasmaksujen jälkeen. Lakimuutoksen myötä pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen ja perhehoidon asiakkaan nettotuloista on jäätävä käyttövaraksi vähintään 164 euroa kuukaudessa. Vähimmäiskäyttövara nousee valtaosalla Siun soten asiakkaista lakimuutoksen myötä.

Maksua laskettaessa huomioidaan myös tulojen vähennyksenä mm. edunvalvojan palkkion perusmaksu, sairasvakuutuslain mukaan korvattavat lääkemenot, kliinisten ravintovalmisteiden ja perusvoiteiden kustannukset sekä muut lääkemenot, jotka perustuvat terveydenhuollon ammattihenkilön lääkemääräykseen. 

Säännöllisten palveluiden piiriin kuuluvat saavat uudet maksupäätökset

Lakimuutoksen myötä asiakasmaksujen määräytymisperusteet muuttuvat säännöllisesti käytettävissä palveluissa. Osassa palveluista lakimuutos vaatii asiakkaiden tämänhetkisen avun- ja palveluntarpeen päivittämistä.

Siun sote päivittää asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmat asiakkaan palvelujen tarpeeseen perustuen yhdessä asiakkaiden kanssa sekä tekee uudet maksupäätökset asumispalveluiden, kotihoidon, laitoshoidon ja perhehoidon asiakkaille. Uusien maksupäätösten valmistelu on parhaillaan käynnissä ja asiakkaille on lähetetty aiheesta tiedotteet. Päätökset pyritään tekemään heinäkuun loppuun mennessä. 

Maksuttomien palveluiden määrä lisääntyy

Uusi asiakasmaksulaki lisää terveyspalveluiden maksuttomia palveluita. Nykyisin maksuttomat palvelut kuten terveysneuvonta- ja tarkastukset, seulonnat sekä äitiys- ja lastenneuvolakäynnit, säilyvät edelleen maksuttomina.

Lakiuudistuksen myötä uusia maksuttomia palveluita ovat esimerkiksi hoitajavastaanotot perusterveydenhuollossa, alle 18-vuotiaiden poliklinikkakäynnit, avosairaanhoidon mielenterveystyö perusterveydenhuollossa, eräisiin tartuntatauteihin hoitoon liittyvät asiat, kuten HIV:n ehkäisyyn tarkoitettu lääkitys sekä päihteitä käyttävien raskaana olevien tutkimus, hoito ja seuranta äitiyspoliklinikoilla.

Asiakas voi hakea tarvittaessa alennusta asiakasmaksuihin

Tuleva asiakasmaksulain uudistus pyrkii myös vahvistamaan asiakkaiden oikeusturvaa. Laissa korostetaan sitä, että asiakkaalla on mahdollisuus hakea alennusta asiakasmaksuihin, mikäli maksut vaarantavat henkilön toimeentuloa. Lain tavoitteena on, että asiakas ei joutuisi hakemaan toimeentulotukea selviytyäkseen asiakasmaksuista. 

Asiakasmaksualennusta voi Siun Sotessa hakea hakemuslomakkeella, joka löytyy Siun soten internet-sivuilta.

 

Lisätietoa Siun soten asiakasmaksuista: https://www.siunsote.fi/asiakasmaksut

somejako

Yhteystiedot viestintä

Viestinnän yhteystiedot

viestinta(at)siunsote.fi

Tietopyynnöt:
kirjaamo(at)siunsote.fi

Viestintäjohtaja
Susanna Prokkola
puh. 013 330 8279
susanna.prokkola(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (perhe- ja sosiaalipalvelujen toimialue)
Juulia Hirvonen
puh. 013 330 9867
juulia.i.hirvonen(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (ikäihmisten palvelujen toimialue)
Sari Jormanainen
puh. 013 330 4525
sari.jormanainen(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija, (terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toimialue)
Annika Huotari
puh. 013 330 4526
annika.huotari(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (verkkoviestintä)
Petriikka Ohtonen
puh. 013 330 4524
petriikka.ohtonen(at)siunsote.fi

Valokuvaaja
Antti Pitkäjärvi
puh. 013 330 4508
antti.pitkajarvi(at)siunsote.fi

Uutiskirjeet

Tilaa uutiskirjeitämme ja tiedotteita:

Tilaa tiedotteita RSS-syötteenä:

Perhekeskusten terveiset

Uutiskirjeessä kerrotaan Pohjois-Karjalan perhekeskusten kuulumisia.

Työkykyohjelman uutiskirje

Uutiskirjeessä kerrotaan Siun soten työkykyohjelman 2020–2022 kuulumisia.

Uutiskirjeiden tietosuojaseloste (pdf)