Ajankohtaista sivun pääkuva

Ajankohtaista arkisto

Tiedotearkistot: 2022, 2021, 20202019, 2018, 2017, 2016, 2015

Sisältöjulkaisija

angle-left Siun soten vammaispalveluissa kirjataan asiakkaan kanssa yhdessä – ”on tärkeää saada oma ääni kuuluviin”
Pekka Nissinen (vas.) ja tuetun asumisen ohjaaja Marianne Ihanus ovat tehneet yhdessä tuetun asumisen tukikäyntien kirjaukset noin kahden vuoden ajan. Kuva: Siun sote / Antti Pitkäjärvi
Pekka Nissinen (vas.) ja tuetun asumisen ohjaaja Marianne Ihanus ovat tehneet yhdessä tuetun asumisen tukikäyntien kirjaukset noin kahden vuoden ajan. Kuva: Siun sote / Antti Pitkäjärvi
11.09.2023

Siun soten vammaispalveluissa kirjataan asiakkaan kanssa yhdessä – ”on tärkeää saada oma ääni kuuluviin”

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue – Siun soten vammaispalveluissa pyritään siihen, että kirjaukset tehdään yhdessä asiakkaan kanssa. Osallistava kirjaaminen on käytössä vammaispalvelujen tuetussa asumisessa sekä työ- ja päivätoiminnassa.

Sosiaali- ja terveydenhuollossa ammattihenkilöllä on velvoite kirjata kaikki tarpeelliset asiakas- ja potilastiedot asiakas- ja potilastietojärjestelmään. Osallistavalla kirjaamisella tarkoitetaan sitä, että asiakas on mukana näiden kirjausten tekemisessä. Osallistavaa kirjaamista voi olla esimerkiksi kirjausten lukeminen ääneen asiakkaalle tai kirjausten suunnittelu ja tekeminen yhdessä asiakkaan kanssa.

– Osallistavan kirjaamisen ehdoton hyöty on se, että asiakkaan mielipide tulee näkyväksi. Näin saamme asiakkaalta palautetta tukikäynnin tai päivätoiminnan onnistumisesta. Samalla myös asiakkaat tulevat tietoiseksi ohjaajan näkemyksestä, kuten tuen tarpeesta. Palautteiden perusteella voimme muokata joko palvelun sisältöä tai perustella sitä asiakkaalle paremmin ja näkyvämmin, palveluesihenkilö Tarja Huotari pohtii.

Siun soten vammaispalvelujen tuetussa asumisessa on aloitettu osallistava kirjaaminen vuosien 2022–2023 aikana. Työ- ja päivätoiminnoissa on tehty kirjauksia asiakkaita mukaan osallistaen vuodesta 2020 saakka. Työ- ja päivätoiminnoissa kirjataan asiakkaiden kanssa yhdessä esimerkiksi asiakkaiden itselleen asettamat toiminnan tavoitteet. Saadut kokemukset osalistavasta kirjaamisesta ovat olleet myönteisiä.

– Työntekijöiltä saatu palaute on ollut myönteistä. Kun kirjaaminen tapahtuu tukikäynnin aikana, kirjauksista tulee tarkempia. Lisäksi avoimuus lisääntyy, kun asiakkaan mielipide huomioidaan kirjauksissa ja hän on tietoinen siitä, mitä kirjataan. Osallistava kirjaaminen parantaa kirjaamisen laatua ja vahvistaa asiakasosallisuutta, Huotari kuvailee saamaansa palautetta.

Yhdessä kirjaamalla asiakkaan ääni kuuluviin

Pekka Nissinen ja tuetun asumisen ohjaaja Marianne Ihanus ovat tehneet yhdessä tuetun asumisen tukikäyntien kirjaukset noin kahden vuoden ajan.

– Yhdessä kirjaaminen on tuntunut mukavalta. Olen ohjaajan kaverina kirjaamassa, mitä olemme yhdessä tehneet, Nissinen kertoo.

– Teemme tukikäyntien kirjaukset yhdessä keskustellen. Pohdimme yhdessä tukikäynnin päätteeksi, mitä olemme tänään tehneet, miten olemme kokeneet päivän tekemiset ja mikä on käynnin tulos. On tärkeää, että osallistavan kirjaamisen voi ottaa jokaiselle käynnille mukaan, Ihanus jatkaa.

Asiakasosallisuuden toteutuminen edellyttää mahdollisuutta osallistua ja tuoda esiin omia näkemyksiä ja kokemuksia. Osallisuutta tukee se, että asiakas pääsee olemaan mukana kirjausten tekemisessä, saa vaikuttaa kirjausten sisältöön ja saa oman äänensä kuuluviin.

– Osallisuus on tärkeä asia. Jotta osallisuus toteutuu hyvin, asiakkaiden kanssa on tärkeää käydä läpi, mikä on kirjaamisen tarkoitus ja miksi asioita kirjataan, Ihanus painottaa.

– On tärkeää saada oma ääni kuuluviin. Yhdessä kirjaaminen on yksi keino siihen, Nissinen pohtii.

Osallistavan kirjaamisen tavoitteena on tuoda esiin sekä asiakkaan että työntekijän näkökulma kirjauksissa. Yhdessä kirjaamalla asiakas ja työntekijä pääsevät rakentamaan yhteistä ymmärrystä tukikäynnin sisällöistä.

– Osallistavalla kirjaamisella pyritään siihen, että asiakkaan ajatukset ja kokemukset tulisivat näkyvämmäksi, Ihanus kertoo.

– Osallistavan kirjaamisen myötä tiedot tulee kirjattua järjestelmään eri tavalla. Tekstistä tulee omannäköinen, kun asiakas on tekstin luomisessa mukana ja havainnoi itse, mitä kirjataan, Ihanus jatkaa.

Kirjauksien tekeminen yhdessä auttaa jäsentämään tukikäynnin sisältöä. Avoin keskustelu tukikäynnin sisällöistä ja siihen liittyneistä tunnelmista vahvistavat asiakkaan ja ohjaajan välistä luottamusta.

– Luottamus rakentuu eri tavalla asiakkaan ja ohjaajan välille, kun keskustelemme avoimesti päivän kuulumisista. On myös tärkeää, että kaikenlaiset tunteet saa purkaa käynnin päätteeksi. Jos jokin asia on harmittanut tukikäynnin aikana, sen voi käydä vielä päivän päätteeksi kirjaamisen yhteydessä läpi, Ihanus kertoo.

– Ja onhan se yhdessä kirjaaminen myös maailman parannusta samalla, Nissinen kiteyttää hymyillen.

somejako

Yhteystiedot viestintä

Viestinnän yhteystiedot

viestinta(at)siunsote.fi

Tietopyynnöt:
kirjaamo(at)siunsote.fi

Viestintäjohtaja
Susanna Prokkola
puh. 013 330 8279
susanna.prokkola(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (perhe- ja sosiaalipalvelujen toimialue)
Juulia Hirvonen
puh. 013 330 9867
juulia.i.hirvonen(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (ikäihmisten palvelujen toimialue)
Sari Jormanainen
puh. 013 330 4525
sari.jormanainen(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toimialue)
Niina Vatanen
Puh. 013 330 4526
niina.vatanen(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (verkkoviestintä)
Petriikka Ohtonen
puh. 013 330 4524
petriikka.ohtonen(at)siunsote.fi

Valokuvaaja
Antti Pitkäjärvi
puh. 013 330 4508
antti.pitkajarvi(at)siunsote.fi

Uutiskirjeet

Tilaa uutiskirjeitämme ja tiedotteita: