Ajankohtaista sivun pääkuva

Ajankohtaista arkisto

Tiedotearkistot: 2021, 20202019, 2018, 2017, 2016, 2015

Sisältöjulkaisija

angle-left Siun soten ergonomiamalli menestyi eurooppalaisessa kilpailussa
Ergopassi harjoittelu tapahtuu asiakasrajapinnassa osana asiakastyötä. Kuva: Siun sote / Antti Pitkäjärvi
Ergopassi harjoittelu tapahtuu asiakasrajapinnassa osana asiakastyötä. Kuva: Siun sote / Antti Pitkäjärvi
25.04.2022

Siun soten ergonomiamalli menestyi eurooppalaisessa kilpailussa

Siun soten hoito- ja hoivatyön ergonomiamalli on saanut kunniamaininnan Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston (EU-OSHA) järjestämässä kilpailussa. Kilpailun eurooppalaiset voittajat julkaistaan syksyllä 2022. Virasto jakoi jo kahdeksan kunniamainintaa. Siun sote oli yksi kunniamaininnan saaneista organisaatioista. 

Siun sote haki mukaan EU-OSHAn järjestämään Terveellinen työ -kampanjan hyvien käytäntöjen kilpailuun hoito- ja hoivatyön ergonomia osaamisen toimintamallilla. Mallin tarkoituksena on yhdenmukaistaa hoito- ja hoivatyön ergonomian hallintakeinoja sekä vahvistaa osaamista, ehkäistä nosto- ja siirtotilanteissa tapahtuvia työtapaturmia ja potilasvahinkoja sekä tukea kuntouttavavan työotteen käyttöä arjen työssä. 

Toimintamallia kehittää Siun sotessa virallisesti nimetty ergonomiatyöryhmä, joka on aloittanut toimintansa vuoden 2017 lopulla. Ergonomiatyön keskiössä ovat etenkin 24/7 toimivat yksiköt: asumispalvelut, sairaalan eri osastot sekä kotihoito. Näissä yksiköissä  voi potilaiden ja asiakkaiden kanssa työskentelyyn liittyä ergonomisia haasteita. Ergonomiatyöryhmä seuraa ja raportoi vuosittain suoritettuja koulutuksia ja ergonomiatyön vaikutuksia. Ergonomiatyöryhmä toimii ikään kuin sateenvarjona Siun soten ergonomiakouluttajaverkostolle sekä yksiköiden ergonomiavastaaville.

Siun sote kehitti Ergopassin

Siun sotessa toteutetaan useita erilaisia ergonomiaan liittyviä koulutuksia. Yksi niistä on Työterveyslaitoksen virallinen kolmen opintopisteen ergonomia korttikoulutus.

Ergonomia korttikoulutusta on suorittanut Siun soten aikaan yhteensä noin 160 hoiva- ja hoitotyöntekijää ja fysioterapeuttia. He toimivat lähitukena esihenkilöille sekä työntekijöille ja edistävät ergonomista työskentelyä, Siun soten ergonomiatyöryhmän puheenjohtaja, palvelupäällikkö Ritva Mönkkönen kertoo.


Siun soten hoito- ja hoivatyön ergonomia osaamisen toimintamalli on jalkautettu arkeen yksiköiden ergonomiavastaavien ja Siun soten oman Ergopassin suorittaneiden siunsotelaisten avulla.

Ergopassin kehittäminen on aloitettu jo ennen Siun soten perustamista. Siun soten aikana sen sisältöä merkittävästi kehitetty, laajennettu ja räätälöity. Ergopassi sisältää teoriaopintoja ja käytännön ergonomiaosaamisen harjoittelua ja vahvistamista. Harjoittelu tapahtuu meidän oman kouluttajamme kanssa asiakasrajapinnassa osana asiakastyötä, mikä on mahdollistanut kouluttamisen haasteellisessa henkilöstötilanteessa. Toteutustapa on saanut kiitosta yksiköissä, Mönkkönen mainitsee.


Tavoitteena on, että noin 2 000 hoitohoito- ja hoivatyön tekijää Siun sotessa suorittaa Ergopassin. Tällä hetkellä sen on suorittaa Siun sotessa vuosittain noin 250 henkilöä. 

Siun soten työntekijöillä on suhteellisen paljon tuki- ja liikuntaelinhaasteita ja niistä johtuvia sairaslomia, samoin työtapaturmia ja potilasvahinkoja tapahtuu jonkin verran. Ergonomisilla työtavoilla on mahdollista pienentää tuki- ja liikuntaelinhaasteita ja niistä johtuvia sairaslomia.


Olemme saaneet positiivista palautetta yksiköistä kuten kotihoidosta. Siellä mallia räätälöitiin heille sopivaksi, koska asiakkaan koti on erilainen työskentely-ympäristö kuin vaikkapa sairaala ja työ tehdään pääasiassa yksin. Koulutuksessa huomioidaan myös, että kotihoidon työ on liikkuvaista sisältäen usein autoilua, Mönkkönen sanoo.
 

somejako

Yhteystiedot viestintä

Viestinnän yhteystiedot

viestinta(at)siunsote.fi

Tietopyynnöt:
kirjaamo(at)siunsote.fi

Viestintäjohtaja
Susanna Prokkola
puh. 013 330 8279
susanna.prokkola(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (perhe- ja sosiaalipalvelujen toimialue)
Juulia Hirvonen
puh. 013 330 9867
juulia.i.hirvonen(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (ikäihmisten palvelujen toimialue)
Sari Jormanainen
puh. 013 330 4525
sari.jormanainen(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija, (terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toimialue)
Annika Huotari
puh. 013 330 4526
annika.huotari(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (verkkoviestintä)
Petriikka Ohtonen
puh. 013 330 4524
petriikka.ohtonen(at)siunsote.fi

Valokuvaaja
Antti Pitkäjärvi
puh. 013 330 4508
antti.pitkajarvi(at)siunsote.fi

Uutiskirjeet

Tilaa uutiskirjeitämme ja tiedotteita:

Tilaa tiedotteita RSS-syötteenä:

Kohti Pohjois-Karjalan hyvinvointialuetta

Uutiskirje käsittelee Siun soten muuttumista kuntayhtymästä hyvinvointialueeksi. 

Perhekeskusten terveiset

Uutiskirjeessä kerrotaan Pohjois-Karjalan perhekeskusten kuulumisia.

Työkykyohjelman uutiskirje

Uutiskirjeessä kerrotaan Siun soten työkykyohjelman 2020–2022 kuulumisia.

Uutiskirjeiden tietosuojaseloste (pdf)