Ajankohtaista sivun pääkuva

Ajankohtaista arkisto

Tiedotearkistot: 2021, 20202019, 2018, 2017, 2016, 2015

Sisältöjulkaisija

angle-left Siun sote yhtymähallitus käsitteli uudestaan hyvinvointialueiden voimaanpanolain vaikutukset johtavien viranhaltijoiden ja tarkastuspäällikön tehtävien vaativuuteen
08.04.2022

Siun sote yhtymähallitus käsitteli uudestaan hyvinvointialueiden voimaanpanolain vaikutukset johtavien viranhaltijoiden ja tarkastuspäällikön tehtävien vaativuuteen

Siun soten yhtymähallitus piti perjantaina 8.4.2022 ylimääräisen kokouksen ja käsitteli uudestaan hyvinvointialueiden voimaanpanolain vaikutukset johtavien viranhaltijoiden ja tarkastuspäällikön tehtävien vaativuuteen sekä niiden mukaiset määräaikaiset korvaukset.

Päätöksessä ei ole sellaista hallintolain mukaista virhettä tai puutetta, jonka perusteella päätöstä voisi korjata. Lisävastuiden perusteella maksettava määräaikainen lisä on kunnallisen työ- ja virkaehtosopimus KVTESin mukainen ja Siun soten tehtäväkohtaista palkkaa ja rekrytointilisää koskevan sisäisen ohjeen mukainen. Työ- ja virkaehtosopimus sekä henkilöstöhallinnon ohjeet koskevat koko henkilöstöä.

– Olen hyvin pahoillani siitä, että tässä tunteita herättävässä asiassa päätöksenteko ei olisi voinut osua huonompaan saumaan, hoitajien aloittaessa juuri työtaistelut. Henkilökohtaisesti itse ja koko hallituksena kannamme suurta huolta henkilöstön jaksamisesta. Toiveemme on, että sekä työnantaja että työntekijäjärjestöt pääsevät asiassa sopuun mahdollisimman pikaisesti, yhtymähallituksen puheenjohtaja Jertta Harinen sanoo.

– Hoitohenkilöstö ansaitsee parempaa. Koronaaikana hoitohenkilöstö, kuten muukin Siun soten henkilöstö on työskennellyt äärirajoilla. Henkilöstölle haluan sanoa, että meidän tulee löytää keinoja paremman työarjen eteen myös paikallisesti. Tässä on iso rooli uudella hyvinvointialueella, Harinen jatkaa.

Yhtymähallitus kävi tarkkaan läpi aiemman päätöksen perustelut. Asian taustoista ja monista yksityiskohdista käytiin hallituksessa laaja keskustelu sekä haluttiin juridinen selvitystyö. Juridisesta näkökulmasta asiaa ei olisi voitu päättää toisin, sillä taustalla oli Siun soten edellisen hallituksen päätös lisäkorvauksen maksamisesta viranhaltijoiden toimiessa hyvinvointialueen väliaikaisena toimielimenä oman toimensa ohella. Toinen määräävä tekijä päätöksen taustalla oli hyvinvointialueen päätös pyytää virka-apua.

– Virka-apuun liittyvässä keskustelussa on tarpeen tuoda esille, ettei Siun soten hallituksella ollut viranhaltijoiden aloitteesta tullutta asiaa käsitellessä ja päätöstä tehdessä tietoa, että viranhaltijat olisivat antaneet suostumuksensa toimia tehtävissä ehdoitta. Hallitukselle asia tuotiin esille siinä valossa, että korvaus kuuluu maksaa, Harinen toteaa.

Päätöksen voimaanpano edellyttää, että sekä Siun soten yhtymähallitus että Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen aluehallitus hyväksyvät virka-apua koskevan sopimuksen ja tämä sopimus on allekirjoitettu. Toisin sanoen päätös tarvitsee vielä hyvinvointialueen aluehallituksen hyväksynnän, jotta se voidaan toimeenpanna.

– Julkisuudessa käyty keskustelu on minusta tässä asiassa ollut tarpeellinen. Se on tuonut esille asioita, jotka olisivat muuten voineet jäädä huomioimatta. Siun soten tehtäväkohtaista palkkaa koskeva ohjeistus on laadittu koskemaan koko henkilöstöä. Nyt on tullut ilmi, että ohjeistusta ei ole aina noudatettu kaikilta osin oikein, Harinen kertoo.

– Hallituksena edellytämme, että ohjeistusta tarkastellaan huolella uudelleen ja että ohjeita noudatetaan tasapuolisesti kaikissa henkilöstöryhmissä. Sen toteutumisesta vastaa lähiesimies.

Siun soten yhtymähallituksen 8.4.2022 kokousasiakirjat löytyvät Dynasty-tietopalvelusta: Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän yhtymähallitus 8.4.2022. Pöytäkirja julkaistaan myöhemmin perjantain 8.4. aikana.

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen valmistelu jatkuu

Siun sote -kuntayhtymän toiminta jatkuu vuoden 2022 loppuun saakka, jolloin palvelujen järjestämisvastuu siirtyy Pohjois-Karjalan hyvinvointialueelle. Vuoden 2022 ajan toiminnassa on kaksi eri organisaatiota, joilla molemmilla on oma päätöksentekorakenteensa ja jotka molemmat tarvitsevat päättäjien lisäksi myös virkavastuulla asioita valmistelevat henkilöt.

Siun soten johtavat viranhaltijat on aluehallituksen päätöksellä ja omalla suostumuksellaan nimetty hyvinvointialueen johtaviksi väliaikaisiksi viranhaltijoiksi osatyöpanoksella. Hyvinvointialueen valmistelutyöhön käytettävät kustannukset korvataan valtion korvamerkityllä rahoituksella.

– Hyvinvointialueelle tälle vuodelle valtiolta osoitettu raha on korvamerkitty ainoastaan valmistelutehtävään, eikä sitä voida käyttää esimerkiksi palveluiden parantamiseksi tai Siun soten hoitajien palkkaan, Harinen tähdentää.

– Virka-avun antaminen on kirjattu lakiin. Hyvinvointialueen valmistelua on tehty hyvässä yhteishengessä ja niin Siun sotella kuin hyvinvointialueellakin on ollut tieto prosessin etenemisestä. Askelmerkeistä päätettiin yhdessä. Hyvinvointialue tarvitsi virka-apua, jonka Siun soten tarjoaisi, Harinen jatkaa.

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen valmistelua on tehty hyvässä yhteistyössä poliittisten ryhmien, kuntien, kolmannen sektorin ja Siun soten välillä vuodesta 2021 lähtien. Yhteisenä tavoitteena on mahdollisimman sujuva siirtymä ja hyvinvointialueen vastuulle tulevien uusien tehtävien käynnistäminen sekä palvelutoiminnan häiriötön jatkuminen yli organisaatiomuutoksen.

Aiemmat tiedotteet aiheesta:

5.4.2022 Virka-avusta ja korvauksista Siun soten ja hyvinvointialueen välillä

6.4.2022 Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen valmistelu jatkuu suunnitellusti

Aiemmat päätökset aiheesta:

Päätös johtavien virkatehtävien väliaikaisesta hoitamisesta Pohjois-Karjalan hyvinvointialueella sekä työnantajakustannusten korvaamisesta Siun sotelle. Aluehallituksen pöytäkirja 21.3.2022, 10§.

Päätös hyvinvointialueen hallintosäännössä mainittujen viranhaltijoiden tehtäväkohtaisen palkan määräaikaisesta korottamisesta työn vaativuuden muuttuessa 1.4.–31.12.2022. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän pöytäkirja 30.3.2022, 75§.

somejako

Yhteystiedot viestintä

Viestinnän yhteystiedot

viestinta(at)siunsote.fi

Tietopyynnöt:
kirjaamo(at)siunsote.fi

Viestintäjohtaja
Susanna Prokkola
puh. 013 330 8279
susanna.prokkola(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (perhe- ja sosiaalipalvelujen toimialue)
Juulia Hirvonen
puh. 013 330 9867
juulia.i.hirvonen(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (ikäihmisten palvelujen toimialue)
Sari Jormanainen
puh. 013 330 4525
sari.jormanainen(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija, (terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toimialue)
Annika Huotari
puh. 013 330 4526
annika.huotari(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (verkkoviestintä)
Petriikka Ohtonen
puh. 013 330 4524
petriikka.ohtonen(at)siunsote.fi

Valokuvaaja
Antti Pitkäjärvi
puh. 013 330 4508
antti.pitkajarvi(at)siunsote.fi

Uutiskirjeet

Tilaa uutiskirjeitämme ja tiedotteita:

Tilaa tiedotteita RSS-syötteenä:

Kohti Pohjois-Karjalan hyvinvointialuetta

Uutiskirje käsittelee Siun soten muuttumista kuntayhtymästä hyvinvointialueeksi. 

Perhekeskusten terveiset

Uutiskirjeessä kerrotaan Pohjois-Karjalan perhekeskusten kuulumisia.

Työkykyohjelman uutiskirje

Uutiskirjeessä kerrotaan Siun soten työkykyohjelman 2020–2022 kuulumisia.

Uutiskirjeiden tietosuojaseloste (pdf)