Ajankohtaista sivun pääkuva

Ajankohtaista arkisto

Uutisarkistot: 20202019, 2018, 2017, 2016, 2015

Sisältöjulkaisija

angle-left Siilaisen akuuttikuntoutusosasto on unelmatyöpaikka
Mari Matikainen (vas.) ja Jenni Hirvonen kertovat, että akuuttikuntoutusosastolla on käytössä uniikki työjärjestelmä: Siun pari -malli.
Mari Matikainen (vas.) ja Jenni Hirvonen kertovat, että akuuttikuntoutusosastolla on käytössä uniikki työjärjestelmä: Siun pari -malli.
22.11.2021

Siilaisen akuuttikuntoutusosasto on unelmatyöpaikka

Lähihoitaja Jenni Hirvonen sekä sairaanhoitaja Mari Matikainen työskentelevät kumpikin Siilaisen akuuttikuntoutusosastolla. Heidän lisäkseen akuuttikuntoutusosastolla työskentelee noin 50 lähi- tai sairaanhoitajaa, lääkäreitä sekä ylilääkäri. Siilaiselle on keskitetty monenlaista kuntoutusosaamista, yhteistyötä tehdään myös puhe- ja toimintaterapeuttien kanssa, geriatrian ja neurologian erikoisammattilaisten kanssa.

Nyt osastolla on auki henkilöstöhaku, sillä osastolle etsitään uusia hoitajia – työkavereita Marille ja Jennille.

Mikä on akuuttikuntoutusosasto?

Siilaisella sijaitseva akuuttikuntoutusosasto on erikoistunut kuntouttamaan akuutisti tai infektioon sairastuneita, usein myös tapaturmapotilaita. Kuntoutujia tulee pääsäätöisesti päivystyksestä, keskussairaalan eri osastoilta tai terveyskeskuksen vastaanotolta. He eivät tarvitse erikoissairaanhoitoa, mutteivat ole myöskään kotikuntoisia. Osastoa voidaan kutsua myös infektio-osastoksi, henkilöstöllä on erikoisosaamista erilaisten tarttuvien infektioiden hoitoon osasto olosuhteissa. Siksipä Siilaisella hoidetaan esimerkiksi keuhkokuumepotilaita sekä korona-aikana valmius hoitaa Covid-19-potilaita.

Akuuttikuntoutusosastolla kuntoutuville tarjotaan asiakaslähtöistä kokonaisvaltaista hoitoa, ja pyritään kuntouttamaan kotikuntoiseksi.

Kuntoutujan aika osastolla vaihtelee, mutta tavoitteena on 1-6 vuorokautta. Osa kuntoutujista saapuu yöllä päivystyksestä ja on valmis lähtemään jopa jo seuraavana aamupäivänä, kun taas toisilla kotiutuminen ei edes ole mahdollisuus, vaan kuntoutumisosastolla järjestellään heille sopivaa jatkohoitopaikkaa. Osa akuuttikuntoutumisosastolle päätyvistä potilaista onkin vanhuksia – kotona hoidetaan entistä huonokuntoisempia ikäihmisiä ja osa heistä on päätynyt akuuttikuntoutusosastolle, kun vointi on jo sen verran heikko, ettei kotona enää runsaankaan avun kanssa pärjää.

Osastolla näkyy pula tehostetunpalveluasumisen paikoista, joskus hoitojakso pitkittyy vain tehostetun palvelun asumispaikkojen puutteesta johtuvasta ”ruuhkasta”, kun jonot hoivakoteihin ovat pitkiä.

Moniammatillisesti asiakkaan parhaaksi

Kuntoutujan saapuessa osastolle käynnistyy tietty protokolla. Asiakas saa omahoitajan joka alkaa jo heti tulovaiheessa selvittää potilaan tilannetta kokonaisvaltaisesti. Asiakkaan vointi kartoitetaan ja tehdään kuntoutumissuunnitelma, tarkistetaan jo olemassa olevat palvelut ja tarvittaessa niitä lisätään.

Potilaan vastaanottovaiheessa korostuu moniammatillisuus, jo heti ensimmäisen vuorokauden kuluessa kuntoutujaa on arvioinut hoitajan lisäksi lääkäri ja fysioterapeutti. Hoitaja myös kartoittaa heti tulovaiheessa kuntoutujan lääkityksen ajantasaisuuden yhteistyössä lääkärin ja farmaseutin kanssa.

Joskus kuntotuja voi tarvita myös sosiaalipuolen tukipalveluita, yhteistyötä tehdään yhtä usein myös mielenterveys ja päihdepalvelujen kanssa. Omaisiin osastolta ollaan yhteyksissä pitkin hoitojaksoa, heiltä saadaan arvokasta tietoa aikaisemmasta toimintakyvystä ja mahdollisista tuen tarpeista.

Verkostonomainen, moniammatillinen toiminta näkyy osastolla jokapäiväisessä arjessa. Arkiaamuisin osastolla pidetään ’sepa’, niin sanottu seisonta palaveri, jossa jokainen hoitaja esittelee kuntoutujansa ja heidän tilanteensa. Kuntoutuja hoitojakso jaetaan A, B ja C vaiheeseen ja uuden potilaan A vaihe päättyy seisontapalaveriin, jolloin tilanne on saatu kartoitettua jo hyvin kokonaisvaltaisesti, usein tällöin on jo kuntoutussuunnitelma selvä. Moniammatillisesti selvitetään, minkälaisia ratkaisuja ja kuntoutustoimia jokaiselle asiakkaalle tehdään. Palavereissa kokoontuu jokaisena aamuna hoitajat, lääkärit, fysioterapeutit sekä kotiutusyhdyshenkilö. Tarvittaessa paikalle on pyydetty kuntoutujan asiaa edistämään esimerkiksi toimintaterapeutti tai vaikkapa sosiaalityöntekijä.

Akuuttiosastolla hoidetaan myös elämän jo loppuvaiheessa olevia saattohoitopotilaita, erityisesti saattohoito on tilanne, jossa omaiset pidetään tiiviisti mukana potilaan hoidossa. Hoitajan tehtävänä on potilaan hoidon lisäksi myös omaisten tukeminen ja jatkuva ajantasainen tiedonantaminen.

Toisen auttaminen avainasemassa

Yhteistyö muiden henkilöstön jäsenten kanssa ei lopu vain palavereihin. Akuuttikuntoutusosastolla on käytössä uniikki työjärjestelmä: Siun pari -malli. Siinä hoitaja saa työvuoronsa alussa tietää työparin, jonka kanssa työskentelee työvuoron. Koskaan ei siis tarvitse jännittää yksin päivää, ei vasta saapuneen tai kokeneemman hoitajan. Aina on mukana uudelle työntekijälle kokeneempi, tietäväisempi hoitaja, joka osaa ohjata ja neuvoa. He voivat suunnitella yhdessä päivänsä toiminnat sekä jakaa hommia tasaisemmin.

Toisten auttaminen on tärkeä osa osaston toimintaa. Hektisinä päivinä, kuten sellaisina, jolloin potilaita saapuu paljon tai kotiutuu paljon, osastolle saattaa syntyä hiukan ’kaaosta’, muttei koskaan sellaista, mistä ei hyvin hiotulla tiimityöllä selvittäisi. Oman työparin lisäksi autetaan muitakin yli tiimirajojen. Vapaampi hoitaja saattaa siis esimerkiksi ottaa toisen hoitajan kuntoutujan hoidettavakseen tai kysyy hoitajalta, miten voisi auttaa, jakaisiko jo hänen lääkkeensä tai tarkistaisiko lääkelistan.

Välillä akuttikuntoutusosastollakin näkyy valtakunnallinen ongelma, hoitajapula. Koska äkillisiin sijaistarpeisiin on joskus vaikea saada tekijöitä, ratkaisee osaston oma henkilöstö sijaistamistarpeen joustamalla ja tekemällä silloin tällöin pidemmän päivän. Pitkätpäivät, eli "tuplavuorot" ovat henkilökunnasta itsestään lähtevä joustaminen riittävien resurssien takaamiseksi. Osaston hyvä työilmapiiri ja työkaverin jaksamisen tukeminen näkyy myös siinä, että usein joustoa ja tahtoa löytyy selvitä resurssipulasta.

”Ihan oikeasti huippu työyhteisö”, Mari Matikainen kehuu. Hänen mukaansa heidän osastollaan työyhteisössä ei ole pelkästään työkavereita, vaan aitoa ystävyyttä.

”Pakko on olla ystävyyttä, kun välillä vietetään yhdessä enemmän aikaa kuin aviopuolisoiden kanssa!” Jenni Hirvonen naurahtaa.

Työntekijät huolehtivat toisistaan muun muassa kyselemällä kuulumiset sekä pitämällä työpaikkaa rentona ja turvallisena paikkana, jossa on mukava työskennellä. Akuuttikuntoutusosastolla huumori on korkeassa arvossa, sillä kertomansa mukaan Hirvonen ja Matikainen eivät jaksaisi työtä ilman pientä hauskanpitoa.

Unelmatyöpaikka

”En ole kyllä yhtään katunut”, kertoo Matikainen viiden vuoden hoitaja urastaan, ensin lähihoitajana minkä jälkeen sairaanhoitajana kolmisen vuotta. Alun perin Matikainen opiskeli artesaaniksi ja vietti kotiäidin elämää. Kahdenkymmenen vuoden jälkeen lapsien kasvettua naiselle jäi päälle ns. ”hoitovietti”, jolloin sosiaali- ja terveysala oli luonnollinen valinta uuteen työhön.

Hirvonen on työskennellyt lähihoitajana kymmenisen vuotta ja siinä hän on viihtynyt. Häntä kiinnosti alan hyvät työllistymismahdollisuudet ja se, että saa tehdä työtä, jolla on oikeasti merkitystä. Hänelle palkitsevaa on nähdä se, kuinka asiakas tulee huonossa kunnossa hoitoon heille ja palaa kotiin hyävointisena.

”Lähihoitajalle Siilaisen akuuttikuntoutusosasto on kuin unelma – harvemmassa paikassa lähihoitaja saa tehdä niin monipuolista työtä. Lisäksi osastolla ei ole hierarkiaa lääkäreiden eikä myöskään sairaan- ja lähihoitajien välillä, vaan he ovat kaikki samalla viivalla ja tekevät samoja hommia lukuun ottamatta sairaanhoitajien lupaa suonensisäiseen lääkitykseen”, toteaa Hirvonen.

Usein kuulee kritiikkiä siitä, kuinka kuormittavaa hoitajan työ on varsinkin aikana, kun kaikkialla on pulaa hoitajista. Hirvonen ja Matikainen uskovat, että heidän osaston hoitajien hyvään oloon on vaikuttanut vahvasti juuri läheinen työyhteisö, mutta myös hyvät esimiehet. Heidän esimiehensä perehtyvät osaston asioihin ennen päätöksiä ja varmistavat, että ne ovat mahdollisimman järkeviä osaston hyvinvoinnin kannalta. Esimerkiksi korona-ajan alussa heidän toimintansa sai osaston laskeutumaan rauhassa vaikeaan aikaan. Esimiehet varmistivat, että osaston henkilöstö sai hoitaa asiakkaita rauhassa, kun he suunnittelivat uudet järjestelyt erikoisaikaan.

Ei vanhanaikainen vuodeosasto

Siilaisen akuuttikuntoutusosasto on kaukana siitä, mitä monien mielikuva on. Monella on se käsitys, että osasto on edelleen vanhanaikainen vuodeosasto pitkäaikais paikkoineen. Todellisuudessa Siilainen tarjoaa parhaat resurssit kuntoutukseen koko Pohjois-Karjalan alueella. Työskentely akuuttikuntoutusosastolla on moniammatillista asijantuntijatyötä uusissa ja moderneissa tiloissa.

 

Sillaisen akuuttikuntoutusosastolla on töissä hauskaa muulloinkin kuin kuvaustilanteessa, toteavat Jenni Hirvonen ja Mari Matikainen hassutellessaan pyörätuolilla.

Kuvateksti:

Sillaisen akuuttikuntoutusosastolla on töissä hauskaa muulloinkin kuin kuvaustilanteessa, toteavat Jenni Hirvonen ja Mari Matikainen hassutellessaan pyörätuolilla.

 

somejako

Yhteystiedot viestintä

Viestinnän yhteystiedot

viestinta(at)siunsote.fi

Tietopyynnöt:
kirjaamo(at)siunsote.fi

Viestintäjohtaja
Susanna Prokkola
puh. 013 330 8279
susanna.prokkola(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (perhe- ja sosiaalipalvelujen toimialue)
Juulia Hirvonen
puh. 013 330 9867
juulia.i.hirvonen(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (ikäihmisten palvelujen toimialue)
Sari Jormanainen
puh. 013 330 4525
sari.jormanainen(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija, (terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toimialue)
Annika Huotari
puh. 013 330 4526
annika.huotari(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (verkkoviestintä)
Petriikka Ohtonen
puh. 013 330 4524
petriikka.ohtonen(at)siunsote.fi

Valokuvaaja
Antti Pitkäjärvi
puh. 013 330 4508
antti.pitkajarvi(at)siunsote.fi

Uutiskirjeet

Tilaa uutiskirjeitämme ja tiedotteita:

Tilaa tiedotteita RSS-syötteenä:

Perhekeskusten terveiset

Uutiskirjeessä kerrotaan Pohjois-Karjalan perhekeskusten kuulumisia.

Työkykyohjelman uutiskirje

Uutiskirjeessä kerrotaan Siun soten työkykyohjelman 2020–2022 kuulumisia.

Uutiskirjeiden tietosuojaseloste (pdf)