Ajankohtaista sivun pääkuva

Ajankohtaista arkisto

Tiedotearkistot: 2023, 2022, 2021, 20202019, 2018, 2017, 2016, 2015

Sisältöjulkaisija

angle-left Sähköisten palvelujen kysyntä kasvaa – Siun sotessa kehitetään digitaalisen sosiaali- ja terveyskeskuksen toimintamallia
Digisotekeskuksen palveluja kehitetään vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa palveluita ja asiakkaiden asioita hoitavat sairaanhoitajat, fysioterapeutit ja lääkärit. Kuva: Siun sote/ Antti Pitkäjärvi
Digisotekeskuksen palveluja kehitetään vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa palveluita ja asiakkaiden asioita hoitavat sairaanhoitajat, fysioterapeutit ja lääkärit. Kuva: Siun sote/ Antti Pitkäjärvi
30.05.2023

Sähköisten palvelujen kysyntä kasvaa – Siun sotessa kehitetään digitaalisen sosiaali- ja terveyskeskuksen toimintamallia

Sosiaali- ja terveyspalveluihin kaivataan yhä enemmän sähköisen asioinnin mahdollisuuksia fyysisten palvelujen rinnalle. Siun sotessa vuonna 2020 käynnistyneessä Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeessa on kehitetty hyvinvointialueen sähköistä asiointia ja etäpalveluita. Etäpalveluita on pilotoitu eri kohderyhmille mm. mielenterveyspalveluissa, terapiapalveluissa ja terveysasemilla sekä ammattilaisten välistä konsultointia erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä.

Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa kehitetään parhaillaan toimintamallia uudenlaiselle digitaaliselle sosiaali- ja terveyskeskukselle eli digisotekeskukselle. Tavoitteena on, että fyysisten sosiaali- ja terveysasemien rinnalle saataisiin luotua digitaalinen sote-asema, joka palvelee asiakkaita mm. reaaliaikaisen chat-keskustelun avulla. Digisotekeskuksessa asiakasta palvelisi sosiaali- ja terveyspalvelujen ammattilaiset, kuten fyysisellä asemallakin, mutta asiointi tapahtuisi digitaalisia välineitä käyttäen. Chat-keskustelun lisäksi asioinnissa voidaan hyödyntää esimerkiksi videoyhteyttä.

- Siun sotessa on parhaillaan käynnissä palvelustrategian ja palveluverkkosuunnitelman valmistelutyö. Riippumatta tämän työn tuloksesta ja tulevista suunnitelmista, hyvinvointialueen sähköistä asiointia on kehitettävä. Eriityisesti nuorilta on tullut palautetta, että sähköisten asiointikanavien puute on suurin este hoitoon hakeutumiseen. Tähän tarpeeseen meidän on vastattava. Eikä sähköinen asiointi katso vain ikää, myös iäkkäämmät toivovat parempia ja joustavampia sähköisen asioinnin tapoja, hyvinvointialuejohtaja Kirsi Leivonen toteaa.

- Sähköisen asioinnin lisääminen ei tarkoita sitä, että siitä tulisi ainoa asiointitapa. On paljon asioita, joita ei etäyhteydellä voi hoitaa ja on asiakkaita, jotka eivät pysty käyttämään digitaalisia laitteita. Tarvitsemme erilaisia tapoja asioida, kuten puhelimitse, chatilla, paikan päällä käymällä ja etäyhteydellä. Monipuoliset asiointikanavat ja -tavat tukevat palvelulupaustamme ”oikea palvelu, oikeaan aikaan, oikeassa paikassa”, Leivonen jatkaa.

Tavoitteena helpottaa yhteydensaantia ja pääsyä palveluihin

Uudenlainen digitaalinen sosiaali- ja terveyskeskus tulee olemaan vaihtoehto tavallisessa terveyskeskuksessa asioimiselle. Digisotekeskuksen palvelut ovat kaikille avoimia ja siellä voi asioida ajasta ja paikasta riippumatta. Uuden asiointikanavan tavoitteena on helpottaa asiakkaiden yhteydensaantia ja pääsyä sote-palveluihin.

- Digitaalinen asiointi vähentää palvelujen ruuhkautumista. Kun osa asioinnista tapahtuu sähköisesti, työntekijöillä on enemmän aikaa keskittyä palvelemaan niitä asiakkaita, jotka tarvitsevat kasvokkain kohtaamista. Myös takaisinsoittopalvelu toimii paremmin, kun yhteydenotto ei enää tapahdu vain puhelimitse, kehittäjäylilääkäri Kristian Taipale sanoo.

- Osaltaan digisotekeskuksella pyritään vastaamaan myös haasteelliseen työvoimatilanteeseen sote-alalla. Digitaalinen asiointi mahdollistaa ammattilaisille myös etätyön tekemisen. Myös asiakas voi asioida paikasta riippumatta esimerkiksi kotoaan, töistä tai vaikka mökiltä, Taipale jatkaa.

Siun soten digisotekeskus käynnistelee toimintaansa

Digitaalisen sosiaali- ja terveyskeskuksen kehittäminen on parhaillaan käynnissä. Kehitystyötä tehdään yhdessä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kesken. Jo nyt esimerkiksi Siun soten alueella tehdyistä Omaolo-palvelun oirearvioista suurin osa käsitellään digisotekeskuksesta. Samoin terveysasemien lääkärien ja sairaanhoitajien aikojen tekstiviestiperumiset käsitellään keskuksessa.

Digisotekeskuksessa tullaan kokeilemaan videovälitteisiä sairaanhoitajan etävastaanottoja jo kesäkuun aikana. Myöhemmin tavoitteena on käynnistää asiointi myös chat-palveluna. Asiointikanavia ja tapoja kehitetään parhaillaan ja niiden käynnistymisestä tiedotetaan, kun asioinnin aloittaminen on mahdollista.

- Digitaalisessa asioinnissa on valtavat mahdollisuudet ja nyt tämä kehittämistyö on aloitettu.  Palveluille etsitään uudenlaista digitaalista alustaa, jotta asiointi olisi asiakkaalle aiempaa helpompaa. Pyrimme siihen, että palvelut löytyisivät yhdestä paikasta vaivattomasti, Taipale sanoo.

Digisotekeskuksen perusperiaatteena on, että asiakkaan asia hoidetaan loppuun yhdellä yhteydenotolla, tai asiakkaan asia ohjataan eteenpäin oikealle ammattilaiselle. Digitaalisia palveluja kehitetään vaiheittain. Ensimmäisessa vaiheessa palveluita ja asiakkaiden asioita hoitavat sairaanhoitajat, fysioterapeutit ja lääkärit, jotka arvioivat hoidon tarvetta ja toteuttavat hoitoa etänä.

- Uusi digitaalinen asiointiväylä ei poista kivijalkapalveluiden eli esimerkiksi sote-asemien tarvetta tai kilpaile niiden kanssa. Digisote-keskus voi vähentää perinteisiin sote-asemiin kohdistuvaa kuormitusta, kun osa asioinneista voidaan hoitaa osittain tai täysin digitaalista palvelukanavaa hyödyntäen, kertoo digisotekeskuksen apulaisylilääkäri Nora Tarvus.

- Tavoitteena on kehittää toimintaa siten, että jos asia ei sovellu digitaalisesti hoidettavaksi tai se edellyttää arviota kivijalkapalveluissa, asiakas ohjataan heti ensimmäisellä yhteydenottokerralla oikeaan paikkaan, täydentää digisotekeskuksen palveluesihenkilö Elisa Raatikainen.

somejako

Yhteystiedot viestintä

Viestinnän yhteystiedot

viestinta(at)siunsote.fi

Tietopyynnöt:
kirjaamo(at)siunsote.fi

Viestintäjohtaja
Susanna Prokkola
puh. 013 330 8279
susanna.prokkola(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (perhe- ja sosiaalipalvelujen toimialue)
Juulia Hirvonen
puh. 013 330 9867
juulia.i.hirvonen(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (ikäihmisten palvelujen toimialue)
Sari Jormanainen
puh. 013 330 4525
sari.jormanainen(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toimialue)
Soile Asikainen
Puh. 013 330 4526
soile.asikainen(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (verkkoviestintä)
Petriikka Ohtonen
puh. 013 330 4524
petriikka.ohtonen(at)siunsote.fi

Valokuvaaja
Antti Pitkäjärvi
puh. 013 330 4508
antti.pitkajarvi(at)siunsote.fi

Uutiskirjeet

Tilaa uutiskirjeitämme ja tiedotteita:

Tilaa tiedotteita RSS-syötteenä:

Kuulumisia Pohjois-Karjalan hyvinvointialueelta 

Uutiskirjeeseen on koottu tietoa hyvinvointialueen ajankohtaisista asioista. 

Kohti Pohjois-Karjalan hyvinvointialuetta

Uutiskirje käsittelee Siun soten muuttumista kuntayhtymästä hyvinvointialueeksi. 

Omaishoidon uutiskirje

Uutiskirjeessä kerrotaan ajankohtaisia asioita Siun soten omaishoidosta.

Perhekeskusten terveiset

Uutiskirjeessä kerrotaan Pohjois-Karjalan perhekeskusten kuulumisia.

Työkykyohjelman uutiskirje

Uutiskirjeessä kerrotaan Siun soten työkykyohjelman 2020–2022 kuulumisia.

Uutiskirjeiden tietosuojaseloste (pdf)