Ajankohtaista sivun pääkuva

Ajankohtaista arkisto

Tiedotearkistot: 2023, 2022, 2021, 20202019, 2018, 2017, 2016, 2015

Sisältöjulkaisija

angle-left Palvelustrategian lausuntokierroksen satoa: lähipalvelut ja digitalisaatio korostuvat
29.05.2023

Palvelustrategian lausuntokierroksen satoa: lähipalvelut ja digitalisaatio korostuvat

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue – Siun soten palvelustrategian ja palveluverkkosuunnitelman luonnosten lausuntokierros päättyi 16.5. Kaikkiaan hyvinvointialue sai noin 2500 lausuntoa yksityishenkilöiltä, yrityksiltä, yhteisöiltä, oppilaitoksilta ja järjestöiltä, mukaan lukien Siun soten työyhteisöjen vastaukset sekä lausuntoaikana kerätty laaja kansalaisadressi.

Lausuntojen näkökulmat palveluverkon eri skenaarioihin vaihtelevat laidasta laitaan. Esimerkiksi alueen kuntien lausunnot palveluverkosta jakautuivat lähes tasan eri vaihtoehtojen välillä.

– Vaikka näkökulmat palveluverkon eri skenaarioihin vaihtelevat rajustikin, kaksi keskeistä teemaa nousee esille lähes kaikissa lausunnoissa: lähipalvelujen ja digitalisaation tärkeys, kertoo strategiajohtaja Ilkka Pirskanen.

Verkkokyselyt asukkaille ja hyvinvointialueen työyhteisöille kertovat hyvin siitä, miten nämä kaksi teemaa kytkeytyvät toisiinsa. Asukkaiden kyselytuloksissa palvelujen saaminen läheltä omaa asuinpaikkaa oli selkeästi tärkein teema. Asukkailla on myös halua ja valmiuksia käyttää sähköisiä palveluja. Ensisijaisesti ajanvarauksen ja yhteydensaannin haluttaisiin olevan helpompaa myös sähköisten kanavien kautta. Siun soten työyhteisöjen vastauksissa digitalisaatio puolestaan nousee esille tärkeimpänä keinona, joka voisi auttaa jakamaan resursseja siten, että henkilökuntaa riittää myös lähipalveluihin ja joka uudistaisi työn tekemisen tapoja.

– Ehkä yksi keskeinen väärinkäsitys lausuntoaikana käydyssä keskustelussa on liittynyt siihen, mitä lähipalveluilla tarkoitetaan. Palveluja voidaan tuoda asiakkaiden lähelle muillakin tavoin kuin tarjoamalla niitä sote-asemilla, toteaa Pirskanen.

– Esimerkiksi liikkuva palvelukin on lähipalvelua. Jo nyt osassa meidän pienemmistä toimipaikoistamme palvelu toteutetaan liikkuvana palveluna, kun tietty ammattilainen käy tiettyinä viikonpäivinä pitämässä vastaanottoa tietyssä paikassa. Ammattilainen siis liikkuu asiakkaan luo, täsmentää Pirskanen.

Asukkaiden näkökulmia edustavat vahvasti myös hyvinvointialueen niin sanotut vaikuttamistoimielimet, eli nuorisovaltuusto, vammais- ja vanhusneuvosto sekä lapsi- ja perheasiainneuvosto.

Nuorisovaltuusto katsoi, että helppokäyttöiset digipalvelut madaltaisivat nuorten kynnystä hakeutua palveluihin. Lapsi- ja perheasiainneuvosto näki niin ikään digitaaliset palvelut tärkeinä, samoin kuin ammattilaisten välisen yhteistyön lasten ja perheiden lähiympäristössä eli kouluissa ja päiväkodeissa. Vanhus- ja vammaisneuvostot toivat puolestaan esille liikkumiseen ja digiosaamiseen liittyviä haasteita, jotka täytyisi ratkaista, jos sote-asemien verkosto harvenee. Vanhusneuvosto korosti vahvasti myös tarvetta lisätä ja kehittää liikkuvia palveluja erityisesti reuna-alueilla. Ennaltaehkäisevän työn merkitys nousi esille kaikissa lausunnoissa.

– Erilaiset ikä- ja asiakasryhmät tarvitsevat eri tavoin toteutettuja palveluja, ja kaikki nämä näkökulmat ovat yhtä tärkeitä. Lausuntojen moniäänisyys tukee itse asiassa hyvin sitä lähtökohtaa, että palvelut muovautuvat sen mukaan, millainen väestörakenne milläkin alueella on, pohtii Pirskanen.

Lausuntonsa ovat anteet myös hyvinvointialueen kaikki lautakunnat. Lausuntokierroksella saadut kuntien ja kaupunkien sekä hyvinvointialueen toimielinten lausunnot, koonnit asiakkaiden ja Siun soten työyhteisöjen verkkokyselyjen tuloksista sekä lausuntoaikana kerätty kansalaisadressi on julkaistu tulevaisuuslautakunnan 2.6. kokouksen esityslistan liitteenä.

Palvelustrategia ja palveluverkkosuunnitelma päätöksentekoon kesäkuussa

Palvelustrategian ja palveluverkkosuunnitelman valmistelu on edennyt hyvinvointialueen aluevaltuuston asettaman aikataulun mukaisesti alkuvuoden ajan. Lausuntokierrosta jatkettiin 16.5. saakka kunnilta saadun palautteen perusteella, ja vastaavasti päätöksenteon aikatauluja siirrettiin parilla viikolla eteenpäin.

Lausuntokierroksen perusteella muokattu ja täsmennetty esitys hyvinvointialueen palvelustrategiaksi ja palveluverkkosuunnitelmaksi on menossa 2.6. hyvinvointialueen tulevaisuuslautakunnan päätettäväksi. Tulevaisuuslautakunnan esityslista on julkaistu 29.5.2023 Siun soten verkkopalvelussa: Tulevaisuuslautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat.

Tulevaisuuslautakunnan kokouksen jälkeen hyvinvointialuejohtaja tekee asiasta esityksen aluehallitukselle, joka puolestaan vie esityksensä aluevaltuuston päätettäväksi. Aluevaltuuston on määrä päättää Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen palvelustrategiasta ja palveluverkosta 22. kesäkuuta 2023.

www.siunsote.fi/palvelustrategia

somejako

Yhteystiedot viestintä

Viestinnän yhteystiedot

viestinta(at)siunsote.fi

Tietopyynnöt:
kirjaamo(at)siunsote.fiViestintäjohtaja
Susanna Prokkola
puh. 013 330 8279
susanna.prokkola(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (perhe- ja sosiaalipalvelujen toimialue)
Juulia Hirvonen
puh. 013 330 9867
juulia.i.hirvonen(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (ikäihmisten palvelujen toimialue)
Sari Jormanainen
puh. 013 330 4525
sari.jormanainen(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toimialue)
Soile Asikainen
Puh. 013 330 4526
soile.asikainen(at)siunsote.fi

Valokuvaaja
Antti Pitkäjärvi
puh. 013 330 4508
antti.pitkajarvi(at)siunsote.fi

Uutiskirjeet

Tilaa uutiskirjeitämme ja tiedotteita:

Tilaa tiedotteita RSS-syötteenä:

Kuulumisia Pohjois-Karjalan hyvinvointialueelta 

Uutiskirjeeseen on koottu tietoa hyvinvointialueen ajankohtaisista asioista. 

Kohti Pohjois-Karjalan hyvinvointialuetta

Uutiskirje käsittelee Siun soten muuttumista kuntayhtymästä hyvinvointialueeksi. 

Omaishoidon uutiskirje

Uutiskirjeessä kerrotaan ajankohtaisia asioita Siun soten omaishoidosta.

Hankekuulumisia kuntouttavasta työtoiminnasta

Uutiskirjeeseen on koottu tietoa Kuntouttavan työtoiminnan maakunnallinen kehittäminen -hankkeen ajankohtaisista asioista.

Perhekeskusten terveiset

Uutiskirjeessä kerrotaan Pohjois-Karjalan perhekeskusten kuulumisia.

Työkykyohjelman uutiskirje

Uutiskirjeessä kerrotaan Siun soten työkykyohjelman 2020–2022 kuulumisia.

Uutiskirjeiden tietosuojaseloste (pdf)