Ajankohtaista sivun pääkuva

Ajankohtaista arkisto

Tiedotearkistot: 2023, 2022, 2021, 20202019, 2018, 2017, 2016, 2015

Sisältöjulkaisija

angle-left Monipalveluauton kokeilut saivat kiitosta asiakkailta – myös kehittämiskohteita nousi esille mahdollista jatkokäyttöä ajatellen
Artikkelin kuva
23.02.2023

Monipalveluauton kokeilut saivat kiitosta asiakkailta – myös kehittämiskohteita nousi esille mahdollista jatkokäyttöä ajatellen

Siun sote kokeili syksyllä 2022 uudenlaista tapaa tuottaa terveyspalveluja liikkuvan yksikön avulla. Kokeilua varten vuokrattiin auto kahdeksi neljän viikon jaksoksi. Ensimmäisellä jaksolla auton sisätilat muokattiin koululaisten hammashoidon vastaanottotilaksi ja toisella jaksolla auto varusteltiin sairaanhoitajan vastaanotoksi.

Kahden erilaisen kokeilun avulla saatiin monipuolista tietoa monipalveluauton mahdollisuuksista ja haasteista. Monipalveluautossa asioi kokeilujen aikana yhteensä reilut 400 asiakasta. Kokeilujen aikana palautetta kerättiin sekä asiakkailta että työntekijöiltä.

Kyselyiden perusteella lähes kaikki monipalveluautossa asioineista halusi asioida jatkossakin autossa. Asiakkaat kokivat palvelun vaivattomaksi. Auton hyvinä puolina mainittiin asioinnin nopeus ja helppous. Koululaisten hammastarkastuksissa erityisesti lasten vanhemmat kokivat, että palvelu helpotti asiointia. Vanhemman ei tarvinnut lähteä kuljettamaan lasta kesken työpäivän, vaan lapsi pystyi käymään tarkastuksessa itsenäisesti.

Myös monipalveluautossa työskennelleet sairaanhoitajat antoivat kokeilusta positiivista palautetta. Sairaanhoitajat kokivat autossa työskentelyn mielekkäänä ja työergonomia autossa koettiin hyvänä. Kokeilussa mukana olleet sairaanhoitajat haluaisivat myös jatkossa työskennellä autossa.

Monipalveluautossa työskentelytila on rajallinen, mikä näkyi erityisesti hammashoidossa, jossa autossa työskenteli kaksi ammattilaista. Suuhygienistit kokivat tilan ahtaaksi, mikä heikensi työergonomiaa. Työvälineille kaivattiin myös lisää laskutilaa.

- Kokeilujen perusteella auton tila toimi hyvin sairaanhoitajan vastaanotolla, kun autossa työskenteli vain yksi henkilö, kertoo projektisuunnittelija Jonna Konttinen Tulevaisuuden sotekeskus -hankkeesta.

Kokeiluilla onnistuttiin nostamaan esille myös kehittämiskohtia

Yksi kokeilujen tärkein asia oli selvittää, miten monipalveluauto voisi osaltaan tukea ja tehostaa Siun soten palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta. Tärkeää on myös huomioida monipalveluauton kannattavuus palvelujen järjestämisestä.

Kokeilun aikana monipalveluauto kulki erilaisissa kohteissa, pääpaino oli kuitenkin kuntakeskusten ulkopuolella. Pitkät välimatkat ja talviset tiet nostivat esille reittivalintojen suunnittelun tärkeyden. Kokeilun aikana monipalveluauto siirtyi lähes päivittäin uuteen paikkaan. Auton liikkeistä tiedottaminen korostui, kun kyse ei ollut vielä tutusta toiminnasta.

- Palvelun tavoittavuuden, ajanvarauksen ja hoidon jatkuvuuden kannalta olisi tärkeää, että monipalveluauto kulkisi säännöllisesti samaa reittiä. Näin auton aikataulu tulisi tutuksi asukkaille ja ajanvarausta voisi suunnitella säännölliset aikataulun mukaan. Toki tämä riippuu myös siitä, että mitä palveluita autossa tarjotaan. Voihan autoa käyttää myös erilaisiin yksittäisiin tilaisuuksiin, kuten vaikka influenssarokotuksiin, Konttinen pohtii monipalveluauton mahdollisuuksia.

Kokeilujen aikana saatiin myös arvokasta kokemusta hyvin käytännön läheisistä asioista. Esimerkiksi tiestön kunto oli paikoin huonoa ja auraamatonta. Talvella myös odotustilojen merkitys korostui.

- Autoon ei mahdu asiakkaita odottamaan, joten pysähdyspaikka pitää miettiä niin, että siinä on vieressä odotustila. Oli hyvä, että ensimmäinen kokeilumme oli syksyllä ja toinen talvella, jolloin saimme hyvin laajan kuvan toiminnan mahdollisuuksista ja kehitystarpeista, Konttinen sanoo.

Monipalveluauton jatkoa selvitetään

Siun sote on saanut kokeilujen kautta arvokasta tietoa monipalveluautosta liikkuvien palvelujen tuottamisessa. Saatujen kokemusta purkua jatketaan. Samalla tehdään myös laskelmia ja selvityksiä siitä, onko monipalveluauton käyttö kannattavaa ja tarpeellisesta jatkuvana palveluna.

- Siun sotessa on parhaillaan käynnissä palvelustrategia- ja palveluverkkotyö. Työssä keskiössä on palvelutuotannon tasapainottaminen ja strategiamme mukaisesti palvelujen saatavuuden ja saavutettavuuden parantaminen sekä oikea-aikaisuus. Monipalveluauto on yksi palvelu, jonka toimivuutta mietimme osana hyvin laajaa koko Siun soten palvelustrategiaa ja palveluverkkoa, kehittämisjohtaja Heli Aalto kertoo.

Palvelustrategiatyötä tehdään yhteistyössä aluehallituksen, aluevaltuuston, hyvinvointialueen lautakuntien ja vaikuttamistoimielimien sekä Siun soten henkilöstön ja eri sidosryhmien kanssa. Valmistelutyötä tehdään kevään aikana. Päätöksentekoon palvelustrategia ja palveluverkkotulevat kesäkuussa 2023.

somejako

Yhteystiedot viestintä

Viestinnän yhteystiedot

viestinta(at)siunsote.fi

Tietopyynnöt:
kirjaamo(at)siunsote.fi

Viestintäjohtaja
Susanna Prokkola
puh. 013 330 8279
susanna.prokkola(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (perhe- ja sosiaalipalvelujen toimialue)
Juulia Hirvonen
puh. 013 330 9867
juulia.i.hirvonen(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (ikäihmisten palvelujen toimialue)
Sari Jormanainen
puh. 013 330 4525
sari.jormanainen(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toimialue)
Soile Asikainen
Puh. 013 330 4526
soile.asikainen(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (verkkoviestintä)
Petriikka Ohtonen
puh. 013 330 4524
petriikka.ohtonen(at)siunsote.fi

Valokuvaaja
Antti Pitkäjärvi
puh. 013 330 4508
antti.pitkajarvi(at)siunsote.fi

Uutiskirjeet

Tilaa uutiskirjeitämme ja tiedotteita:

Tilaa tiedotteita RSS-syötteenä:

Kuulumisia Pohjois-Karjalan hyvinvointialueelta 

Uutiskirjeeseen on koottu tietoa hyvinvointialueen ajankohtaisista asioista. 

Kohti Pohjois-Karjalan hyvinvointialuetta

Uutiskirje käsittelee Siun soten muuttumista kuntayhtymästä hyvinvointialueeksi. 

Omaishoidon uutiskirje

Uutiskirjeessä kerrotaan ajankohtaisia asioita Siun soten omaishoidosta.

Perhekeskusten terveiset

Uutiskirjeessä kerrotaan Pohjois-Karjalan perhekeskusten kuulumisia.

Työkykyohjelman uutiskirje

Uutiskirjeessä kerrotaan Siun soten työkykyohjelman 2020–2022 kuulumisia.

Uutiskirjeiden tietosuojaseloste (pdf)