Ajankohtaista sivun pääkuva

Ajankohtaista arkisto

Tiedotearkistot: 2022, 2021, 20202019, 2018, 2017, 2016, 2015

Sisältöjulkaisija

angle-left Kuntouttavan työtoiminnan ostopalvelusopimukset voimaan – asiakkaiden palveluntarjonta monipuolistuu
03.05.2023

Kuntouttavan työtoiminnan ostopalvelusopimukset voimaan – asiakkaiden palveluntarjonta monipuolistuu

Kuntouttavan työtoiminnan ostopalvelujen ensimmäiset kilpailutukset ovat päättyneet ja ensimmäinen etusijakausi on käynnistynyt. Palveluntuottajat jättivät tarjouksensa hankintajärjestelmän sisällä käydyissä kilpailutuksissa osa-aluekohtaisesti ja tarjouksien perusteella palveluntuottajaksi ensimmäiselle etusijakaudelle (1.4.-31.12.2023) saatiin 21 palveluntuottajaa. Näiden palveluntuottajien kanssa on tehty sopimukset kuntouttavan työtoiminnan tuottamisesta.

Hankinta toteutetaan Siun soten omana dynaamisen hankintajärjestelmän kaltaisena hankintamallina. Hankintajärjestelmässä on hankittu kolmea erilaista ostopalvelua:

  • Palvelu 1: Työtoimintapaikan järjestäminen ja työtoimintatehtävien ohjaus (13 palveluntuottajaa),
  • Palvelu 2: Työtoimintapaikan järjestäminen ja työtoimintatehtävien ohjaus sekä sosiaalialan ammatillinen tuki ja ohjaus (5 palveluntuottajaa) sekä
  • Palvelu 3: Työtoimintapaikan järjestäminen ja työtoimintatehtävien ohjaus sekä sosiaalialan ammatillinen työ ja toimintakykyä kartoittava palvelu (5 palveluntuottajaa).

Asiakkaan palvelutuottajaksi valitaan asiakkaan tarpeita vastaava, asiakkaalle soveltuva ja sopiva palveluntuottaja etusijajärjestyksen mukaisesti. Palveluntuottajien keskinäinen etusijajärjestys syntyy hankintajärjestelmän sisällä käytyjen kilpailutuksista annettujen pisteiden perusteella. Pisteytys tehdään tarjoajien antamien laatulupausten mukaan.

Hankintajärjestelmän keston ennakoidaan olevan kuusi vuotta. Dynaaminen hankintamalli mahdollistaa jatkuvan osallistumisen eli palveluntuottajat voivat jättää osallistumishakemuksen hankintajärjestelmään koko sen keston ajan. Hakemuksia käsitellään seuraavan kerran 1.9.2023 alkaen. Myös seuraavat sisäiset kilpailutukset toteutetaan syksyllä 2023.

Kilpailutukset toteutetaan yhteistyössä Pohjois-Karjalan hankintatoimen kanssa. Hankintamenettelyä ja palveluntuottajaksi hakeutumista koskevissa kysymyksissä voi ottaa yhteyttä Pohjois-Karjalan hankintatoimeen: hankinta@jns.fi.

Asiakkaalle monipuolisesti vaihtoehtoja palvelun toteuttamiseen

Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen myös ostopalveluna monipuolistaa asiakkaan palveluntarjontaa.

Kuntouttavaan työtoimintaan ohjaudutaan TE-palveluiden kanssa tehdyn aktivointisuunnitelman kautta. Aktivointisuunnitelmaan kirjatut tavoitteet ohjaavat työtoimintapaikan valitsemisessa. Sosiaalihuollon ammattihenkilö tukee asiakasta ohjautumaan asiakkaan tavoitteita parhaiten vastaavaan ja toimintakykyä lisäävään työtoimintaan. Työtoimintapaikka voidaan järjestää asiakkaalle:

  • Siun soten työtoimintapajoilla, joita maakunnassamme on seitsemällä paikkakunnalla,
  • sopimalla työtoimintapaikasta ja tehtävien ohjauksesta hyvinvointialueen tai kuntien toimipaikoissa tai
  • ostopalveluna hankintajärjestelmän palveluntuottajilta, kuten paikallisen järjestön toiminnassa.

Säännöllinen työtoiminta tukee asiakkaan työkyvyn vahvistumista. Työtoiminta tarjoaa ohjatun ja kannustavan ympäristön kehittää elämänhallintaa, hyvinvointia ja antaa eväitä elämään, opiskeluun ja työllistymiseen.

Monipuolinen työtoimintapaikkojen järjestäminen mahdollistaa asiakkaalle etenemisen kohti työelämää. Asiakas voi siirtyä voimavarojensa ja taitojensa mukaan vaiheittain yhä itsenäisempiin ja haastavampiin työtehtäviin.

somejako

Yhteystiedot viestintä

Viestinnän yhteystiedot

viestinta(at)siunsote.fi

Tietopyynnöt:
kirjaamo(at)siunsote.fi

Viestintäjohtaja
Susanna Prokkola
puh. 013 330 8279
susanna.prokkola(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (perhe- ja sosiaalipalvelujen toimialue)
Juulia Hirvonen
puh. 013 330 9867
juulia.i.hirvonen(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (ikäihmisten palvelujen toimialue)
Sari Jormanainen
puh. 013 330 4525
sari.jormanainen(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija, (terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toimialue)
Niina Vatanen
Puh. 013 330 4526
niina.vatanen(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (verkkoviestintä)
Petriikka Ohtonen
puh. 013 330 4524
petriikka.ohtonen(at)siunsote.fi

Valokuvaaja
Antti Pitkäjärvi
puh. 013 330 4508
antti.pitkajarvi(at)siunsote.fi

Uutiskirjeet