Ajankohtaista sivun pääkuva

Ajankohtaista arkisto

Tiedotearkistot: 2022, 2021, 20202019, 2018, 2017, 2016, 2015

Sisältöjulkaisija

angle-left Kesäkuun aikana päätetään paljosta – hyvinvointialueen palvelustrategia ja palveluverkkosuunnitelma ensimmäisenä tulevaisuuslautakunnan käsittelyyn
29.05.2023

Kesäkuun aikana päätetään paljosta – hyvinvointialueen palvelustrategia ja palveluverkkosuunnitelma ensimmäisenä tulevaisuuslautakunnan käsittelyyn

Kesäkuun aikana Pohjois-Karjalan hyvinvointialueella päätetään paljosta ja kauaskantoisesti, sillä edessä ovat palvelustrategiaa ja palveluverkkoa koskevat päätökset. Ensimmäisenä lausuntokierroksen perusteella täsmennettyjä sekä vaikutustenarvioinnilla täydennettyjä suunnitelmia käsittelee tulevaisuuslaisuuslautakunta 2. kesäkuuta.

Hyvinvointialuejohtaja Kirsi Leivonen painottaa edessä olevien päätösten merkitystä hyvinvointialueen ja kaikkien pohjoiskarjalaisten tulevaisuudelle:

– Palvelustrategian ja palveluverkkosuunnitelman avulla varmistetaan riittävien sote-palvelujen järjestäminen koko maakunnan asukkaille myös tulevaisuudessa siten, että hyvinvointialueen toiminta saadaan kestävälle pohjalle niin talouden kuin henkilöstön riittävyydenkin näkökulmasta. Tämä on kriittisen tärkeää arvioitaessa hyvinvointialueen kykyä selviytyä palvelujen järjestämistehtävästä tulevina vuosina, Leivonen toteaa.

Tulevaisuuslautakunnan esityslista on julkaistu 29.5.2023 hyvinvointialueen verkkopalvelussa: Tulevaisuuslautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat. Esityslistan liitteenä ovat palvelustrategia- ja palveluverkkoasiakirjojen lisäksi kustannuslaskelmat, erittäin laaja vaikutustenarviointi kaikista palveluverkon skenaarioista sekä koonti saaduista lausunnoista.

Esitys palveluverkoksi: monipuoliset palvelut koko maakuntaan

Lausuntokierroksella arvioitavana oli kolme eri tavoin palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta painottavaa mallia sote-asemien sijoittumisesta maakuntaan tulevaisuudessa. Lausuntokierroksen, vaikutustenarvioinnin sekä kustannuslakennan perusteella tulevaisuuslautakunnalle esitetään palveluverkkosuunnitelmista lähimpänä keskimmäistä skenaariota olevaa mallia.

Tässä mallissa tavoitellaan monipuolisia palveluja koko maakuntaan: seitsemän laajan palvelun sote-asemaa sekä kaksi suppeamman palvelun sote-asemaa sijaitsisivat eri puolilla maakuntaa, palveluja tuodaan tarpeen mukaan ja säännöllisillä aikatauluilla useille paikkakunnille, lisäksi panostetaan sähköisiin palveluihin. Lausuntokierroksen pohjalta malliin on lisätty liikkuvia palveluja Valtimolle, Kesälahdelle sekä Lehmo–Rantakylä-suunnalle.

– Lausuntokierroksella kannatusta tuli kaikille kolmelle eri skenaariolle sote-asemien sijoittumisesta. Palautteen perusteella keskitetyin vaihtoehto olisi kuitenkin ollut liian suuri hyppäys, vaikka se henkilöstön riittävyyden, palvelujen saatavuuden sekä kustannusten perusteella olisi ollut tehokkain. Palvelujen saavutettavuuden ja kansalaisten yhdenvertaisuuden näkökulmasta siihen kuitenkin sisältyy suuria riskejä, kertoo tulevaisuuslautakunnan esittelijänä toimiva strategiajohtaja Ilkka Pirskanen.

– Kolmas skenaario, jossa olisi kaikkein laajin toimipaikkojen verkosto, on puolestaan erittäin riskialtis palvelujen saatavuuden näkökulmasta. Ennusteiden valossa henkilöstö ei yksinkertaisesti riitä pyörittämään niin laajaa sote-asemien verkostoa. Lisäksi investointitarpeet olisivat tässä mallissa suuremmat kuin mitä nykyinen rahoituslainsäädäntö realistisesti mahdollistaisi, jatkaa Pirskanen.

verkoston lisäksi Siun sotella on laaja muiden toimipaikkojen verkosto, johon kuuluvat ikäihmisten ja vammaisten asumispalvelut, pelastusasemat sekä sosiaalipalvelujen erilaiset palvelupisteet. Kaikkiaan näitä toimipisteitä on lähes 200.

Palvelut ovat tarjolla kaikille, toteuttamistapa voi vaihdella

Palvelustrategian valmistelua on tehty pohjoiskarjalaisen väestön palvelutarpeista lähtien. Valmistelussa on otettu huomioon väestön ikärakenteen muutos sekä ennusteet palvelutarpeiden muutoksista eri ikäryhmissä.

Palvelut tulee lakisääteisesti tarjota kaikille, mutta väestön tarpeiden perusteella palvelut voidaan toteuttaa eri tavoin: sama palvelu voi olla tarjolla toisaalla sosiaali- ja terveysasemalla, toisaalla kotiin vietävänä palveluna, toisaalla liikkuvana palveluna sekä sähköisenä palveluna. Palvelujen tuottamistavan valintaan on luotu kriteerit, joiden perusteella myös palvelut muuttuvat, kun väestön palvelutarve muuttuu.

– Yhtenä esimerkkinä neuvolapalvelut: Jos kunnassa syntyy paljon lapsia, on neuvolan toimipisteen varmasti syytä sijaita niin sanottuna kivijalkapalveluna kunnassa. Jos taas lapsia syntyy harvakseltaan, neuvolapalvelu voi olla tehokkaampaa tuoda liikkuvana palveluna kotiin tai vaikkapa päiväkotiin tai koulun terveydenhoitajan tiloihin, havainnollistaa Pirskanen.

Sote-asemien palveluvalikoima

Palvelustrategiassa on täsmennetty myös erilaisten sote-asemien palvelutarjontaa. Pienimmiltäkin sote-asemilta löytyisivät hoitajien vastaanotot, näytteenottopiste sekä lääkärin etävastaanotot. Lääkärin lähivastaanottoja tarjottaisiin näilläkin sote-asemilla, mutta harvemmilla aukioloajoilla.

Laajan palvelun sote-aseman palvelutarjontaan kuuluisivat lääkärin ja hammaslääkärin vastaanotot, hoitajien vastaanotot, ikäneuvola, apuvälinepalvelut, fysio- ja toimintaterapia, perustason kuvantamispalvelut sekä näytteenotto. Terveyskeskussairaalat eli vuodeosastot toimisivat laajan palvelun sote-asemien yhteydessä. Laajan palvelun sote-asemilta palveluja vietäisiin liikkuvina palveluina lähialueelle esimerkiksi kunnan tai Siun soten muihin toimipisteisiin sekä suoraan asiakkaan kotiin.

– Liikkuvat palvelut ovat palveluja, jotka tuomme asiakkaiden lähiympäristöön tiettynä aikana. Näitä ovat esimerkiksi ammattilaisen vastaanotto joko meidän omissa tai vaikkapa kunnan tiloissa tiettyinä päivinä, rokotustapahtumat, monipalveluauto sekä kouluille ja ikäihmisten asumispalveluihin vietävät hammashoidon palvelut, kertoo Pirskanen.

– Liikkuvien ja digitaalisten palvelujen osalta kehitystyömme on vasta alussa. Tavoitteena on, että tätä toimintaa laajennetaan osana laajan palvelun sote-asemien työtä, Pirskanen jatkaa.

Palveluverkkosuunnitelmaan kuuluu myös Joensuuhun keskussairaalan yhteyteen perustettava suuri, niin sanottu sote-palvelukeskus. Se toimisi laajan palvelun sote-asemana, mutta sinne olisi keskitetty lisäksi tiettyjä, laajempaa aluetta tai koko maakuntaa palvelevia toimintoja kuten digitaalisia sote-palveluja.

Palvelustrategian ja palveluverkkosuunnitelman keskeiset päivämäärät pähkinänkuoressa

  • 12.2022 tulevaisuuslautakunta päätti valmistelun periaatteista ja etenemisestä
  • 12.4.2023 tulevaisuuslautakunta päättää palvelustrategian ja palveluverkkosuunnitelman luonnoksista
  • 4.–16.5.2023 lausuntokierros
  • 2.6.2023 tulevaisuuslautakunnan esitys palvelustrategiasta ja palveluverkkosuunnitelmasta
  • 13.6.2023 aluehallituksen esitys palvelustrategiasta ja palveluverkkosuunnitelmasta
  • 22.6.2023 aluevaltuusto päättää palvelustrategiasta ja palveluverkkosuunnitelmasta

www.siunsote.fi/palvelustrategia

somejako

Yhteystiedot viestintä

Viestinnän yhteystiedot

viestinta(at)siunsote.fi

Tietopyynnöt:
kirjaamo(at)siunsote.fi

Viestintäjohtaja
Susanna Prokkola
puh. 013 330 8279
susanna.prokkola(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (perhe- ja sosiaalipalvelujen toimialue)
Juulia Hirvonen
puh. 013 330 9867
juulia.i.hirvonen(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (ikäihmisten palvelujen toimialue)
Sari Jormanainen
puh. 013 330 4525
sari.jormanainen(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toimialue)
Niina Vatanen
Puh. 013 330 4526
niina.vatanen(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (verkkoviestintä)
Petriikka Ohtonen
puh. 013 330 4524
petriikka.ohtonen(at)siunsote.fi

Valokuvaaja
Antti Pitkäjärvi
puh. 013 330 4508
antti.pitkajarvi(at)siunsote.fi

Uutiskirjeet