Ajankohtaista sivun pääkuva

Ajankohtaista arkisto

Tiedotearkistot: 2023, 2022, 2021, 20202019, 2018, 2017, 2016, 2015

Sisältöjulkaisija

angle-left Itä-Suomen yhteistyöalueen hyvinvointialueet valmistelevat työntekijöiden rekrytointia ulkomailta vastaamaan hoitoalan henkilöstövajeeseen
01.09.2023

Itä-Suomen yhteistyöalueen hyvinvointialueet valmistelevat työntekijöiden rekrytointia ulkomailta vastaamaan hoitoalan henkilöstövajeeseen

Valtakunnallinen pula sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöstä koskettaa myös Etelä-Savon, Keski-Suomen, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon hyvinvointialueita. Erityisesti hoito- ja hoivahenkilöstöä ja lääkäreitä on haastavaa rekrytoida riittävästi. Henkilöstövajeen vuoksi hyvinvointialueet valmistelevat Itä-Suomen yhteistyöalueen (YTA-alue) laajuista kansainvälisen rekrytoinnin kilpailutusta yhteistyössä Sansian kanssa.

Kilpailutusta koordinoi Pohjois-Savon hyvinvointialue, jonka aluehallitus päättää kokouksessaan maanantaina 4.9.2023 toimeksiannosta Sansia Oy:lle hyvinvointialueiden yhteisestä hankinnasta.

Kilpailutuksella haetaan palveluntuottajaa, joka tuo hoito- ja hoivahenkilöstöä EU- ja ETA-alueen ulkopuolisista maista. Hankinnan arvo Pohjois-Savossa viidelle vuodelle on yhteensä noin 4,5 miljoonaa euroa. Hankinnassa noudatetaan Maailman terveysjärjestön (WHO) listausta maista, joista rekrytointia ei suositella maan terveydenhuollon tilanteen vuoksi.

Rekrytoitavilta edellytetään sote-alan koulutusta ja työkokemusta sekä suomen kielen taitoa

Kansainvälistä työvoimaa rekrytoidaan työskentelemään hoiva-avustajina, aluksi työparina sote-alan ammattilaisten kanssa. Hoiva-avustajille maksetaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Ulkomailta rekrytoitu henkilöstö tulee sijoittumaan kuntiin eri puolille Keski- ja Itä-Suomea.

Rekrytoitavat saavat lähtömaassaan koulutuksen, jossa perehdytään suomalaiseen kulttuuriin ja sosiaali- ja terveydenhuoltoon sekä opiskellaan suomen kieltä. Tulijoilta edellytetään kolmen vuoden hoito- tai hoivatyön kokemusta, sote-koulutustaustaa ja suomen kielen taitoa.

Suomessa kansainväliset työntekijät pätevöityvät ja kouluttautuvat lisää työn ohessa. Tavoitteena on pitkät työsopimukset ja hyvinvointialueille jääminen.

− Panostamme hoiva-avustajien täydennyskoulutukseen ja tuemme halukkaita jatkamaan opintojaan hoitotyön eri ammatteihin. Mahdollisesti voisimme työllistää 30–40 hoiva-avustajaa vuodessa kansainvälisten rekrytointien kautta seuraavien kahden-kolmen vuoden aikana, Keski-Suomen hyvinvointialueen HR-johtaja Eija Heikkilä sanoo.

Itä-Suomen YTA-alueella on jo saatu hyviä kokemuksia ja vahvistettu osaamista kansainvälisestä rekrytoinnista.

− Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisan tavoitteena on saada noin sata hoito- ja hoivatyöntekijää vuodessa kansainvälisen rekrytoinnin kautta. Viime vuonna onnistuimme saamaan tätä kautta noin 30 uutta työntekijää ja kokemukset ovat olleet hyviä. Olemme myös suunnitelleet rekrytoitaville koulutuspolkuja yhdessä alueen oppilaitosten kanssa suomalaisen tutkinnon saamiseksi, rekrytoinnin ja osaamisen kehittämisen päällikkö Päivi Salovaara Eloisasta kertoo.

− Siun sote on työllistänyt viime vuonna 43 myanmarilaista hoito- ja hoivatyöntekijää ja ensi vuonna olemme työllistämässä 90 filippiiniläistä hoito- ja hoivatyöntekijää. On tärkeää, että hyvinvointialueet tekevät yhteistyötä kuntien kotouttamispalveluiden kanssa ja kehittävät oman organisaationsa tukitoimia, henkilöstöjohtaja Pirjo Manninen Pohjois-Karjalan hyvinvointialue – Siun sotesta painottaa.

− Pohjois-Savossa muun muassa Kuopion kaupunki on aiemmin työllistänyt filippiiniläisiä sairaanhoitajia ja Kuopion yliopistollinen sairaala sairaanhoitajia Egyptistä sekä Espanjasta Tavoitteenamme on työllistää sata ulkomaista hoito- ja hoivatyöntekijää vuosittain, henkilöstöjohtaja Mari Antikainen Pohjois-Savon hyvinvointialueelta jatkaa.

Rekrytointia Suomessa vahvistetaan – suomalaiset ammattilaiset työllistyvät jatkossakin hyvin

Tällä hetkellä esimerkiksi Pohjois-Savon hyvinvointialueella on täyttämättä 25 prosenttia perusterveydenhuollon lääkäreiden viroista. Lukumäärällisesti suurin tarve on hoito- ja hoivatyöntekijöistä; täyttämättä on noin 400 työpaikkaa Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan sekä Etelä-Savon hyvinvointialueilla kullakin. Keski-Suomen hyvinvointialueella tarve on kymmenille hoitajille.

Hyvinvointialueet tekevät jatkuvasti työtä henkilöstön saatavuuden turvaamiseksi. Rekrytointi-markkinointia on tehostettu ja erilaisia henkilöstön veto- ja pitovoimatekijöitä kehitetään. Yhteistyötä kuntien kanssa tiivistetään ja luodaan alueelle hyvän kokonaiselämän edellytyksiä potentiaalisille työntekijöille ja heidän perheillensä. Lisäksi eläköitymässä olevien ja jo eläköityneiden työssä jatkamista tuetaan.

Kehittämistyötä tehdään myös sote-alan ja sen koulutusohjelmien vetovoiman parantamiseksi. Oppilaitosyhteistyötä ja opiskelijoihin kohdentuvia toimia on tehostettu. Myös ulkomaisten korkeakouluopiskelijoiden jäämistä alueelle edistetään. Samaan aikaan rakennetaan malleja, joilla pitkäaikaistyöttömiä koulutetaan alalle. Lisäksi jo alueella asuvien maahan muuttaneiden henkilöiden sote-alalle työllistymistä edistetään rekrytointikoulutusten avulla.

Nämä toimet eivät kuitenkaan riitä turvaamaan työvoiman tarvetta, vaan lisäksi tarvitaan erityistoimia, kuten kansainvälistä rekrytointia. Suomalaiset sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset työllistyvät entiseen tapaan jatkossakin, mutta sote-alalle valmistuvat eivät yksistään riitä täyttämään ammattilaisten tarvetta tulevina vuosina. Kevan (Eläkejärjestelmien yhdistämisen valmistelun tilanne (keva.fi)) selvitysten mukaan edessä on suuri vaje valtakunnallisesti erityisesti hoito- ja hoivatyöntekijöistä, lääkäreistä, sosiaalityöntekijöistä ja psykologeista.

somejako

Yhteystiedot viestintä

Viestinnän yhteystiedot

viestinta(at)siunsote.fi

Tietopyynnöt:
kirjaamo(at)siunsote.fiViestintäjohtaja
Susanna Prokkola
puh. 013 330 8279
susanna.prokkola(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (perhe- ja sosiaalipalvelujen toimialue)
Juulia Hirvonen
puh. 013 330 9867
juulia.i.hirvonen(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (ikäihmisten palvelujen toimialue)
Sari Jormanainen
puh. 013 330 4525
sari.jormanainen(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toimialue)
Soile Asikainen
Puh. 013 330 4526
soile.asikainen(at)siunsote.fi

Valokuvaaja
Antti Pitkäjärvi
puh. 013 330 4508
antti.pitkajarvi(at)siunsote.fi

Uutiskirjeet

Tilaa uutiskirjeitämme ja tiedotteita:

Tilaa tiedotteita RSS-syötteenä:

Kuulumisia Pohjois-Karjalan hyvinvointialueelta 

Uutiskirjeeseen on koottu tietoa hyvinvointialueen ajankohtaisista asioista. 

Kohti Pohjois-Karjalan hyvinvointialuetta

Uutiskirje käsittelee Siun soten muuttumista kuntayhtymästä hyvinvointialueeksi. 

Omaishoidon uutiskirje

Uutiskirjeessä kerrotaan ajankohtaisia asioita Siun soten omaishoidosta.

Hankekuulumisia kuntouttavasta työtoiminnasta

Uutiskirjeeseen on koottu tietoa Kuntouttavan työtoiminnan maakunnallinen kehittäminen -hankkeen ajankohtaisista asioista.

Perhekeskusten terveiset

Uutiskirjeessä kerrotaan Pohjois-Karjalan perhekeskusten kuulumisia.

Työkykyohjelman uutiskirje

Uutiskirjeessä kerrotaan Siun soten työkykyohjelman 2020–2022 kuulumisia.

Uutiskirjeiden tietosuojaseloste (pdf)