Ajankohtaista sivun pääkuva

Ajankohtaista arkisto

Tiedotearkistot: 2021, 20202019, 2018, 2017, 2016, 2015

Sisältöjulkaisija

angle-left Hyvinvointialueen uudet toimielimet uudistavat Siun soten päätöksenteon – ”Ei ehkä mediaseksikästä, mutta todella tärkeää”
Lautakuntien puheenjohtajat vasemmalta oikealle: Sinikka Musikka, Timo Vornanen ja Virve Mikkonen.
Lautakuntien puheenjohtajat vasemmalta oikealle: Sinikka Musikka, Timo Vornanen ja Virve Mikkonen.
12.05.2022

Hyvinvointialueen uudet toimielimet uudistavat Siun soten päätöksenteon – ”Ei ehkä mediaseksikästä, mutta todella tärkeää”

Uutta, entistä demokraattisempaa julkisen hallinnon tasoa käynnistellään vauhdikkaasti Pohjois-Karjalassa.

– Olemme tosi isosti uuden äärellä, kun yksi Suomen historian suurimmista hallintouudistuksista on käynnistymässä. Aivan uusi hallinnon taso eli hyvinvointialue aloittaa toimintaansa. Vaikka integroitu Siun sote on jo olemassa, sen päätöksentekokulttuuria ollaan muuttamassa voimakkaasti, muutosjohtaja Elina Felin kertoo.

Hyvinvointialueiden vastuulle tulevat sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimi. Uudistuksen tavoitteena on muun muassa parantaa palveluja ja niiden saatavuutta, hillitä kustannusten kasvua ja kaventaa terveyseroja.

– Tärkeää on myös osallisuus ja se, että päätöksenteko säilyy lähellä. Palveluja uudistetaan yhteistyössä asukkaiden kanssa, se on ollut vahvasti lähtökohtana valmistelussa, Felin toteaa.

Aluevaltuusto päätti Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen hallintorakenteesta maaliskuun kokouksessaan. Mallia oli valmisteltu pitkään yhdessä eri sidosryhmien, kuten poliittisen seurantaryhmän ja henkilöstöryhmän kanssa.

Aluevaltuuston ja aluehallituksen rinnalle ovat nyt tulleet hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, tulevaisuuslautakunta, turvallisuuden ja varautumisen lautakunta, osallisuusvaliokunta, nuorisovaltuusto, vanhus-, vammais- ja lapsi- ja perheasiainneuvostot sekä henkilöstö-, yksilöasioiden ja ympäristöterveydenhuollon jaostot.

– Verrattuna nykyiseen kuntayhtymämalliin päättäjiltä tuli selkeästi esiin se, että halutaan poliittisen päätöksenteon roolin lisääntymistä ja henkilökunnan ja asukkaiden osallisuuden edistämistä.

Avoimuutta ja asiantuntijuutta

Kolmen lautakunnan tavoitteena on lisätä päätöksentekojärjestelmän avoimuutta niin, että asioita käsitellään entistä laajemman joukon kesken aiempaa varhaisemmassa vaiheessa.

– Uuden hallintomallin rakentuminen ei ehkä ole mediaseksikästä, mutta se on todella tärkeää. Lautakuntien jäsenet tulevat eri puolilta maakuntaa, ja kun he pääsevät mukaan päätöksenteon kovaan ytimeen, saamme uusia näkökulmia, turvallisuuden ja varautumisen lautakunnan esittelijänä toimiva pelastusjohtaja Markus Viitaniemi sanoo.

Lautakuntien kokoonpanossa on 11 henkilöä, lisäksi vaikuttamistoimielimet saavat kokouksiin yhden edustajan puhe- ja läsnäolo-oikeudella.

– Lautakunnassamme on mukana myös asiantuntijoita pelastustoimen ja Siun soten henkilöstöstä, turvallisuuden ja varautumisen lautakunnan puheenjohtaja Timo Vornanen (ps) korostaa.

– Tehtäviimme kuuluu turvata toimintaedellytykset riittäviin pelastus- ja ensihoitopalveluihin hyvinvointialueella. Yksi keskeinen tehtävä on yleisen turvallisuustason seuraaminen ja esiin nouseviin asioihin reagointi. Nykyisessä maailmantilanteessa kattava yhteistyö eri viranomaisten kanssa on tarpeen, Vornanen huomauttaa.

”Tykkään, että malli lisää vuoropuhelua”

Tulevaisuuslautakunta muun muassa vastaa tutkimus- ja kehittämistoiminnasta, ennakoi taloutta ja toimintaa sekä arvioi palveluja ja seuraa kustannuksia.

– Omasta mielestäni tärkein asia tulee olemaan palveluverkon järjestäminen niin, että palvelut ovat pitkin maakuntaa saatavilla mahdollisimman lähellä. Etä- ja digipalveluiden laajempi käyttö on myös ydinkysymyksiä, tulevaisuuslautakunnan puheenjohtaja Sinikka Musikka (kesk) taustoittaa.

– Tykkään siitä, että uusi hallintomalli lisää vuoropuhelua. Se on todella hyvä koko maakunnan asukkaiden suuntaan, sillä jäseniä on ympäri maakuntaa, jolloin asukkaiden on helppo lähestyä heitä, tuttuja ihmisiä.

Kohdattavana koko elämänkulku

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta kohtaa Pohjois-Karjalan väestön koko elämänkulun, kuten puheenjohtaja Virve Mikkonen (sd) asian muotoilee.

– Vastaamme osaltamme opiskeluhuoltosuunnitelman, alueellisen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman ja ikääntyvän väestön tukemisen valmistelusta. Lautakunnalle kuuluu myös neuvolaa, kouluterveydenhuoltoa ja suunterveydenhoitoa koskevia tehtäviä. Merkittävä tehtävä on luoda kriteerit järjestöavustuksille. Lisäksi lautakunta seuraa palvelu- ja hoitoketjujen toimivuutta, Mikkonen listaa.

Alueellinen hyvinvointikertomus ja alueen hyvinvoinnin seuranta kuuluvat nekin hyte-lautakunnan tontille.

Tänä vuonna kaikkien kolmen lautakunnan painopisteinä ovat palvelujen järjestämisen turvallinen siirtymä hyvinvointialueelle sekä hyvinvointialuestrategian ja vuoden 2023 talousarvion valmisteluun osallistuminen.

Koska lautakuntien tehtävät ovat laajoja ja vastuullisia, niiden ja muiden toimielinten välinen yhteistyö on tärkeässä roolissa hyvinvointialueen rakentuessa.

– Vahvojen verkostojen kautta pystymme yhdessä vaikuttamaan pohjoiskarjalaisten ja hyvinvointialueen henkilöstön terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen, Virve Mikkonen kiteyttää.

 

Hyvinvointialueen lautakuntien ja muiden toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat

somejako

Yhteystiedot viestintä

Viestinnän yhteystiedot

viestinta(at)siunsote.fi

Tietopyynnöt:
kirjaamo(at)siunsote.fi

Viestintäjohtaja
Susanna Prokkola
puh. 013 330 8279
susanna.prokkola(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (perhe- ja sosiaalipalvelujen toimialue)
Juulia Hirvonen
puh. 013 330 9867
juulia.i.hirvonen(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (ikäihmisten palvelujen toimialue)
Sari Jormanainen
puh. 013 330 4525
sari.jormanainen(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija, (terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toimialue)
Annika Huotari
puh. 013 330 4526
annika.huotari(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (verkkoviestintä)
Petriikka Ohtonen
puh. 013 330 4524
petriikka.ohtonen(at)siunsote.fi

Valokuvaaja
Antti Pitkäjärvi
puh. 013 330 4508
antti.pitkajarvi(at)siunsote.fi

Uutiskirjeet

Tilaa uutiskirjeitämme ja tiedotteita:

Tilaa tiedotteita RSS-syötteenä:

Kohti Pohjois-Karjalan hyvinvointialuetta

Uutiskirje käsittelee Siun soten muuttumista kuntayhtymästä hyvinvointialueeksi. 

Perhekeskusten terveiset

Uutiskirjeessä kerrotaan Pohjois-Karjalan perhekeskusten kuulumisia.

Työkykyohjelman uutiskirje

Uutiskirjeessä kerrotaan Siun soten työkykyohjelman 2020–2022 kuulumisia.

Uutiskirjeiden tietosuojaseloste (pdf)