Ajankohtaista sivun pääkuva

Ajankohtaista arkisto

Tiedotearkistot: 2022, 2021, 20202019, 2018, 2017, 2016, 2015

Sisältöjulkaisija

angle-left Hyvinvointialueen talousarvio, investointisuunnitelma ja asiakasmaksut päätöksentekoon
25.11.2022

Hyvinvointialueen talousarvio, investointisuunnitelma ja asiakasmaksut päätöksentekoon

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen vuoden 2023 talousarvio ja investointisuunnitelma sekä asiakasmaksut ovat menossa aluehallituksen käsiteltäviksi 30.11.2022. Aluehallituksen kokouksen esityslista on julkaistu hyvinvointialueen dynasty-tietopalvelun verkkosivuilla.

Talouden tasapainoa tavoitellaan

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue aloittaa toimintansa lähes 820 miljoonan euron budjetilla, mikä on 59 miljoonaa euroa suurempi kuin kuntayhtymän tämän vuoden rahoitus. Talousarviota on valmisteltu aluehallituksen aiemmin hyväksymien toimialuekohtaisten kehysten puitteissa ja linjausten mukaisesti.

Vuoden 2023 talousarvio sisältää 26 miljoonan euron talouden tavoiteohjelman. Tämä tarkoittaa 3,1 % säästötavoitetta tai vastaavasti toimintatuottojen lisäämistä. Tavoite koskee koko hyvinvointialue-konsernia ja se on kohdennettu niin, että palvelutuotantoon kohdennetut säästötavoitteet ovat prosentuaalisesti pienemmät kuin hallinnollisten toimintojen ja tukipalvelujen tavoitteet.

Talouden tavoiteohjelman mukaiset toimenpiteet ovat valmistelussa hyvinvointialueen organisaatiossa, ja keinoina ovat esimerkiksi ostopalvelujen vähentäminen, mahdolliset osaulkoistukset, vuokratyövoiman käytön vähentäminen ja palvelurakenteen keventäminen. Lisäksi huomioita tullaan kiinnittämään hankintoihin, ilta- ja viikonloppuvastaanottojen aukioloaikoihin ja ulkoisten toimitilojen vähentämiseen. Myös asiakasmaksutulojen kasvattamista esitetään.

Aluehallitukselle esitettävä vuoden 2023 talousarvio on laadittu 11,9 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Rahoituslain tekeillä olevan muutoksen odotetaan tuovan ensi vuonna hyvinvointialueelle ylimääräisen kertaerän, jonka toivotaan kääntävän alijäämäisen talousarvion ylijäämäiseksi. Hyvinvointialue tavoittelee myös lähes 40 miljoonan euron lainanottovaltuutta vuodelle 2024, mikä edellyttää talousarvion toteutumista suunnitellusti.

Investointisuunnitelma viidelle vuodelle

Hyvinvointialuelain mukaan hyvinvointialueiden on laadittava vuosittain investointisuunnitelma, joka katsoo investointitarpeita noin viisi vuotta eteenpäin. Hyvinvointialueiden lainanottovaltuus määritellään vuosittain, eikä investointisuunnitelma voi olla ristiriidassa lainanottovaltuuden kanssa.

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen ensi vuoden lainanottovaltuus on noin 93 miljoonaa euroa, mikä mahdollistaa muun muassa keskussairaalan rakennushankkeen loppuunsaattamisen sekä uusien terveysasemien, hoivakotien ja paloasemien rakennuttamisen ja varustamisen.

Investointisuunnitelma vuosille 2024–2027 on ohjeellinen, mutta Pohjois-Karjalassa tavoitellaan sitä, että lainanottovaltuutta olisi vuosittain käytettävissä ja että sen määrä kasvaisi selvästi vuosikymmenen loppupuolella. Tällöin asiakas- ja potilastietojärjestelmähankkeen aloittaminen olisi mahdollista vuonna 2027. Investointitarpeiden kokonaismäärä vuosille 2024–2027 on suunnitelmassa yhteensä 183,7 miljoonaa euroa.

Asiakasmaksuihin kustannusten nousuun perustuvia korotuksia

Aluehallitus käsittelee kokouksessaan myös esitystä vuoden 2023 asiakasmaksuiksi. Asiakasmaksujen periaatteet ovat pysymässä pääosin ennallaan, eli lähtökohtana asiakasmaksuissa ovat lakisääteiset enimmäismaksut. Asiakasmaksuihin, joiden enimmäismäärää ei erikseen säädetä laissa, ollaan esittämässä noin 3,8 % suuruisia indeksikorotuksia. Tiettyjä yksittäisiä maksuja korotettaisiin tuotantokulujen mukaisesti ja maksuja käyttämättä jääneestä palvelu- tai vastaanottoajasta laajennettaisiin. Lisäksi esitetään luopumista terveydenhuollon tasasuuruisten maksujen huojentamisesta ja erikoissairaanhoitona järjestetyn kotisairaalan asiakasmaksuja esitetään korotettavaksi lakisääteiseen maksimiin.

Tuotantokustannuksiin perustuvia muutoksia esitetään muun muassa ateriamaksuihin, joita ei ole tarkistettu kertaakaan Siun sote -kuntayhtymän kuuden toimintavuoden aikana. Ikäihmisten palveluissa ateriamaksut olisivat nousemassa noin 5 %, ja vammaispalvelun asiakkaiden ateriamaksuja nostettaisiin kohti vastaavia maksuja kuin ikäihmisten palveluissakin. Vammaispalveluja koskevista muutoksista tiedotetaan tarkemmin ensi viikolla (vk 48).

Hyvinvointialueen aluehallituksen listalla on 30.11. päätettävänä myös muun muassa esitykset pelastuslaitoksen ja ensihoidon palvelutasopäätöksistä. Palvelutasopäätöksistä, talousarviosta, investointisuunnitelmasta sekä asiakasmaksuista päättää hyvinvointialueen aluevaltuusto joulukuussa.

 

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen aluehallituksen kokouksessa 30.11. päätettäväksi on menossa myös suostumus Kiinteistö Oy Tikkamäen vuokratalot -yhtiön myymisestä. Tikkamäen vuokratalot on Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän 100 % omistama yhtiö, jonka myymistä kuntayhtymän omistajakunnat ovat edellyttäneet kiirehtimään ennen toiminnan siirtymistä hyvinvointialueelle. Kuntayhtymän yhtymähallitus on tehnyt 21.11. päätöksen myyntitoimeksiannon hyväksymisestä. Kaupan toteutuminen edellyttää, että myös hyvinvointialue antaa sille suostumuksen voimaanpanolain mukaisesti. Vuoden 2022 aikana toteutuva myynti hyödyttäisi kuntayhtymän omistajakuntia, mutta vastaavasti heikentäisi hyvinvointialueen rahoituksellista asemaa. Näillä perusteilla hyvinvointialuejohtaja Kirsi Leivosen esitys on, ettei hyvinvointialue antaisi suostumustaan kiinteistöyhtiön myyntiin.

 

Aiempi tiedote talousarvion valmistelusta: 15.11.2022: Hyvinvointialueen vuoden 2023 talousarvio: Rahoitus kasvaa lähes 60 miljoonaa euroa, mutta säästöjäkin tarvitaan

somejako

Yhteystiedot viestintä

Viestinnän yhteystiedot

viestinta(at)siunsote.fi

Tietopyynnöt:
kirjaamo(at)siunsote.fi

Viestintäjohtaja
Susanna Prokkola
puh. 013 330 8279
susanna.prokkola(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (perhe- ja sosiaalipalvelujen toimialue)
Juulia Hirvonen
puh. 013 330 9867
juulia.i.hirvonen(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (ikäihmisten palvelujen toimialue)
Sari Jormanainen
puh. 013 330 4525
sari.jormanainen(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija, (terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toimialue)
Yhteydenotot toistaiseksi viestinta(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (verkkoviestintä)
Petriikka Ohtonen
puh. 013 330 4524
petriikka.ohtonen(at)siunsote.fi

Valokuvaaja
Antti Pitkäjärvi
puh. 013 330 4508
antti.pitkajarvi(at)siunsote.fi

Uutiskirjeet

Tilaa uutiskirjeitämme ja tiedotteita:

Tilaa tiedotteita RSS-syötteenä:

Kuulumisia Pohjois-Karjalan hyvinvointialueelta 

Uutiskirjeeseen on koottu tietoa hyvinvointialueen ajankohtaisista asioista. 

Kohti Pohjois-Karjalan hyvinvointialuetta

Uutiskirje käsittelee Siun soten muuttumista kuntayhtymästä hyvinvointialueeksi. 

Perhekeskusten terveiset

Uutiskirjeessä kerrotaan Pohjois-Karjalan perhekeskusten kuulumisia.

Työkykyohjelman uutiskirje

Uutiskirjeessä kerrotaan Siun soten työkykyohjelman 2020–2022 kuulumisia.

Uutiskirjeiden tietosuojaseloste (pdf)