Ajankohtaista sivun pääkuva

Ajankohtaista arkisto

Uutisarkistot: 20202019, 2018, 2017, 2016, 2015

Sisältöjulkaisija

angle-left Honkalampi-keskus – maakunnallisia kehitysvammapalveluja jo 50 vuoden ajan
Honkalampi-keskus 1970-luvulla.
Honkalampi-keskus 1970-luvulla.
04.10.2021

Honkalampi-keskus – maakunnallisia kehitysvammapalveluja jo 50 vuoden ajan

Honkalampi-keskus on Pohjois-Karjalan vammaispalvelujen instituutio, jonka historia kattaa vammaispalvelujen kehittymisen nykyiseen muotoonsa. Perustettaessaan se oli ensimmäinen kehitysvammaisten hoitolaitos Pohjois-Karjalassa, ja tarjosi jo alusta asti osaamista ja asiantuntemusta koko Pohjois-Karjalan alueelle. Lokakuun 4. päivänä tulee kuluneeksi 50 vuotta siitä, kun ensimmäiset asukkaat saapuivat Honkalammen keskuslaitokseen.

Kehitysvammapalvelujen viisi vuosikymmentä

Pohjois-Karjalan kuntien yhteistyö kehitysvammaisten palveluiden järjestämiseksi sai alkusysäyksensä jo vuonna 1962 keskustelutilaisuudesta, joka kutsuttiin koolle Mannerheimin lastensuojeluliiton Pohjois-Karjalan piirin ja Pohjois-Karjalan maakuntaliiton aloitteesta. Tärkeimpänä ja kiireellisimpänä nähtiin tuolloin laitoshoidon turvaaminen omassa maakunnassa. Pohjois-Karjalassa ei ollut lainkaan kehitysvammaisille suunnattua hoitoa, vaan asiakkaita lähetetiin muualle Suomeen tai hoitoa järjestettiin tarvittaessa kunnalliskodeissa ja jopa psykiatrisesti sairaiden osastoilla.

Päätös keskuslaitoksen sijaintipaikasta ei saanut heti yksimielisyyttä ja kuntainliiton perustaminen ja rakentamisen aloittaminen viivästyivät. Honkalampi valikoitui lopulta hyvän sijaintinsa takia. Se oli riittävän lähellä keskussairaalaa ja tarjosi toiminnalle monipuolisen ympäristön. Honkalammen keskuslaitos mitoitettiin tarjoamaan paikat 300 asukkaalle.  

Aloitusvuonna 1971 Honkalammelle valmistui paikat 106 asukkaalle ja seuraavana vuonna 96 asukkaalle. Laitoshoito oli kuitenkin vain osa palveluja. Toiminnan käynnistymisestä lähtien Honkalammen keskuksen tavoitteena oli kehitysvammaisten kuntoutus, kotona asumisen ja itsenäisen pärjäämisen tukeminen eri tavoin sekä palvelujen tuominen lähelle perheitä.

Avohuoltoa alettiin valtakunnallisesti pitää todellisena vaihtoehtona laitoshuollolle 1970-luvun alusta ja Honkalammen kuntainliitto oli kehityksen kärjessä. Seuraavalla vuosikymmenellä kuntainliitto rakensi avohuollon yksiköitä kuntiin ja kunnissa tarjottavat lähipalvelut laajenivat. Samalla muodostui pohja nykyiselle palvelurakenteelle: asumispalveluille, työ- ja päivätoimintapalveluille sekä perhehoidolle.

1990-luvun valtionosuusuudistuksen jälkeen avohuollon yksiköitä siirtyi kunnille ja kuntainliiton palvelut järjestettiin uudelleen. Rakennemuutosten myötä toiminnassa keskityttiin vaativampien, alueellista väestö- ja asiakaspohjaa tarvitsevien palvelujen järjestämiseen ja kehittämiseen. Siun soten perustamisen myötä lähi- ja alueelliset kehitysvammapalvelut palasivat jälleen yhden järjestäjän vastuulle ja osaksi maakunnan vammaispalveluja.

Honkalampi tänään

Honkalammella on edelleen keskeinen rooli niin asiakkaille ja heidän omaisilleen kuin työntekijöille ja yhteistyötahoille. Keskus toimii erityishuollon sydämenä maakunnan kehitysvammaisille, joita Pohjois-Karjalassa on reilu 1300. Keskuksen asiantuntijat ja ammattilaiset kulkevat usein koko matkan perheen kanssa aina lapsen syntymästä aikuisuuteen.

Kokonaisuudessaan tämän päivän Honkalampi-keskus on vammaispalvelujen keskitetyn erityisosaamisen keskus, jonka tuella järjestetään moniammatillisia palveluja sekä asiakkaille että toimintayksiköille koko maakunnassa. Honkalampi-keskuksessa sijaitsee myös Siun soten vammaispalvelujen ja vammaispalvelujen asumisen sekä työ- ja päivätoiminnan hallinto. Palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen yksiköitä on kaikkiaan 19 koko maakunnassa, ja työ- ja päivätoiminta järjestetään lähipalveluna kunnissa.

Vammaispalveluissa asiakkaan tukena on henkilökohtainen palvelutarpeenarviointi, jonka avulla suunnitellaan palvelut ja tukitoimet, jotka auttavat arjessa selviytymistä, tukevat omatoimisuutta sekä edistävät yhdenvertaista osallistumista yhteiskuntaan.

Asiantuntijapalveluiden moniammatillinen työryhmä auttaa vaativissa erityistarpeissa. Kuntoutusta ja tukea voidaan järjestää monella tavoin tarpeesta riippuen joko etäyhteyksin, asiakkaan omassa toimintaympäristössä tai paikan päällä Honkalammella. Kuntoutusjaksoja varten Honkalampi-keskuksella on edelleen noin 85 paikkaa lyhyempi tai pidempi aikaiseen asumiseen.

Honkalampi-keskuksessa on myös koulu, jossa tarjotaan opetusta vaativaa erityistä tukea tarvitseville oppilaille. Hyvinvointialueiden perustamisen myötä koulu siirtyy Liperin kunnalle vuoden 2022 alusta.

Vammaispalvelujen lisäksi Honkalammen alueella on lastensuojelun, työikäisten sosiaalipalvelujen, perhe- ja sosiaalipalvelujen ennaltaehkäiseviä palveluja sekä mielenterveys- ja päihdehuollon yksikkö.

 

 

Koronatilanteen takia Honkalampi-keskuksessa ei järjestetä avoimia tilaisuuksia juhlan merkeissä. Asiakkaat ja työntekijät juhlivat merkkivuotta yhteisessä tilaisuudessa jo perjantaina 1.10.

 

somejako

Yhteystiedot viestintä

Viestinnän yhteystiedot

viestinta(at)siunsote.fi

Tietopyynnöt:
kirjaamo(at)siunsote.fi

Viestintäjohtaja
Susanna Prokkola
puh. 013 330 8279
susanna.prokkola(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (perhe- ja sosiaalipalvelujen toimialue)
Petriikka Ohtonen
puh. 013 330 4524
petriikka.ohtonen(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (ikäihmisten palvelujen toimialue)
Sari Jormanainen
puh. 013 330 4525
sari.jormanainen(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija, (terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toimialue)
Annika Huotari
puh. 013 330 4526
annika.huotari(at)siunsote.fi

Valokuvaaja
Antti Pitkäjärvi
puh. 013 330 4508
antti.pitkajarvi(at)siunsote.fi

Uutiskirjeet

Tilaa uutiskirjeitämme ja tiedotteita:

Tilaa tiedotteita RSS-syötteenä:

Perhekeskusten terveiset

Uutiskirjeessä kerrotaan Pohjois-Karjalan perhekeskusten kuulumisia.

Työkykyohjelman uutiskirje

Uutiskirjeessä kerrotaan Siun soten työkykyohjelman 2020–2022 kuulumisia.

Uutiskirjeiden tietosuojaseloste (pdf)