Ajankohtaista sivun pääkuva

Ajankohtaista arkisto

Tiedotearkistot: 2022, 2021, 20202019, 2018, 2017, 2016, 2015

Sisältöjulkaisija

angle-left Erityisryhmien asiantuntijapalvelut siirtyvät osaksi perusterveydenhuoltoa 1.1.2023
17.11.2022

Erityisryhmien asiantuntijapalvelut siirtyvät osaksi perusterveydenhuoltoa 1.1.2023

Erityisryhmien asiantuntijapalvelut siirtyvät osaksi perusterveydenhuollon palveluja 1.1.2023.

Erityisryhmien asiantuntijapalvelut tarjoavat pääosin terveydenhuollon palveluja erityisryhmien asiakkaille. Moniammatilliseen työryhmään kuuluvat lääkäri, sairaanhoitaja, psykologi, toimintaterapeutti, fysioterapeutti, puheterapeutti, kommunikaatio-ohjaaja, kuntoutusohjaaja, AAC-ohjaaja ja seksuaalineuvoja. Lisäksi erityisryhmien asiantuntijapalveluihin kuuluu Honkalammen hammashoitola, jonka toiminta siirtyy myös perusterveydenhuoltoon osaksi suun terveydenhuollon palveluja.

Erityisryhmien asiantuntijapalvelujen siirtymisellä valmistaudutaan uuteen vammaispalvelulakiin, josta hallitus on antanut esityksen eduskunnalle. Laki tulisi voimaan 1.1.2023. Uusi vammaispalvelulaki sisältäisi säännökset vammaisille henkilöille järjestettävistä sosiaalihuollon erityispalveluista ja täydentäisi sosiaalihuoltolakia. Vammaisten henkilöiden tarvitsemaan terveydenhuoltoon sovellettaisiin jatkossa terveydenhuoltolakia. Lisäksi vammaiset henkilöt olisivat oikeutettuja muun sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön mukaisiin palveluihin ja tukeen.

Erityisryhmien asiantuntijapalvelut sijaitsevat jatkossakin Honkalampi-keskuksessa Liperissä. Asiakkaiden vaativista erityistarpeista sekä kehityksen ja kuntoutuksen kysymyksistä vastaavat samat, asiakkaalle tutut, ammattilaiset. Palvelujen siirtyminen ei vaadi asiakkaalta toimenpiteitä.

Asiakasmaksut muuttuvat perusterveydenhuollon maksujen mukaisiksi

Erityisryhmien asiantuntijapalvelujen siirryttäessä osaksi perusterveydenhuoltoa asiakasmaksut muuttuvat perusterveydenhuollon maksujen mukaisiksi. Asiakasmaksu esimerkiksi terveysaseman lääkärin vastaanotosta on 20,90 euroa ja se laskutetaan enintään kolmelta käynniltä kalenterivuodessa. Perusterveydenhuollossa järjestetyn terapian, kuten fysio- tai toimintaterapian, asiakasmaksu on 11,60 euroa. Terveysaseman hoitajan vastaanottopalvelu on asiakkaalle maksuton. Asiakkailta ei peritä asiakasmaksuja, mikäli asiakkaalla on voimassa erityishuoltopäätös, tai asiakas on alaikäinen.

Asiakkaan maksamille sosiaali- ja terveydenhuollon maksuille on säädetty enimmäismäärä eli maksukatto, joka on 692 euroa kalenterivuodessa. Maksukattoa kerryttävät muun muassa suun terveydenhuollon, terveysaseman lääkärin vastaanottopalvelun, tilapäisen kotisairaanhoidon ja terapioiden asiakasmaksut. Kun maksukatto on täyttynyt, asiakas saa maksukattoa kerryttävät palvelut vuoden loppuun saakka maksutta. Maksukattoa eivät kerrytä muun muassa palvelusetelillä järjestetyn palvelun omavastuuosuus, tilapäisen kotipalvelun tai tilapäisen kotihoidon maksut ja lääkärintodistusmaksut.

Palvelut jatkossa osana terveydenhuollon Kanta-palveluja

Erityisryhmien asiantuntijapalvelut siirtyvät osaksi terveydenhuollon Kanta-palveluja, joita ovat muun muassa Omakanta ja Potilastiedon arkisto.

Jatkossa myös erityisryhmien asiantuntijapalvelujen asiakas tai asiakkaan valtuuttama henkilö voi katsoa terveydenhuollossa tallennettuja hoitoasiakirjoja ja reseptejä sekä tehdä reseptin uusimispyynnön Omakannasta. Terveydenhuollossa tehdyt hoitomerkinnät ovat asiakkaan suostumuksella terveydenhuollon ammattilaisten käytettävissä kaikkialla Suomessa.

somejako

Yhteystiedot viestintä

Viestinnän yhteystiedot

viestinta(at)siunsote.fi

Tietopyynnöt:
kirjaamo(at)siunsote.fi

Viestintäjohtaja
Susanna Prokkola
puh. 013 330 8279
susanna.prokkola(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (perhe- ja sosiaalipalvelujen toimialue)
Juulia Hirvonen
puh. 013 330 9867
juulia.i.hirvonen(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (ikäihmisten palvelujen toimialue)
Sari Jormanainen
puh. 013 330 4525
sari.jormanainen(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toimialue)
Niina Vatanen
Puh. 013 330 4526
niina.vatanen(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (verkkoviestintä)
Petriikka Ohtonen
puh. 013 330 4524
petriikka.ohtonen(at)siunsote.fi

Valokuvaaja
Antti Pitkäjärvi
puh. 013 330 4508
antti.pitkajarvi(at)siunsote.fi

Uutiskirjeet

Tilaa uutiskirjeitämme ja tiedotteita: