Ajankohtaista sivun pääkuva

Ajankohtaista arkisto

Uutisarkistot: 20202019, 2018, 2017, 2016, 2015

Sisältöjulkaisija

angle-left Covid-19-pandemian vuoksi omaishoitajien pitämättömiä lakisääteisiä vapaita korvataan rahana
25.02.2021

Covid-19-pandemian vuoksi omaishoitajien pitämättömiä lakisääteisiä vapaita korvataan rahana

Siun soten yhtymähallitus on päättänyt 25.2.2021 pidetyssä kokouksessa maksaa rahakorvauksena omaishoitajan lakisääteiset vapaat, jotka on jäänyt pitämättä Covid-19-pandemiasta johtuvista syistä. Maailmanlaajuisen Covid-19-pandemian takia Siun sote ei ole pystynyt järjestämään kaikille omaishoitajille lakisääteisiä vapaita maalis-joulukuun 2020 aikana. Osalle omaishoitajista vapaat pystyttiin järjestämään muuttamalla vapaiden järjestämistapaa. 

Omaishoitajille tehtiin loppuvuodesta 2020 asiakastyytyväisyyskysely, jonka yhtenä osana oli omaishoidon lakisääteisten vapaiden pitäminen ja kuinka Covid-19 tilanne oli vaikuttanut vapaiden pitämiseen. Kyselyyn vastanneita 58 % ei kokenut vapaiden pitämisessä olleen vaikeuksia. Loput vastaajista, eli 42 % koki, että koronatilanne on vaikeuttanut vapaiden pitämistä. 

Vastaajista, jotka kertoivat vapaiden pitämisessä olleen vaikeuksia, 48 prosenttia toivoi rahallista korvausta pitämättömistä vapaista, 37 prosenttia halusi siirtää pitämättömät vapaan vuodelle 2021 ja seitsemän prosentin mukaan pitämättömiä vapaita ei tarvitse korvata.

Omaishoidon tuesta annetussa laissa ei ole tarkemmin säädetty omaishoitajan vapaiden pitämisen ajankohdasta. Siun soten yhtymähallituksen hyväksymissä omaishoidon tuen myöntämisenperusteissa on todettu, että ansaittuja vapaita voi kerryttää ja ne on käytettävä saman kalenterivuoden aikana. Joulukuulta kertyneet vapaat on mahdollista käyttää seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä. 

Normaalitilanteessa lähtökohtana on, että vapaat on pidettävä eikä omaishoitajan lakisääteistä vapaata korvata rahana. Vapaan pitäminen on omaishoitajan työn kannalta, erityisesti hänen jaksamisensa tukemiseksi, ensiarvoisen tärkeää. Koronapandemian vuoksi omaishoitajien vapaapäivien järjestämisessä on kuitenkin ollut eri syistä ongelmia, minkä vuoksi on kohtuullista, että omaishoitajasta johtumattomista syistä pitämättömiä vapaapäiviä korvataan poikkeuksellisesti rahana. 

Rahalliseen korvaukseen oikeuttavia syitä ovat esimerkiksi se, että tilapäishoitopaikan paikkalukua on vähennetty tai hoitopaikka ei ole voinut koronarajoituksia noudattaen ottaa vastaan vierailijoita tai palvelusetelituottaja ei ole voinut järjestää palvelua.

Maksettava korvaus määräytyy hoitopalkkion keskimääräisen päiväkohtaisen määrän ja kertyneiden ja pitämättömien vapaapäivien perusteella: 

1.    hoitopalkkioluokassa päiväkohtainen korvaus on 13,42 euroa
2.    hoitopalkkioluokassa päiväkohtainen korvaus on 19,75 euroa
3.    hoitopalkkioluokassa päiväkohtainen korvaus on 26,83 euroa
4.    hoitopalkkioluokassa päiväkohtainen korvaus on 50,27 euroa 

Siun soten alueen omaishoitajille on lähetetty korvaushakemuslomake. Ikäihmisten palvelut käsittelee hakemukset ja suorittaa maksut. Korvaukset pyritään saamaan maksuun toukokuun loppuun mennessä. 

Lisätietoja korvauksiin liittyen: Kaisa Rautiainen, johtava sosiaalityöntekijä, kaisa.rautiainen@siunsote.fi, 013 330 7123

somejako

Yhteystiedot viestintä

Viestinnän yhteystiedot

viestinta(at)siunsote.fi

Tietopyynnöt:
kirjaamo(at)siunsote.fi

Viestintäjohtaja
Susanna Prokkola
puh. 013 330 8279
susanna.prokkola(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (perhe- ja sosiaalipalvelujen toimialue)
Petriikka Ohtonen
puh. 013 330 4524
petriikka.ohtonen(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (ikäihmisten palvelujen toimialue)
Sari Jormanainen
puh. 013 330 4525
sari.jormanainen(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija, (terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toimialue)
Annika Huotari
puh. 013 330 4526
annika.huotari(at)siunsote.fi

Valokuvaaja
Antti Pitkäjärvi
puh. 013 330 4508
antti.pitkajarvi(at)siunsote.fi

Uutiskirjeet

Tilaa uutiskirjeitämme ja tiedotteita:

Tilaa tiedotteita RSS-syötteenä:

Perhekeskusten terveiset

Uutiskirjeessä kerrotaan Pohjois-Karjalan perhekeskusten kuulumisia.

Työkykyohjelman uutiskirje

Uutiskirjeessä kerrotaan Siun soten työkykyohjelman 2020–2022 kuulumisia.

Uutiskirjeiden tietosuojaseloste (pdf)