Ajankohtaista sivun pääkuva

Ajankohtaista arkisto

Tiedotearkistot: 2023, 2022, 2021, 20202019, 2018, 2017, 2016, 2015

Sisältöjulkaisija

angle-left Asiakkaan yksilöllisyys, aktiivisuus ja osallisuus entistä suuremmassa roolissa kotihoidossa
Kuva: Siun sote/ Antti Pitkäjärvi
Kuva: Siun sote/ Antti Pitkäjärvi
13.06.2024

Asiakkaan yksilöllisyys, aktiivisuus ja osallisuus entistä suuremmassa roolissa kotihoidossa

Ikääntyneen kotona asumista voidaan tukea monipuolisesti. Kotiin on mahdollista järjestää ikääntyneen arkea tukevia tukipalveluita, kuten siivousapua tai kaupassa asiointia. Toisaalta kotihoidon ja kotisairaalatoiminnan avulla ikääntyneelle voidaan tuoda kotiin hänen tarvitsemansa vaativakin hoito, kuten suonensisäisesti annettava lääkehoito.

Kaikki kotiin annettavat palvelut perustuvat aina ikääntyneen palvelutarpeen arviointiin, jossa selvitetään asiakkaan toimintakykyä. Kotona toteutettavilla palveluilla tuetaan ikääntyneen omatoimisuutta ja arjen aktiivisuutta, jotta hänen toimintakykynsä pysyisi yllä ja jopa parantuisi.

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueella - Siun sotessa on kehitetty Miun aktiivinen arki -toimintamalli, joka on käytössä tällä hetkellä kaikkialla hyvinvointialueen ikääntyneiden kotihoidossa. Toimintamallissa panostetaan asiakkaan yksilöllisyyteen, aktiivisuuteen ja osallisuuteen aiempaa enemmän. Toimintakyvyn tukeminen on nostettu mallissa yhtä tärkeäksi asiaksi asiakkaan arjessa kuin esimerkiksi lääkehoito. Toimintamallia toteutetaan moniammatillisesti kotihoidon ja terapiapalvelujen ammattilaisten kanssa.

Miun aktiivisen arjen tavoitteet ja käytettävät keinot toimintakyvyn ylläpitämiseksi laaditaan moniammatillisesti, yhdessä asiakkaan ja hänen läheisensä kanssa. Lähtökohtana on asiakkaan tunteminen. Toimintakyvyn tukemiseksi sovitut toimenpiteet kirjataan hoito- ja palvelusuunnitelmaan sekä asiakkaan arjen toimintasuunnitelmaan. Toimenpiteenä voi olla esimerkiksi postilaatikoilla käyminen kerran päivässä tai naapurin luona kahvittelut kerran viikossa. Tavoitteiden toteutumista arvioidaan säännöllisesti ja suunnitelmaa päivitetään tarvittaessa.

- On tärkeää, että ikääntynyt pystyy edelleen olemaan niin sanotusti oman elämänsä herra, vaikka hän saakin arkeensa tukea ammattilaisilta. Miun aktiivinen arki -mallin tavoitteena on lisätä ikääntyneen itsenäistä pärjäämistä omassa kodissaan, tukea hänen toimintakykyään ja kannustaa ikääntynyttä olemaan aktiivinen toimija omassa arjessaan, kotihoidon palvelupäällikkö Minna Penttinen sanoo.

Miun aktiivinen arki on kotihoidon toimintamalli, jota toteutetaan kaikkien kotihoidossa olevien asiakkaiden kanssa. Lisäksi kotihoidossa on käytössä toimintamalliin pohjautuva Miun aktiivinen arki –kuntoutusjakso, jonka aikana asiakkaan toimintakykyä tuetaan fysio- ja toimintaterapeuttien sekä kotihoidon työntekijöiden tuella. Kuntoutusjaksoa tarjotaan asiakkaille kotihoidon ja terapiapalvelujen henkilöstön moniammatillisen arvioinnin perusteella. Arvioinnin tukena käytetään RAI-arviointia.

- Asiakkaan oma motivaatio kuntoutumiseen on jaksolla tärkeää. Kuntoutusjakso voidaan käynnistää esimerkiksi sairaalajakson jälkeen toimintakyvyn tukemiseksi tai kun asiakkaan toimintakyky ja arjessa selviäminen ovat heikentyneet esimerkiksi fyysisen vamman, sairauden tai heikentyneen muistin seurauksena, Penttinen kertoo.

Suunnitelmallisuus ja seuranta varmistavat oikean palvelun, oikeassa paikassa, oikeaan aikaan

Kun ikääntynyt tarvitsee tukea kotona asumisen tueksi, kannattaa hänen olla yhteydessä Seniorineuvonta Ankkuriin. Ankkurin ammattilaiset ohjaavat ja antavat neuvoa palveluista ja niihin hakeutumisesta.

Jos ikääntyneellä todetaan olevan tuen tarvetta kotona asumisessa, hänelle voidaan aloittaa tukipalveluja kuten ateria- tai turvapalvelut, tai kotihoidon arviointijakso. Arviointijakson aikana asiakkaan toimintakykyä ja arjessa selviytymistä selvitetään tarkemmin ja tarvittaessa aloitetaan kotihoidon palvelut. Asiakkaan kanssa yhteistyössä laaditaan suunnitelma palvelujen sisällöstä ja määrästä.

Asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelma ohjaa sekä ammattilaista että ikääntynyttä. Suunnitelmaa päivitetään säännöllisesti mm. puolivuosittain tehtävän RAI-arvioinnin avulla. Siun sotessa asiakkaalle suunnitellut ja toteutuneet käynnit vastaavat hyvin toisiaan eli asiakas on saanut tarvitsemansa palvelut kotiinsa suunnitellusti silloin, kun hän palveluja on tarvinnut.

Siun soten oman seurannan lisäksi suunniteltujen asiakaskäyntien toteutumista seuraa myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. THL:n tuoreimman kotihoidon riittävyyden seurannan mukaan noin puolet (53 prosenttia) koko maan kotihoidon yksiköistä toteutti asiakkaille suunnitellun määrän tai enemmän palvelutunteja. Siun soten kotihoidon yksiköistä 78 prosentissa toteutui vähintään suunnittelut palvelutunnit. Ainoastaan Keski-Suomen hyvinvointialueella toteutuneiden palvelutuntien osuus oli korkeampi.

- Siun soten kotihoidossa olemme onnistuneet suunnittelemaan työntekijöiden päivittäiset työtehtävät ja työajat niin, että asiakkaamme saavat heille sopimuksella luvatun palvelutuntimäärän. Teemme jatkuvasti töitä sen eteen, että mahdollisimman suuri osa työntekijän työajasta käytetään asiakkaan luona tai hänen kanssaan tehtävään työhön. Tässä käytämme tukena teknologiaa, kuten puhelimilla tapahtuvaa kirjaamista. Kotihoidossa on sitoutunut, motivoitunut ja osaava henkilöstö, heidän tuellaan asiakkaan on turvallista asua kodissaan, kotihoidon palvelujohtaja Kati Poutanen sanoo.

Voit tutustua tilastoihin tarkemmin THL:n verkkosivuilla osoitteessa: Kotihoidon asiakkaille suunniteltu palvelutuntien määrä toteutuu puolessa yksiköistä - THL

somejako

Yhteystiedot viestintä

Viestinnän yhteystiedot

viestinta(at)siunsote.fi

Tietopyynnöt:
kirjaamo(at)siunsote.fiViestintäjohtaja
Susanna Prokkola
puh. 013 330 8279
susanna.prokkola(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (perhe- ja sosiaalipalvelujen toimialue)
Juulia Hirvonen
puh. 013 330 9867
juulia.i.hirvonen(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (ikäihmisten palvelujen toimialue)
Sari Jormanainen
puh. 013 330 4525
sari.jormanainen(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toimialue)
Soile Asikainen
Puh. 013 330 4526
soile.asikainen(at)siunsote.fi

Valokuvaaja
Antti Pitkäjärvi
puh. 013 330 4508
antti.pitkajarvi(at)siunsote.fi

Uutiskirjeet

Tilaa uutiskirjeitämme ja tiedotteita:

Tilaa tiedotteita RSS-syötteenä:

Kuulumisia Pohjois-Karjalan hyvinvointialueelta 

Uutiskirjeeseen on koottu tietoa hyvinvointialueen ajankohtaisista asioista. 

Kohti Pohjois-Karjalan hyvinvointialuetta

Uutiskirje käsittelee Siun soten muuttumista kuntayhtymästä hyvinvointialueeksi. 

Omaishoidon uutiskirje

Uutiskirjeessä kerrotaan ajankohtaisia asioita Siun soten omaishoidosta.

Hankekuulumisia kuntouttavasta työtoiminnasta

Uutiskirjeeseen on koottu tietoa Kuntouttavan työtoiminnan maakunnallinen kehittäminen -hankkeen ajankohtaisista asioista.

Perhekeskusten terveiset

Uutiskirjeessä kerrotaan Pohjois-Karjalan perhekeskusten kuulumisia.

Työkykyohjelman uutiskirje

Uutiskirjeessä kerrotaan Siun soten työkykyohjelman 2020–2022 kuulumisia.

Uutiskirjeiden tietosuojaseloste (pdf)