Ajankohtaista sivun pääkuva

Ajankohtaista arkisto

Tiedotearkistot: 2021, 20202019, 2018, 2017, 2016, 2015

Sisältöjulkaisija

angle-left Asiakasturvallisuutta parannetaan ja työn kuormittavuutta kevennetään kotihoidossa huomioimalla hyvä ergonomia
Kuva: Siun sote/ Antti Pitkäjärvi
Kuva: Siun sote/ Antti Pitkäjärvi
07.04.2022

Asiakasturvallisuutta parannetaan ja työn kuormittavuutta kevennetään kotihoidossa huomioimalla hyvä ergonomia

Ergonomiaosaamista vahvistetaan Siun soten kotihoidossa. Kotihoitoon on räätälöity ergonomiapassikoulutus, jolla varmistetaan kotihoidon työntekijöiden osaaminen ergonomiasta.

Ergonomiapassia varten työntekijät suorittavat ergonomiakoulutuksen osana kotihoidon työtehtäviä. Koulutuksessa on huomioitu kotihoidon erityispiirteet ja sillä vahvistetaan työntekijöiden ergonomian osaamista päivittäisessä asiakastyössä.

Vastaavanlaisia passeja on ollut käytössä jo useamman vuoden ajan Siun soten ikäihmisten asumispalveluissa ja terveyskeskussairaaloissa. Kokemukset passista ovat olleet erittäin hyviä.

- Ergonomiakoulutus on ihan super! Kaikki kehuvat aina, miten paljon siitä saa. Monen mielestä selkä ja hartiakivut ovat vähentyneet. Helpottavat kikat, apuvälineiden oikeanlainen käyttö ja erityisesti oman kehon hallinta keventävät työtä. Moni työtapa on varmaan myös asukkaalle miellyttävämpi. Syksyn koulutukseen on jo halukkaita eli tätä pidetään erittäin tärkeänä, kertoo Liperissä kahden ikäihmisten hoivakodin palveluesimiehenä toimiva Marja-Leena Nuutinen.

”Kodeissa työskennellään asiakkaan ehdoilla”

Kotihoidossa ergonomiapassia on pilotoitu kahdessa kotihoidon yksikössä, Liperissä ja Enossa. Koulutus tapahtuu valtaosin kentällä eli asiakkaan luona.

- Jokaisen ihmisen koti on erilainen. Kodeissa työskennellään asiakkaan ehdoilla eikä käytettävissä ole aina apuvälineitä, joilla työskentelyn ergonomiaa voisi parantaa. Kodit ovat koteja eikä niitä ole suunniteltu hoitotyötä varten. Usein esimerkiksi sängyt ovat matalia ja wc- sekä peseytymistilat ovat ahtaita, kertoo lähihoitaja Piia Sormunen Liperin kotihoidosta.

- Kotihoidon ergonomiapassikoulutuksen käytännön harjoittelu suuntautui juuri vaativiin kodin ympäristössä esiintyviin haasteisiin. Koulutuksen myötä Liperin kotihoidon hoitajat ovat saaneet lisäoppia ja arvokasta käytännön ohjausta esimerkiksi hoitajan oman asennon hallintaan ja työskentelyasentoihin, pukemisessa ja peseytymisessä avustamiseen sekä ohjausta työskentelyergonomiaan hoitotoimenpiteiden aikana. Lisäksi ergonomiakouluttaja kiinnitti huomiota tuki- ja liikuntaelinvaivoihin liittyviin rajoitteisiin sekä autoiluun liittyviin kysymyksiin, Liperin kotihoidon palveluesimies Eeva-Leena Mustonen kertoo pilotista saaduista hyödyistä.

”Asioita ei tehdä asiakkaan puolesta”

Ergonomisella työotteella voidaan vaikuttaa sekä asiakkaan että työntekijän hyvinvointiin. Tavoitteena on, että hyvällä ergonomialla voidaan tukea asiakkaan omien voimavarojen käyttöä ja ylläpitää toimintakykyä ja sitä kautta parantaa hänen elämänlaatuaan.

- Asioita ei tehdä asiakkaan puolesta tai valmiiksi, koska silloin kyky omatoimiseen osallistumiseen vähitellen heikkenee ja arki passivoituu. Pienetkin arjen toiminnot edistävät toimintakyvyn säilymistä ikääntyneellä asiakkaalla. Kotioloissa liikkumisen ja asumisen turvallisuutta voidaan lisätä myös huonekalujen sijoittelulla, mattojen poistamisella ja toiminnan suunnittelulla, fysioterapeutti ja ergonomiakouluttaja Mari Pitkänen sanoo.

Ergonomiapassilla halutaan kiinnittää työntekijöiden huomio työskentelytapoihin ja keventää kotihoidon työn kuormittavuutta ja lisätä työturvallisuutta. Asiakkaan nosto- ja siirtotilanteissa on riski työtapaturmille ja potilasvahingoille. Tätä riskiä pyritään pienentämään ergonomisella työotteella.

- Avustus- ja siirtymistilanteiden suunnittelu lisää sekä asiakkaan että hoitajien työturvallisuutta. Tarvittavat apuvälineet ja siirtotekniikka valitaan asiakkaan toimintakyvyn mukaan ja asiakas on tilanteessa aktiivinen osallistuja. Asiakkaan toimintakyvyn muuttuessa tulee myös apuvälineiden ja avun tarve arvioida uudelleen, Pitkänen toteaa.

Ergonomiapassiin tähtäävää koulusta järjestetään kevään aikana Siun soten kotihoidoissa muun muassa Polvijärvellä ja Heinävedellä. Koulutuksia on tarkoitus järjestää jatkossa ympäri vuoden yksiköiden kanssa sovittavien aikataulujen mukaan

- Koulutus haastaa työntekijät miettimään omia työskentelytapoja ja oppimaan uutta. Pitkäjänteisellä ja tavoitteellisella kehittämisellä saadaan aikaan muutosta. Tavoitteena on, että lopulta kaikki Siun soten kotihoidon työntekijät suorittaisivat ergonomiapassin, kertoo Siun soten läntisen alueen kotihoidon palvelupäällikkö Minna Penttinen.

somejako

Yhteystiedot viestintä

Viestinnän yhteystiedot

viestinta(at)siunsote.fi

Tietopyynnöt:
kirjaamo(at)siunsote.fi

Viestintäjohtaja
Susanna Prokkola
puh. 013 330 8279
susanna.prokkola(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (perhe- ja sosiaalipalvelujen toimialue)
Juulia Hirvonen
puh. 013 330 9867
juulia.i.hirvonen(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (ikäihmisten palvelujen toimialue)
Sari Jormanainen
puh. 013 330 4525
sari.jormanainen(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija, (terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toimialue)
Annika Huotari
puh. 013 330 4526
annika.huotari(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (verkkoviestintä)
Petriikka Ohtonen
puh. 013 330 4524
petriikka.ohtonen(at)siunsote.fi

Valokuvaaja
Antti Pitkäjärvi
puh. 013 330 4508
antti.pitkajarvi(at)siunsote.fi

Uutiskirjeet

Tilaa uutiskirjeitämme ja tiedotteita:

Tilaa tiedotteita RSS-syötteenä:

Kohti Pohjois-Karjalan hyvinvointialuetta

Uutiskirje käsittelee Siun soten muuttumista kuntayhtymästä hyvinvointialueeksi. 

Perhekeskusten terveiset

Uutiskirjeessä kerrotaan Pohjois-Karjalan perhekeskusten kuulumisia.

Työkykyohjelman uutiskirje

Uutiskirjeessä kerrotaan Siun soten työkykyohjelman 2020–2022 kuulumisia.

Uutiskirjeiden tietosuojaseloste (pdf)