Ajankohtaista sivun pääkuva

Ajankohtaista arkisto

Uutisarkistot: 20202019, 2018, 2017, 2016, 2015

Sisältöjulkaisija

angle-left Asiakasmaksulain muutokset erikoissairaanhoidossa
22.11.2021

Asiakasmaksulain muutokset erikoissairaanhoidossa

Siun soten yhtymähallitus päätti helmikuussa Siun soten asiakasmaksuista ja niiden muutoksista 1.7.2021 alkaen. Päätöksen mukaisesti videovälitteinen tai puhelimitse tapahtuva etäpalvelu ja etävastaanotto on verrattavissa perinteiseen vastaanottokäyntiin tai palveluun. Etäyhteyksien avulla annetusta palvelusta peritään samat maksut kuin esimerkiksi vastaanottokäynnistä poliklinikalla, terveysasemalla tai kotikäynnillä annetusta palvelusta, mikäli palvelu on maksullinen muutoinkin. Asiakasta informoidaan puhelun tai videoyhteyden maksullisuudesta.

Etäkontaktina toteutettu palvelu on maksutonta, jos vastaava palvelu on maksutonta lähikontaktissakin kuten psykiatrian avovastaanotot sekä alle 18-vuotiaiden kontaktit. Maksua ei siis peritä etänä tapahtuvasta vastaanotosta, jos vastaanotto olisi kasvokkainkin tapahtuvana maksutonta.

  • Asiakkaalle voidaan tarjota fyysisen vastaanottotilanteen rinnalla tasavertaisena vastaanottomuotona video- tai puhelinkontaktia riippuen siitä, kumpaa vaihtoehtoa potilaalla tai asiakkaalla on mahdollisuus käyttää ja kumpi vaihtoehto sopii kontaktin tarkoitukseen. Terveydenhuollon ammattihenkilö päättää vastaanottoon soveltuvan kontaktitavan yhdessä potilaan kanssa, kertoo johtajaylilääkäri, palvelujohtaja Susanna Wilen.

Jatkossa kaikki etukäteen suunnitellut puhelimitse tapahtuvat kontaktit erikoissairaanhoidossa ovat pääsääntöisesti maksullisia. Tällaisia ovat esimerkiksi etukäteen sovitut yhteydenotot tautiin liittyen vaikkapa hoidon tehon arvioimiseksi tai hoitoon liittyvän selvitettävän asian läpikäynti puhelimessa. Potilaan soitto vaikkapa poliklinikka-aikaa koskien tai tiedustelu asioiden etenemisestä on edelleen maksuton.

  • Etävastaanotto voisi esimerkiksi tulla kyseeseen, jos potilaalla on kyvyttömyyttä somaattisen sairauden tai tilapäisen paikkakunnan vaihdon tai matkaan liittyvän syyn vuoksi saapua vastaanotolle eikä fyysinen tapaaminen lääkärin tai terveydenhuollon ammattihenkilön arvion mukaan ole hoidollisista syistä ehdoton. Lisäksi meillä on käytettävissä hoitokirjevaihtoehto video- ja puhelinetävastaanottojen rinnalla, jatkaa Wilen.

Muutokset tulevat voimaan Siun soten erikoissairaanhoidossa 1.1.2022.

Maksuttomien palveluiden määrä on lisääntynyt

Uusi asiakasmaksulaki lisää terveyspalveluiden maksuttomia palveluita. Terveysneuvonta- ja tarkastukset, seulonnat sekä äitiys- ja lastenneuvolakäynnit, säilyvät edelleen maksuttomina.

Lakiuudistuksen myötä uusia maksuttomia palveluita ovat esimerkiksi hoitajavastaanotot perusterveydenhuollossa, alle 18-vuotiaiden poliklinikkakäynnit, avosairaanhoidon mielenterveystyö perusterveydenhuollossa, eräisiin tartuntatauteihin hoitoon liittyvät asiat, kuten HIV:n ehkäisyyn tarkoitettu lääkitys sekä päihteitä käyttävien raskaana olevien tutkimus, hoito ja seuranta äitiyspoliklinikoilla.

Tuleva asiakasmaksulain uudistus myös lisäsi asiakkaiden oikeusturvaa. Laissa korostetaan sitä, että asiakkaalla on mahdollisuus hakea alennusta asiakasmaksuihin, mikäli maksut vaarantavat henkilön toimeentuloa. Lain tavoitteena on, että asiakas ei joutuisi hakemaan toimeentulotukea selviytyäkseen asiakasmaksuista. Asiakas voi hakea tarvittaessa alennusta asiakasmaksuihin, josta tiedotetaan asiakkaalle laskussa ja Siun soten www-sivuilla oheisessa linkissä: Maksualennushakemuksen ohje. Maksuista saa lisätietoa nettisivuilta tästä linkistä : Asiakasmaksut

somejako

Yhteystiedot viestintä

Viestinnän yhteystiedot

viestinta(at)siunsote.fi

Tietopyynnöt:
kirjaamo(at)siunsote.fi

Viestintäjohtaja
Susanna Prokkola
puh. 013 330 8279
susanna.prokkola(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (perhe- ja sosiaalipalvelujen toimialue)
Juulia Hirvonen
puh. 013 330 9867
juulia.i.hirvonen(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (ikäihmisten palvelujen toimialue)
Sari Jormanainen
puh. 013 330 4525
sari.jormanainen(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija, (terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toimialue)
Annika Huotari
puh. 013 330 4526
annika.huotari(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (verkkoviestintä)
Petriikka Ohtonen
puh. 013 330 4524
petriikka.ohtonen(at)siunsote.fi

Valokuvaaja
Antti Pitkäjärvi
puh. 013 330 4508
antti.pitkajarvi(at)siunsote.fi

Uutiskirjeet

Tilaa uutiskirjeitämme ja tiedotteita:

Tilaa tiedotteita RSS-syötteenä:

Perhekeskusten terveiset

Uutiskirjeessä kerrotaan Pohjois-Karjalan perhekeskusten kuulumisia.

Työkykyohjelman uutiskirje

Uutiskirjeessä kerrotaan Siun soten työkykyohjelman 2020–2022 kuulumisia.

Uutiskirjeiden tietosuojaseloste (pdf)