Ajankohtaista sivun pääkuva

Uutisarkisto 2021

Uutisarkisto 2021

Sisältöjulkaisija

angle-left Vastaus Mediconsult Oy:n haasteeseen: Keskustelua tietojärjestelmien kustannuksista
03.02.2021

Vastaus Mediconsult Oy:n haasteeseen: Keskustelua tietojärjestelmien kustannuksista

Mediconsult Oy on haastanut julkaisemassaan tiedotteessa 25.1.2021 sekä Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksessaan 2.2.2021 sote-toimijoita julkiseen keskusteluun tietojärjestelmähankinnoista. Yhtiö esittää mediassa julkaisemissaan tiedoissa harhaanjohtavia ja osin virheellisiä väittämiä mm. koskien Siun soten asiakas- ja potilastietojärjestelmähankintaa. Siun sote haluaa osaltaan oikaista julkisuudessa esitettyjä tietoja.

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Siun sote) yhtymähallitus hyväksyi 25.10.2018 Siun soten liittymisen mukaan Keski-Suomen APTJ-hankintakonsortioon. Hankintakonsortion valmistelun edetessä neljän sairaanhoitopiirin asiakas- ja potilastietojärjestelmän yhteinen uudistamishanke on saanut nimekseen Aster.

Uuden tietojärjestelmäkokonaisuuden hankinta tuli ajankohtaiseksi siinä vaiheessa, kun maakunnan sosiaali- ja terveydenhuolto integroitui yhdeksi kokonaisuudeksi, mutta käytössä oli useita erillisiä tietojärjestelmiä. Myös uudistuvat työprosessit vaativat ympärilleen uusia digitaalisia ratkaisuja tukemaan sosiaali- ja terveydenhuollon vaikuttavuutta.

Siun soten mukaan on virheellistä tarkastella pelkästään potilastietojärjestelmä Mediatrin nykyisiä kustannuksia ja verrata niitä tulevan asiakas- ja potilastietojärjestelmä Asterin kustannuksiin. Siun sote on tietojärjestelmäkokonaisuuden uusimisella korvaamassa Mediatrin lisäksi lukuisia muita pienempiä terveydenhuollonjärjestelmiä sekä sosiaalihuollon järjestelmän.

Mediconsult Oy oli myös itse mukana Aster-hankkeen kilpailutusvaiheessa yhdessä mm. ruotsalaisen Cambio Healthcare Systems Ab:n kanssa. Koska Mediconsult Oy:n osallistumishakemus ei kuitenkaan täyttänyt kaikkia hankinnan vaatimuksia, oli hankintayksikkönä toimineella KL-Kuntahankinnat Oy:llä hankintalain nojalla velvollisuus sulkea Mediconsult Oy:n osallistumishakemus pois hankintamenettelystä.

Mediconsult Oy ei näin ollut mukana Aster-hankinnan neuvotteluissa, eikä Siun sotella ole tiedossa mihin kustannusten vertailuun yhtiön mainitsemat luvut perustuvat. Hankinnan kohde ja vaatimukset täsmennettiin vasta hankintamenettelyyn kuuluneissa neuvotteluissa, joissa Mediconsult Oy ei siis ollut osallisena. Lisäksi tietojärjestelmäkokonaisuutta edelleen täsmennetään parhaillaan käynnissä olevassa suunnitteluprojektissa.

Siun soten tulevista järjestelmäkustannuksista voidaan tässä vaiheessa todeta, että sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojärjestelmäkokonaisuuden myötä kustannusten arvioidaan kasvavan yhteensä noin miljoona euroa vuodessa seuraavan kymmenen vuoden aikana nykytilanteeseen verrattuna. Uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän suunnitteluvaiheen luonteeseen kuuluu, että Siun sote tekee huolellista arviota niistä kokonaisuuksista, joita aiomme ottaa käyttöön ja millaisilla ratkaisuilla, minkä vuoksi tulevia kustannuksia vielä täsmennetään.

Aster-hankkeessa on huolella perehdytty siihen, mitä on viime aikoina Pohjoismaissa tapahtunut vastaavissa asiakas- ja potilastietojärjestelmien käyttöönotoissa ja Asterissa on pyritty ottamaan opiksi näistä havainnoista. Myös Asterin ratkaisun toimittavat yritykset ovat selvillä niistä keinoista, joilla onnistumista voidaan edesauttaa.

Valtakunnallisesti sote-uudistuksen yhtenä tavoitteena on sote-kustannusten kasvun hillitseminen, mille yhtenä keinona on ns. digiloikan tekeminen. Uusi tietojärjestelmäkokonaisuus mahdollistaa digitalisaation toteuttamisen käytännössä koko integroidun sote-toiminnan osalta.

Vaikka valmisteilla oleva sote-uudistus muuttaisi muotoaan tai viivästyisi, on Pohjois-Karjalan asukkaiden kannalta sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien yhdistämistavoite järkevä. Asiakas- ja potilastietojärjestelmän merkitys korostuu entisestään, kun tuottavuutta halutaan kasvattaa digitaalisten apuvälineiden avulla. Pelkästään APTJ-hankintaprosessi on merkittävä ponnistus, jota harva maakunta pystyy itsenäisesti tekemään. Lisäksi hankintalakia noudatettaessa pelkkä kotimaisuus ei tämän hintaluokan hankinnassa ole kelvollinen valintaperuste. Todettakoon myös se, että yksi kolmesta Asterin ohjelmistotoimittajasta on kotimainen Hygga.

Asterin ohjelmistotoimittajien yhteenliittymä, jolla on yhteensä kymmeniä tuhansia työntekijöitä ja joilla on kokemusta lukuisista käyttöönottoprojekteista eri maissa, on kyvykäs toteuttamaan ohjelmiston käyttöönoton myös Suomessa. On hyvä myös ymmärtää, että Asterissa on kyse ennemmin edistyksellisen sosiaali- ja terveydenhuollon teknologian käyttöönotosta, kuin vain perinteisestä asiakas- ja potilastiedon tallentamisjärjestelmän käyttöönotosta.

Aster-projektissa neljä sairaanhoitopiiriä tekee yhteistyötä yhteisen tavoitteen ja suomalaisen sote-palvelujärjestelmän kehittämiseksi edistynyttä teknologiaa hyödyntäen. Tämä on kaikkia hankkeessa mukana olevien sairaanhoitopiirien alueiden asukkaita merkittävästi hyödyttävää ja myös kustannuksia hillitsevää. Tällainen yhteistyö on suomalaisittain ainutlaatuista.

 

Ismo Rouvinen
Talousjohtaja
Siun sote

Samu Kuosmanen
Digijohtaja
Siun sote

 

somejako

Yhteystiedot viestintä

Viestinnän yhteystiedot

viestinta(at)siunsote.fi

Tietopyynnöt:
kirjaamo(at)siunsote.fi

Viestintäjohtaja
Susanna Prokkola
puh. 013 330 8279
susanna.prokkola(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (perhe- ja sosiaalipalvelujen toimialue)
Juulia Hirvonen
puh. 013 330 9867
juulia.i.hirvonen(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (ikäihmisten palvelujen toimialue)
Sari Jormanainen
puh. 013 330 4525
sari.jormanainen(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija, (terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toimialue)
Annika Huotari
puh. 013 330 4526
annika.huotari(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (verkkoviestintä)
Petriikka Ohtonen
puh. 013 330 4524
petriikka.ohtonen(at)siunsote.fi

Valokuvaaja
Antti Pitkäjärvi
puh. 013 330 4508
antti.pitkajarvi(at)siunsote.fi

Uutiskirjeet

Tilaa uutiskirjeitämme ja tiedotteita: