Ajankohtaista sivun pääkuva

Uutisarkisto 2021

Uutisarkisto 2021

Sisältöjulkaisija

angle-left Ikäihmisten palvelutarpeen ja toimintakyvyn arvioinnissa otetaan käyttöön valtakunnallinen RAI-järjestelmä
28.12.2021

Ikäihmisten palvelutarpeen ja toimintakyvyn arvioinnissa otetaan käyttöön valtakunnallinen RAI-järjestelmä

Siun soten ikäihmisten palveluissa aloitetaan asiakkaan palvelutarpeiden ja toimintakyvyn arviointi RAI-välineistöllä. Kyseessä on järjestelmä, jonka käyttöä laki velvoittaa huhtikuusta 2023 alkaen.

RAI on standardoitu tiedonkeruun ja havainnoinnin välineistö, joka on tarkoitettu asiakkaan palvelutarpeen ja toimintakyvyn arviointiin sekä hoito-, kuntoutus- ja palvelusuunnitelman laatimiseen. Järjestelmää käytetään mm. kotihoidossa, asiakasohjauksessa, tavallisessa ja tehostetussa palveluasumisessa, hoivakodeissa ja soveltuvin osin terveyskeskusten vuodeosastoilla.

RAI-järjestelmän avulla edistetään asiakkaiden toimintakyvyn ja palvelutarpeen selvittämistä yhdenmukaisesti ja monipuolisesti. Järjestelmän tuottamalla tiedolla ikäihmisten palveluita pystytään suunnittelemaan entistä yksilöllisemmin ja kohdentamaan palveluja oikea-aikaisesti ja tarkoituksen mukaisesti niitä tarvitseville. RAI-järjestelmä tukee myös sote-uudistuksen tavoitetta kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja ja sen avulla turvataan laadukkaat sote-palvelut yhdenvertaisesti kuntalaisille.

- RAI-järjestelmä täyttää vanhuspalvelulain vaatimukset monipuolisesta palvelutarpeen arvioinnista. Järjestelmästä on hyötyä sekä asiakkaille että henkilöstölle. Kattavan ja yhdenmukaisen arviointijärjestelmän käytöllä varmistetaan, että kaikki saavat yhtäläisen ja laadukkaan hoidon ja hoivan oikea-aikaisesti. Työntekijälle järjestelmä antaa tukea palvelu- ja hoitosuunnitelman laatimiseen. Järjestelmä edistää myös moniammatillista työtä, ikäihmisten palvelujen toimialuejohtaja Eija Rieppo kertoo. 

Asiakas osallistuu aina arvioinnin tekemiseen

Siun soten ikäihmisten palveluissa RAI-järjestelmän käyttöönotto tarkoittaa käytännössä sitä, että jokaisen kotihoidon ja asumispalvelujen piirissä olevan ikäihmisen kanssa käydään läpi kattava arviointi. Jatkossa asiakasohjauksessa arviointi tehdään aina uusille asiakkaille, kun heidän palveluntarvettaan arvioidaan ensimmäistä kertaa.

RAI-arvioinnissa tärkeää on myös seuranta. Palveluiden piirissä oleville asiakkaille arviointi tehdään puolen vuoden välein sekä aina, jos asiakkaan vointi muuttuu oleellisesti.  

Arvioinnin tekemisestä vastaa hoitaja. Asiakas osallistuu aina arviointiin. Mukaan arviointiin voi tulla myös asiakkaan läheisiä. Tarpeen mukaan arviointiin voi osallistua hoitajan lisäksi myös ammattilaisia, kuten sosiaalihuollon ammattihenkilö, fysioterapeutti, toimintaterapeutti tai lääkäri.

- Asiakas osallistuu aina arviointiin. On tärkeää, että kuuntelemme asiakasta, hänen tuntemuksiaan, toiveitaan ja tarpeitaan. Asiakas on mukana hoidon suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Jos asiakas haluaa voi arviointiin osallistua myös hänen läheisiään, Rieppo sanoo.

RAI-arvioinnin pohjana on laaja kysymysten lista. Kysymykset koskevat muun muassa terveydentilaa, toimintakykyä, lääkitystä, ravitsemusta, muistia, mielialaa ja osallisuutta. Arvioinnin yhteydessä voidaan tehdä myös erilaisia testejä esimerkiksi näköön, tasapainoon ja nivelten liikkuvuuteen liittyen. 

RAI otetaan käyttöön porrastetusti

RAI-järjestelmä otetaan käyttöön Siun sotessa vaiheittain. Ensimmäisenä järjestelmän käyttö aloitetaan tammikuussa Siun soten eteläisen ja pohjoisen alueen kotihoidossa ja asumispalveluissa. Helmi-maaliskuussa 2022 järjestelmän käyttöä laajennetaan läntiselle ja keskiselle alueelle.

Tavoitteena on, että kaikille Siun soten kotihoidon ja asumispalvelujen asiakkaille tehdään RAI-arviointi vuoden 2022 aikana. Ensi vuoden aikana RAI-järjestelmä otetaan käyttöön ikäihmisten palveluissa myös asiakasohjauksessa palveluohjauksen ja omaishoidontuen asiakkaiden arvioinneissa. Yksityisessä palveluntuotannossa RAI-arviointeja aletaan tehdä siirtymäajan puitteissa 1.4.2023 mennessä.

somejako

Yhteystiedot viestintä

Viestinnän yhteystiedot

viestinta(at)siunsote.fi

Tietopyynnöt:
kirjaamo(at)siunsote.fi

Viestintäjohtaja
Susanna Prokkola
puh. 013 330 8279
susanna.prokkola(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (perhe- ja sosiaalipalvelujen toimialue)
Juulia Hirvonen
puh. 013 330 9867
juulia.i.hirvonen(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (ikäihmisten palvelujen toimialue)
Sari Jormanainen
puh. 013 330 4525
sari.jormanainen(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija, (terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toimialue)
Annika Huotari
puh. 013 330 4526
annika.huotari(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (verkkoviestintä)
Petriikka Ohtonen
puh. 013 330 4524
petriikka.ohtonen(at)siunsote.fi

Valokuvaaja
Antti Pitkäjärvi
puh. 013 330 4508
antti.pitkajarvi(at)siunsote.fi

Uutiskirjeet

Tilaa uutiskirjeitämme ja tiedotteita:

Tilaa tiedotteita RSS-syötteenä:

Kohti Pohjois-Karjalan hyvinvointialuetta

Uutiskirje käsittelee Siun soten muuttumista kuntayhtymästä hyvinvointialueeksi. 

Perhekeskusten terveiset

Uutiskirjeessä kerrotaan Pohjois-Karjalan perhekeskusten kuulumisia.

Työkykyohjelman uutiskirje

Uutiskirjeessä kerrotaan Siun soten työkykyohjelman 2020–2022 kuulumisia.

Uutiskirjeiden tietosuojaseloste (pdf)