Siun sote kuva

Uutisarkisto 2019

Uutisarkisto 2019

Sisältöjulkaisija

angle-left Siun soten yhteispäivystys satsaa osaamisen kehittämiseen ja henkilöstön jatkuvuuteen
28.06.2019

Siun soten yhteispäivystys satsaa osaamisen kehittämiseen ja henkilöstön jatkuvuuteen

Siun soten yhteispäivystyksen tekemät satsaukset henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja jatkuvuuteen nostettiin esille Itä-Suomen aluehallintoviraston valvontakäynnin yhteydessä kesäkuussa. Valvontakäynti koski henkilöstön resurssointia, suunnittelua ja seurantaa. Kuluvan kesän henkilöstöresursseja vakautetaan muun muassa vakinaistamalla 1.7.2019 alkaen 15 yhteispäivystyksen sijaista.

Terveydenhuoltolaki määrittelee, että päivystävissä yksiköissä on oltava riittävät voimavarat ja osaaminen hoidon laadun ja potilasturvallisuuden toteuttamiseksi.

- Päivystyksen hoitotyönmitoitukseen ei kuitenkaan ole kansallista ohjetta. Meillä Siun sotessa on määritelty henkilöstöresurssien suunnittelun tasot helpottamaan resurssointia ja toimintaa, kertoo Siun soten 24/7 palvelualueen ylihoitaja Petteri Hakkarainen.

Tähän kytkeytyy vahvasti viime vuonna käyttöönotettu toimintalähtöinen työvuorosuunnittelu, jolla pyritään vastaamaan äkillisiinkin muutoksiin tarpeissa. Luonnollisesti suunnittelussa huomioidaan ennakoitavissa olevat erityistilanteet, kuten jokakesäinen Ilosaari-rock. Toteumaa myös seurataan tiiviisti.

- Henkilöstön tarve on määritelty suunnitellun, riittävän ja minimitarpeen mukaan. Suunniteltu tarve perustuu viikonpäivän ja vuorokaudenajan mukaiseen kävijämääräseurantaan, tarkentaa Hakkarainen.

Siun soten yhteispäivystys hoitaa terveysasemien aukioloaikojen ulkopuolella koko Pohjois-Karjalan maakunnan ja Heinäveden päivystyksen äkillisesti sairastuneille ja loukkaantuneille. Vuosittain yhteispäivystyksessä käy 60 000 potilasta. Yhteispäivystyksen työvuoromitoitus nousi esille erityisesti kesällä 2018, jolloin henkilöstön ennakoimattomia poissaoloja oli merkittävä määrä, mikä aiheutti resurssivajetta.

Työsuunnittelun ohella työvoiman tarpeen muutoksiin vastataan myös varahenkilöstön avulla. Siun sotella sisäiset sijaiset työskentelevät sijaistaen eri yksiköissä eripituisia poissaoloja. Siun sotella työskentelee hoiva- ja hoitohenkilöstöä noin 4500 ja sisäisiä sijaisia tällä hetkellä noin 500. Tarpeenmukaista tilapäistyövoimaa käytetään tämän lisäksi vuositasolla noin 100 henkilötyövuoden verran.

Yhteispäivystyksen palvelualueella hoitajia on noin 135, joista sisäisiä sijaisia on tilanteesta riippuen 15-25. Vakinaistamisella haluttiin sitouttaa sijaisuuksia tekeviä.

- Viime kesän odottamattomat poissaolot on pyritty nyt ennakoimaan paremmin ja vakinaistettavat 15 sijaista vakauttavat toimintaa. Kokonaisuudessaan perusmiehitystä on vahvistettu 10-15% viime vuoteen verrattuna. Oletus on, että pärjäämme hyvin, jos ennakoimattomien poissaolojen määrä pysyy tavanomaisella tasolla, arvioi Hakkarainen tyytyväisenä.

Toimintaa on vahvistettu myös täsmentämällä perehdyttämiskäytäntöjä sekä ohjeistamalla henkilöstön lisäyksestä kuormitustilanteissa.

Yhteispäivystys raportoi kuluvan kesän tilanteesta Itä-Suomen aluehallintovirastolle 30.9.2019 mennessä.

somejako

Yhteystiedot viestintä

Viestinnän yhteystiedot

viestinta(at)siunsote.fi

Tietopyynnöt:
kirjaamo(at)siunsote.fi

Viestintäjohtaja
Susanna Prokkola
puh. 013 330 8279
susanna.prokkola(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (perhe- ja sosiaalipalvelujen toimialue)
Juulia Hirvonen
puh. 013 330 9867
juulia.i.hirvonen(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (ikäihmisten palvelujen toimialue)
Sari Jormanainen
puh. 013 330 4525
sari.jormanainen(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija, (terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toimialue)
Annika Huotari
puh. 013 330 4526
annika.huotari(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (verkkoviestintä)
Petriikka Ohtonen
puh. 013 330 4524
petriikka.ohtonen(at)siunsote.fi

Valokuvaaja
Antti Pitkäjärvi
puh. 013 330 4508
antti.pitkajarvi(at)siunsote.fi

Uutiskirjeet

Tilaa uutiskirjeitämme ja tiedotteita:

Tilaa tiedotteita RSS-syötteenä:

Kohti Pohjois-Karjalan hyvinvointialuetta

Uutiskirje käsittelee Siun soten muuttumista kuntayhtymästä hyvinvointialueeksi. 

Perhekeskusten terveiset

Uutiskirjeessä kerrotaan Pohjois-Karjalan perhekeskusten kuulumisia.

Työkykyohjelman uutiskirje

Uutiskirjeessä kerrotaan Siun soten työkykyohjelman 2020–2022 kuulumisia.

Uutiskirjeiden tietosuojaseloste (pdf)