Siun sote kuva

Uutisarkisto 2019

Uutisarkisto 2019

Sisältöjulkaisija

angle-left Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannuskehitys pysyi maltillisena
22.03.2019

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannuskehitys pysyi maltillisena

Pohjois-Karjalassa koko maakunnan sosiaali- ja terveyspalveluista vastaavan Siun soten vuoden 2018 tilinpäätös ja toimintakertomus on valmistunut. Pohjois-Karjalassa sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuskehitys pysyi edelleen erittäin maltillisena: toimintakulut kasvoivat vuonna 2018 vain 1,7 prosenttia, kun kustannusten kasvuvauhti maakunnassa oli ennen Siun sotea 3–5 prosentin luokkaa.

– Vaikka kuntayhtymämme tulos jäi omistajiemme meille asettamasta tavoitteesta, ovat alueemme sote-palvelujen kustannukset selvästi maan keskitasoa matalammat. Samaan aikaan palveluja on kuitenkin pystytty järjestämään yhä useammalle pohjoiskarjalaiselle, kehittämään toimintatapoja ja ylläpitämään palvelujen laatua, summaa Siun soten yhtymähallituksen puheenjohtaja Matti Kämäräinen vuoden 2018 tuloksia.

Kuntayhtymän liikevaihto vuonna 2018 oli noin 694 miljoonaa euroa ja tilinpäätös päätyi 9,3 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Siun soten talousarvion pohjana on suoriteperusteisen rahoituksen sijaan omistajakuntien määrittelemä kiinteä talousraami. Jäsenkuntien maksuosuudet muodostavat noin 85 % kuntayhtymän tuloista.

– Huomionarvoista on, että omistajakuntamme maksoivat viime vuonnakin sote-palvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta yhteensä vähemmän kuin vuonna 2016, jolloin kunnat järjestivät palvelut itse, toteaa toimitusjohtaja Ilkka Pirskanen.

– Tiukasta taloustilanteesta huolimatta uskon, että meillä Pohjois-Karjalassa on onnistumisen elementit käsissämme. Esimerkiksi kuntien välillä on edelleen suuriakin eroja yksikkökustannuksissa, ja Siun sotessa meillä on mahdollisuus oppia toisiltamme ja ottaa parhaita käytäntöjä käyttöön. Isoin kiitos kuuluu kuitenkin erittäin osaavalle ja motivoituneelle henkilöstöllemme, joka on pystynyt tuottamaan laadukkaat palvelut suuren työkuorman alla, kiittää toimitusjohtaja Pirskanen.

Asiakas- ja potilasmäärät kasvoivat kustannuksia enemmän

Yhä useampi pohjoiskarjalainen sai tarvitsemaansa hoitoa tai palvelua viime vuonna, sillä asiakas- ja potilasmäärät kasvoivat kaikilla Siun soten toimialueilla, Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksella ja ympäristöterveydenhuollossa.

Siun soten alueella on 22 terveysasemaa, joiden toiminnan kehittäminen on yksi kuntayhtymän keskeisistä tavoitteista. Perusterveydenhuollon palvelujen saatavuus parani, sillä terveysasemien kävijämäärä kasvoi 2,7 prosenttia edellisvuodesta ja yhä useampi pääsi vastaanotolle viikon sisällä yhteydenotosta. Erikoissairaanhoidon käyntejä oli lähes 5 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna ja esimerkiksi leikkausten määrä kasvoi 3 prosenttia.

Vastaava trendi näkyi myös eläinlääkäripalvelujen kysynnässä sekä pelastustoimen hälytystehtävissä, joista jälkimmäisten määrä kasvoi peräti 11,1 prosenttia edellisvuodesta.

Palvelujen piiriin ja hoitoon pääsyn ajat pysyivät asiakasmäärien kasvusta huolimatta pääsääntöisesti lakisääteisissä rajoissa ja kuntayhtymän eri palvelujen mitattu asiakastyytyväisyys oli hyvällä tasolla. Pohjois-Karjalan keskussairaala on pysynyt tuottavuudeltaan maan kärkikastissa. THL:n vertailuissa erikoissairaanhoito oli tuottavuudeltaan Suomen kolmanneksi paras, ja koko Siun sote maan tehokkain.

Panostusta ennaltaehkäiseviin ja kuntouttaviin palveluihin

Siun soten keskeisenä tehtävänä on turvata alueen asukkaiden arkea. Kuntayhtymä onkin panostanut ensimmäisinä toimintavuosinaan ennaltaehkäisevien, kotiin vietävien ja kuntoutumista edistävien palvelujen parantamiseen.

Lasten ja perheiden tukemisessa yksi viime vuoden keskeisimmistä saavutuksista on maakunnallisen perhekeskusverkoston rakentaminen yhteistyössä kuntien sivistystoimien kanssa sekä STM:n rahoittaman LAPE-hankkeen kanssa. Verkosto aloitti toimintansa loppuvuodesta, yhtenä ensimmäisistä perhekeskusverkostoista Suomessa. Lasten ja perheiden varhaisen tuen palvelujen sekä yhteistyön koulujen ja päiväkotien kanssa odotetaan tulevaisuudessa näkyvän muun muassa lastensuojelutarpeiden vähenemisenä.

Kuntoutuspalvelujen kehittäminen LEAN-periaatteiden mukaisesti on tuottanut erinomaisia tuloksia, ja koko maakuntaa palvelevan Siilaisen kuntoutumiskeskuksen toiminta pääsi viime vuonna täyteen vauhtiinsa. Lonkkamurtumapotilaiden hoitojaksot tapaturmasta kotiutumiseen ovat pysyneet reilun kahden viikon mittaisina jo puolentoista vuoden ajan. Myös muun muassa muistisairaiden varhaista diagnostiikkaa on kehitetty, ja hoitoon pääsyn aika on lyhentynyt vuonna 2018 yli puolesta vuodesta noin kolmeen kuukauteen.

Ikäihmisten kotona asumista tukevia palveluja on lisätty ja siihen liittyvät tavoitteet saavutettiin viime vuonna: yli 75-vuotiaista pohjoiskarjalaisista 91 prosenttia pystyy asumaan omassa kodissaan ja säännöllisen kotihoidon piirissä on 13 prosenttia alueen ikäihmisistä. Kotihoidon resursseja on lisätty palvelurakennetta muuttamalla, kotikuntoutusta on lisätty ja toimintatapoja muun muassa ikäihmisten lääkehoidon ja ravitsemuksen arvioimiseksi yhtenäistetty. Kotihoidon ja pelastustoimen yhteistyö on tuonut aivan uusia avauksia, muun muassa ikäihmisten paloriskiasumisen tunnistamiseen.

Lisätietoa:

Siun soten tilinpäätös ja toimintakertomus käsitellään kuntayhtymän hallituksessa 29.3.2019. Hallituksen esityslista tilinpäätösdokumentteineen löytyy osoitteesta: www.siunsote.fi/hallitus. Valtuusto käsittelee tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen kesäkuussa.

Valtuuston puheenjohtaja Pentti Keskisalo puh. 050 312 0452
Hallituksen puheenjohtaja Matti Kämäräinen puh. 0500 236 470
Siun soten toimitusjohtaja Ilkka Pirskanen puh. 013 330 4500, ilkka.pirskanen@siunsote.fi

somejako

Yhteystiedot viestintä

Viestinnän yhteystiedot

viestinta(at)siunsote.fi

Tietopyynnöt:
kirjaamo(at)siunsote.fi

Viestintäjohtaja
Susanna Prokkola
puh. 013 330 8279
susanna.prokkola(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (perhe- ja sosiaalipalvelujen toimialue)
Juulia Hirvonen
puh. 013 330 9867
juulia.i.hirvonen(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (ikäihmisten palvelujen toimialue)
Sari Jormanainen
puh. 013 330 4525
sari.jormanainen(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija, (terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toimialue)
Annika Huotari
puh. 013 330 4526
annika.huotari(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (verkkoviestintä)
Petriikka Ohtonen
puh. 013 330 4524
petriikka.ohtonen(at)siunsote.fi

Valokuvaaja
Antti Pitkäjärvi
puh. 013 330 4508
antti.pitkajarvi(at)siunsote.fi

Uutiskirjeet

Tilaa uutiskirjeitämme ja tiedotteita:

Tilaa tiedotteita RSS-syötteenä:

Kohti Pohjois-Karjalan hyvinvointialuetta

Uutiskirje käsittelee Siun soten muuttumista kuntayhtymästä hyvinvointialueeksi. 

Perhekeskusten terveiset

Uutiskirjeessä kerrotaan Pohjois-Karjalan perhekeskusten kuulumisia.

Työkykyohjelman uutiskirje

Uutiskirjeessä kerrotaan Siun soten työkykyohjelman 2020–2022 kuulumisia.

Uutiskirjeiden tietosuojaseloste (pdf)