Siun sote kuva

Uutisarkisto 2019

Uutisarkisto 2019

Sisältöjulkaisija

angle-left Enon terveysaseman ja hammashuollon palveluihin suunnitellaan muutoksia sisäilmaongelmien takia
15.04.2019

Enon terveysaseman ja hammashuollon palveluihin suunnitellaan muutoksia sisäilmaongelmien takia

Enon terveysaseman ja hammashoitolan toimintaan suunnitellaan muutoksia vakaviksi muuttuneiden sisäilmaongelmien takia. Lääkärien ja hoitajien vastaanotoille sekä Islabin näytteenottopisteelle on löydetty korvaavat tilat Enosta, mutta osa hammashuollon palveluista joudutaan todennäköisesti siirtämään lähialueen hammashoitoloihin.

Enon terveysasemakiinteistön sisäilmaongelmat ovat olleet tiedossa pitkään. Ongelmia on ratkottu jo Joensuun kaupungin aikana sekä toiminnan siirryttyä Siun sotelle, mutta ongelmat ovat jatkuneet. Maaliskuun lopulla valmistuneiden uusimpien sisäilmatutkimusten perusteella lääkäreiden ja hoitajien sekä hammashuollon nykyisten tilojen käytöstä on luovuttava.

- Selvityksessä todettiin rakenteiden mikrobivaurioitumista, joka heikentää sisäilman laatua. Pahimmat vauriot ovat terveysaseman vastaanottotiloissa ja hammashoitolan tiloissa, ja niiden käyttö on todettu työntekijöiden terveydelle haitalliseksi, kertoo Siun soten työsuojelupäällikkö Mikko Simonen.

Siun soten ja tilat omistavan Joensuun kaupungin yhteistyössä teettämien selvitysten perusteella samassa kiinteistössä toimivien terveyskeskussairaalan ja neuvolan tilat ovat paremmassa kunnossa, ja niiden käyttöä voidaan jatkaa.

- Pystymme siirtämään lääkärien ja hoitajien vastaanotot sekä Islabin näytteenottopisteen toisiin tiloihin saman kiinteistön sisällä. Tiedämme tarkemmat remontti- ja muuttoaikataulut huhtikuun lopulla, kertoo terveysasemien ylihoitaja Johanna Ahvalo.

Sen sijaan hammashuollon tilanne on vaikeammin ratkaistavissa, sillä hammashoitolan siirto toisiin tiloihin edellyttäisi mittavaa remonttia. Kustannukset olisivat arviolta 100 000 euron luokkaa, ja remontista aiheutuisi haittaa muulle palvelutuotannolle tiloissa. Sisäilmaselvitykset edellyttävät myös pikaista siirtymistä pois nykyisistä tiloista. Siun soten palvelutuotantosuunnitelmassa Enon hammashoitolan on suunniteltu lakkaavan, kun Kontiolahden uusi terveysasema valmistuu. Nämä seikat huomioiden tilat omistava Joensuun kaupunki on arvioinut, ettei tilojen remontointi ole taloudellisesti eikä toiminnallisesti järkevää.

- Suunnitteilla on nyt ratkaisu, jossa Enon aikuisväestö voisi asioida missä tahansa muussa Siun soten hammashoitolassa, sen mukaan mikä kenellekin parhaiten sopii. Esimerkiksi Kontiolahden, Heinävaaran, Ilomantsin tai Joensuussa Siilaisen hammashoitoloissa, kertoo johtava ylihammaslääkäri Virva Vänttinen.

- Lisäksi rakentaisimme Enon neuvolan yhteyteen kevyemmän hammashoitohuoneen, jossa voimme tehdä liikkuvan hammashoitoyksikön avulla neuvolaikäisten ja alakoululaisten hammastarkastukset sekä yksinkertaisemmat lasten oikomishoidot, Vänttinen jatkaa.

Henkilöstövähennyksiä ei ole tarkoitus tehdä, vaan Enon hammashoitolan henkilöstö siirtyisi työskentelemään muihin Siun soten hammashoitoloihin.

Tarkemmat suunnitelmat siitä, miten palvelut järjestetään sekä mihin tiloihin ja millä aikataululla palvelut muuttavat, valmistuvat huhtikuun loppuun mennessä. Henkilöstö on ollut tiiviisti mukana selvitysten tekemisessä ja vaihtoehtojen pohdinnassa koko selvitystyön ajan. Näillä näkymin muutokset toteutuisivat kesäkuun loppupuolella.

Lisätietoja:

Lääkäreiden ja hoitajien vastaanottopalvelujen muutokset: ylihoitaja Johanna Ahvalo, johanna.ahvalo@siunsote.fi, puh. 013 330 7712
Hammashoitolan muutokset: johtava ylihammaslääkäri Virva Vänttinen, virva.vanttinen@siunsote.fi, puh. 013 330 6013
Selvitykset ja henkilökunnan sisäilmaongelmat: Työsuojelupäällikkö Mikko Simonen, mikko.simonen@siunsote.fi, puh. 013 330 7968

Taustaa:

Enon terveysasemakiinteistön omistaa Joensuun kaupunki ja Siun sote toimii tiloissa vuokralaisena. Kiinteistön vanhimmat osat on rakennettu 1950-luvulla, uusimmat osat on otettu käyttöön 1990-luvulla. Kiinteistöä on saneerattu vuosien varrella useaan otteeseen, mutta henkilökunnan kokemat sisäilmaongelmat ovat jatkuneet.

Aluehallintovirasto pyysi työsuojeluviranomaisen roolissa Siun sotelta maaliskuun loppuun mennessä selvitystä siitä, mihin toimiin työnantaja aikoo ryhtyä terveellisten työolosuhteiden turvaamiseksi henkilökunnalle. Sisäilmaselvitykset teetti tilat omistava Joensuun kaupunki. Selvitysten rinnalla Siun sote kartoitti laajasti Enon eri kiinteistöjä siltä varalta, että palveluja jouduttaisiin siirtämään pois terveysaseman kiinteistöstä. Vaihtoehtoisista tiloista on kartoitettu muun muassa esteettömyysnäkökulmat ja talotekniikka.

Sisäilmaselvitysten valmistuttua Siun sote ja tilat omistava Joensuun kaupunki ovat jatkaneet pohdintaa terveysasemakiinteistön tulevaisuudesta. Vaikka osa tiloista on käyttökunnossa, ovat vaurioituneiden tilojen ongelmat sen suuruisia, ettei kiinteistön laajakaan peruskorjaus poistaisi niitä kokonaan.

Siun soten valtuuston 17.4.2018 hyväksymässä palvelutuotantosuunnitelmassa Enossa tulee jatkossakin olemaan muun muassa lääkärin, hoitajien ja fysioterapeutin vastaanotot sekä neuvolat ja sosiaalitoimisto. Palvelutuotantosuunnitelmassa Enon hammashoitolan lakkaaminen ja liikkuvien hammashuollon palvelujen lisääminen oli kytketty Kontiolahden terveysaseman valmistumiseen. Sisäilmaongelmien akutisoitumista ei osattu palvelutuotantosuunnitelmassa ennakoida. Siun sote toteutti viime vuonna palvelutuotantosuunnitelman mukaisen muutoksen Enon terveyskeskussairaalassa, kun ikäihmisten asumispaikkojen järjestämiseen tehtiin 1,5 miljoonan euron lisäsatsaus, mikä mahdollisti terveyskeskussairaalan paikkamäärän vähentämisen 40:stä 20:een.

somejako

Yhteystiedot viestintä

Viestinnän yhteystiedot

viestinta(at)siunsote.fi

Tietopyynnöt:
kirjaamo(at)siunsote.fi

Viestintäjohtaja
Susanna Prokkola
puh. 013 330 8279
susanna.prokkola(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (perhe- ja sosiaalipalvelujen toimialue)
Juulia Hirvonen
puh. 013 330 9867
juulia.i.hirvonen(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (ikäihmisten palvelujen toimialue)
Sari Jormanainen
puh. 013 330 4525
sari.jormanainen(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija, (terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toimialue)
Annika Huotari
puh. 013 330 4526
annika.huotari(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (verkkoviestintä)
Petriikka Ohtonen
puh. 013 330 4524
petriikka.ohtonen(at)siunsote.fi

Valokuvaaja
Antti Pitkäjärvi
puh. 013 330 4508
antti.pitkajarvi(at)siunsote.fi

Uutiskirjeet

Tilaa uutiskirjeitämme ja tiedotteita:

Tilaa tiedotteita RSS-syötteenä:

Kohti Pohjois-Karjalan hyvinvointialuetta

Uutiskirje käsittelee Siun soten muuttumista kuntayhtymästä hyvinvointialueeksi. 

Perhekeskusten terveiset

Uutiskirjeessä kerrotaan Pohjois-Karjalan perhekeskusten kuulumisia.

Työkykyohjelman uutiskirje

Uutiskirjeessä kerrotaan Siun soten työkykyohjelman 2020–2022 kuulumisia.

Uutiskirjeiden tietosuojaseloste (pdf)