Siun sote kuva

Ajankohtaista 2016

Uutisarkisto 2016

Sisältöjulkaisija

angle-left Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut sekä omaishoidon tuen ja ikäihmisten palvelujen myöntämisen perusteet yhdenmukaistuvat 1.1.2017 koko Pohjois-Karjalassa
Siun soten hallitus on 27.10. vahvistanut vuonna 2017 sosiaali- ja terveyspalveluista perittävät asiakasmaksut sekä omaishoidon tuen ja ikäihmisten palvelujen myöntämisen perusteet. Maksut ja perusteet tulevat voimaan 1.1.2017 koko Pohjois-Karjalan maakunnassa ja Heinävedellä.

Kokonaisuutena palvelujen ja asiakasmaksujen yhtenäistäminen takaa sen, että kaikki alueen asukkaat ovat jatkossa yhdenvertaisessa asemassa, kun palveluja myönnetään.

Samat asiakasmaksut koko maakunnassa            

Suurin osa asiakasmaksuista perustuu asiakasmaksulakiin ja -asetukseen, jotka määrittelevät maksujen enimmäismäärät. Koko Siun soten alueella asiakasmaksut peritään 1.1.2017 alkaen lakisääteisen enimmäismäärän mukaisesti. Kokonaisuutena asiakasmaksut kuitenkin laskevat hieman.

Vuonna 2017 esimerkiksi terveyskeskuslääkärin vastaanottomaksu on aikuiselle 20,90 €/käynti, hammaslääkärin perusmaksu 13,30 €/ käynti ja sairaalan poliklinikkamaksu on 41,70 €/ käynti.

Kaikki omaishoidon tuen sopimukset uusitaan

Omaishoidon tuki on lakisääteinen, harkinnanvarainen ja määrärahasidonnainen sosiaalietuus, johon ei ole subjektiivista oikeutta. Tuen myöntämisen perusteissa on ollut eroja Siun soten alueen kunnissa, mutta jatkossa tuen myöntämisperusteet ja palkkioluokat ovat samat koko maakunnassa.

Omaishoidon tuen myöntämisperusteiden yhtenäistämisen takia kaikkien Siun soteen kuuluvien kuntien omaishoidon tuen sopimukset on jouduttu irtisanomaan ja tukea joutuu hakemaan uudelleen. Kaikille omaishoitajina toimiville on jo lähtenyt asiasta tiedote, jossa ohjataan uuden hakemuksen tekemiseen. Kaikki sopimukset uusitaan vuoden 2017 tammi–helmikuun aikana ja uudet palkkioluokat sekä myöntämisperusteet tulevat voimaan 1.3.2017 alkaen. Helmikuun 2017 loppuun saakka omaishoidon tuki maksetaan aiempien sopimusten mukaisesti.

Ikäihmisten palvelut yhtenäisten periaatteiden mukaan 1.1.2017 alkaen

Myös ikäihmisten kotihoidon, perhehoidon ja asumispalvelujen perusteet ja maksut yhtenäistyvät vuodenvaihteessa.

Siun soten tavoitteena on, että yhä useampi ikäihminen pystyisi asumaan omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Kuntien välillä on tällä hetkellä selkeitä eroja kotona ja laitoksissa asuvien ikäihmisten määrässä. Palvelujen perusteiden yhtenäistäminen turvaa osaltaan sitä, että kevyemmät kotipalvelut ovat saatavilla koko maakunnassa.

Ajankohtaista arkisto

Tiedotearkistot: 2023, 2022, 2021, 20202019, 2018, 2017, 2016, 2015

somejako