Siun sote kuva

Ajankohtaista 2016

Uutisarkisto 2016

Sisältöjulkaisija

angle-left Siun sotelle 1,29 miljoonaa euroa ikäihmisten koti-, omais- ja perhehoidon kehittämiseen

Tiedotetta on päivitetty 28.10.2016 klo 12.00. Rahoituksen määrää on korjattu: AVOT-hanke on saanut 1,29 miljoonaa, eikä 1,34 miljoonaa euroa. Alkuperäiset tiedot perustuivat sosiaali- ja terveysministeriöltä lähteneeseen virheelliseen tiedotteeseen.

Siun sote on saanut 1,29 miljoonaa euroa sosiaali- ja terveysministeriön kärkihankerahoitusta ikäihmisten palveluja kehittävälle AVOT-hankkeelle (Arvokasta Vanhenemista Omatoimisuutta Tukemalla). Hankkeessa kehitetään ikäihmisten kotihoitoa sekä omais- ja perhehoitoa. Tavoitteena on vahvistaa kotona asumisen tukea, arjen hallintaa ja turvallisuuden tunnetta, jotta raskaampia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja tarvittaisiin huomattavasti nykyistä myöhemmin.

Tavoitteena on, että maakunnassa 92 % yli 75-vuotiaista asuisi kotona, mikä on enemmän kuin kansalliset laatusuositukset edellyttävät. Itsenäisesti kotona asuvien osuus on nyt 89 %. Tavoitteisiin pääseminen edellyttää muun muassa laitoshoitoa kevyempien asumisratkaisujen, kuten perhekotien, tarjonnan huomattavaa lisäämistä.

Hankkeen avulla palvelujen painopistettä siirretään laitoshoidosta koti- ja avohoitoon, muutetaan ammattilaisten toimintaa entistä verkostomaisemmaksi ja hyödynnetään järjestökentän ja seurakuntien osaaminen. Muun muassa kotihoitoa kehitetään hankkeessa niin, että sitä olisi saatavissa ympäri vuorokauden ja jokaisena viikonpäivänä. Tämä edellyttää esimerkiksi pelastuslaitoksen kytkemistä nykyistä tiiviimmin kotihoidon kentälle.

Hankkeen taustalla ovat Siun soten valmistelun aikana (vuosina 2014–2016) alueen asukkailta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöltä kerätyt kokemukset sekä ikäihmisten palveluja ohjaavat kansalliset suositukset.

Lisätietoja:
AVOT-hankkeen projektipäällikkö, Lieksan sosiaalijohtaja Soile Syrjäläinen,
soile.syrjalainen(at)lieksa.fi, p. 040 1044 302.

Ajankohtaista arkisto

Tiedotearkistot: 2023, 2022, 2021, 20202019, 2018, 2017, 2016, 2015

somejako