Siun sote kuva

Ajankohtaista 2016

Uutisarkisto 2016

Sisältöjulkaisija

20.12.2016
Sähköisiä reseptejä ei voi uusia 24.–31.12.2016 välisenä aikana

Pohjois-Karjalan ja Heinäveden asukkaat eivät voi uusia reseptejään apteekeissa tai Omakannassa 24.–31.12. välisenä aikana. Katko johtuu potilastietojärjestelmän muutostöistä Siun soten aloittaessa. Tarvittaessa kiireelliset reseptit uusitaan joulun ja uudenvuoden...

29.11.2016
(Tiedote 2016) Siun soten laskutusosoitteet 1.1.2017 alkaen

Katso voimassa olevat laskutustiedot osoitteesta: https://www.siunsote.fi/laskutusosoitteet   Tiedote 29.11.2016 Otamme vastaan ensisijaisesti verkkolaskuja. Laskun viitteessä tulee olla yksikön tieto tai tilausnumero. Postilokero-osoitteet ovat vain...

23.11.2016
Siun sote aloittaa vuodenvaihteessa – mikä muuttuu

Vuoden 2017 alussa kaikkien Pohjois-Karjalan kuntien sosiaali- ja terveyspalvelut, Pohjois-Karjalan keskussairaala ja kehitysvammaisten erityishuolto siirtyvät osaksi Siun sote -kuntayhtymää. Kunnat eivät siis enää vastaa esimerkiksi terveysasemista, neuvoloista tai...

08.11.2016
Asukastilaisuudessa 14.11. puhutaan sotesta kansankielellä

Siun sote -kuntayhtymä tuottaa maakunnan kuntien sosiaali- ja terveyspalvelut vuoden 2017 alusta. Muutokseen liittyen järjestetään asukastilaisuus, jossa puhutaan kansankielellä sote-palveluista. Pääpaino tilaisuudessa on nimenomaisesti palveluissa, ei niitä järjestävissä...

03.11.2016
Marraskuussa kuullaan maakunnan asukkaita – vastaa kyselyyn!

Mitä asukkaiden ja asiakkaiden osallistumisen toteutumiseksi tulisi huomioida? Millaisia kanavia asiakaspalautteen keräämiseksi tulisi ottaa käyttöön ja mitä palautteen käsittelyssä tulisi huomioida? Millaisia toimintatapoja tarvitaan asiakkaiden tai asukkaiden...

01.11.2016
Päihdepalvelujen järjestäminen Siun soten alueella

Siun soten hallitus päätti 27.10. kokouksessaan keskeyttää meneillään olleen Joensuun kaupungin päihdepalveluja koskevan kilpailutusprosessin. Keskeytyksen syynä on se, että Siun soten tarpeet ovat muuttuneet organisaatio- ja palvelurakenteen muotoutuessa, ja Siun sote tulee...

28.10.2016
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut sekä omaishoidon tuen ja ikäihmisten palvelujen myöntämisen perusteet yhdenmukaistuvat 1.1.2017 koko Pohjois-Karjalassa

Siun soten hallitus on 27.10. vahvistanut vuonna 2017 sosiaali- ja terveyspalveluista perittävät asiakasmaksut sekä omaishoidon tuen ja ikäihmisten palvelujen myöntämisen perusteet. Maksut ja perusteet tulevat voimaan 1.1.2017 koko Pohjois-Karjalan maakunnassa ja Heinävedellä. ...

24.10.2016
Siun sotelle 1,29 miljoonaa euroa ikäihmisten koti-, omais- ja perhehoidon kehittämiseen

Tiedotetta on päivitetty 28.10.2016 klo 12.00. Rahoituksen määrää on korjattu: AVOT-hanke on saanut 1,29 miljoonaa, eikä 1,34 miljoonaa euroa. Alkuperäiset tiedot perustuivat sosiaali- ja terveysministeriöltä lähteneeseen virheelliseen tiedotteeseen. Siun sote on saanut...

17.10.2016
Sosiaali- ja terveysalan tulevaisuustyöpaja 8.11. Kiteellä ja Joensuussa

Pohjois-Karjalan DigiSote, Etko ja Smart Contryside -hankkeet järjestävät yhteistyössä sosiaali- ja terveysalan tulevaisuuden digitalisaatiota käsittelevän työpajan. Tilaisuuden tavoitteena on luoda yhdessä sosiaali- ja terveydenhuollon digitaalista tulevaisuutta, ideoida...

06.10.2016
Siun soten talousarviotyö etenee, omistajaohjausneuvottelut pidetty 5.10.

Siun soten omistajat kokoontuivat keskiviikkona 5.10. omistajaohjausneuvotteluihin. Siun soten perussopimuksen mukaan omistajakunnat määrittelevät vuosittain muutosprosentin, kuinka paljon kuntien maksuosuudet voivat muuttua kuluvan vuoden ennusteeseen verrattuna. ...

20.09.2016
Lean – uusia avauksia terveydenhuoltoon -seminaari Joensuussa 12.10.

Suomen Lean-yhdistyksen ja Siun soten yhteistyössä järjestämässä seminaarissa esitellään esimerkkejä, kokemuksia ja tietoa toimintatapojen sekä prosessien uudistamisesta. Seminaarin puhujina on kansainvälisiä ja kotimaisia huippuosaajia. Aika: keskuiviikko 12.10.2016 klo...

30.06.2016
Siun soten johtaja-, päällikkö- ja asiantuntijatehtäviin sijoittuvat henkilöt

Siun soten virkoihin/toimiin sijoittuvat henkilöt, suluissa nykyinen työnantaja ja työtehtävä: Terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toimialue Palvelujohtaja/ johtajaylilääkäri, keskussairaalapalvelut Juha Mustonen (PKSSK, hallintoylilääkäri, palvelualueen johtaja ...

23.06.2016
Siun soten tukipalveluyhtiöiden perustamisasiakirjat hyväksyttiin

Siun soten yhtymähallitus hyväksyi kokouksessaan taloushallinto- ja palkanlaskentayhtiön sekä ravinto- ja siivouspalveluyhtiön perustamissopimukset, yhtiöjärjestykset ja osakassopimukset. Lisäksi kumpaankin yhtiöön nimettiin neljä hallituksen jäsentä. Nimetyistä jäsenistä...

17.06.2016
Noin sata henkilöä oli kiinnostunut Siun soten esimies- ja asiantuntijatehtävistä

Siun soteen siirtyvällä henkilöstöllä oli mahdollisuus ilmoittaa kiinnostuksensa Siun soten palvelujohtajien, muiden johtamis- ja asiantuntijatehtävien sekä yhtiöiden toimitusjohtajien tehtäviin 14.6. mennessä. Tehtävistä kiinnostuneita henkilöitä oli yhteensä noin sata eri...

17.06.2016
Lastensuojelun sijaishuollon ostopalvelujen hankinta Siun sotelle

Siun sote on kilpailuttamassa lastensuojelun sijaishuollon ostopalvelut syksyllä 2016. Kilpailutus ei vaikuta ennen uuden sopimuskauden alkua sijoitettuihin lapsiin, vaan koskee vain uusia asiakkaita. Kilpailutettavat lastensuojelun ostopalvelut sisältävät sekä avohuollon...

07.06.2016
Siun sote hakee johtajia, päälliköitä ja asiantuntijoita sekä yhtiöiden toimitusjohtajia

Siun soten organisaatiorakennetta on täsmennetty, ja hakuun tulevat nyt palvelualueiden johtajien tehtävät sekä muita johtamis- ja asiantuntijatehtäviä. Lisäksi haetaan toimitusjohtajia perustettaville siivous- ja ravintopalvelujen sekä taloushallinnon ja palkanlaskennan...

06.06.2016
Opinnäytetyö: Asukasosallisuuden kehittäminen Pohjois-Karjalan sote-hankkeessa

Yhteisöpedagogi Lilja Nauska toteaa Karelia-ammattikorkeakoululle tekemässään kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelman opinnäytetyössään: "Asukasosallisuuden kehittäminen ei loppujen lopuksi vaadi ihmetekoja. Asukasosallisuus vaatii toteutuakseen eri tahojen...

19.05.2016
Siun soten johtavat viranhaltijat on valittu

Pohjois-Karjalan kuntien ja Heinäveden sosiaali- ja terveyspalvelut sekä erikoissairaanhoidon palvelut ensi vuoden alusta tuottavan Siun sote -kuntayhtymän johtavien viranhaltijoiden virat ja viestintäpäällikön toimi on täytetty. Päätöksen johtavien viranhaltijoiden valinnasta...

17.05.2016
Siun ilta -kiertue

Tule kuuntelemaan ja keskustelemaan Siun sotesta! Siun sote ja Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry järjestävät vuonna 2016 Pohjois-Karjalan kunnissa Siun ilta -yleisötilaisuuksia. Tilaisuuksien tarkoituksena on ottaa asukkaat mukaan palveluiden kehittämiseen,...

28.04.2016
Ilmoittautuneita kaikkiin Siun soten johtavien viranhaltijoiden virkoihin

Ilmoittautuminen Pohjois-Karjalan kuntien ja Heinäveden sosiaali- ja terveyspalvelut sekä erikoissairaanhoidon ensi vuoden alusta tuottavan Siun sote -kuntayhtymän johtavien viranhaltijoiden virkoihin päättyi maanantaina 25.4. Jokaiseen virkaan oli kahdesta kuuteen...

— Merkintöjä per sivu
Näytetään tulokset 1 - 20 / 28

Ajankohtaista arkisto

Tiedotearkistot: 2023, 2022, 2021, 20202019, 2018, 2017, 2016, 2015

somejako