Uutisarkisto 2016

Sähköisiä reseptejä ei voi uusia 24.–31.12.2016 välisenä aikana

Pohjois-Karjalan ja Heinäveden asukkaat eivät voi uusia reseptejään apteekeissa tai Omakannassa 24.–31.12. välisenä aikana. Katko johtuu potilastietojärjestelmän muutostöistä Siun soten...

Siun soten laskutusosoitteet 1.1.2017 alkaen

Otamme vastaan ensisijaisesti verkkolaskuja. Laskun viitteessä tulee olla yksikön tieto tai tilausnumero. Postilokero-osoitteet ovat vain laskuja varten. Siun sote – Pohjois-Karjalan...

Siun sote aloittaa vuodenvaihteessa – mikä muuttuu

Vuoden 2017 alussa kaikkien Pohjois-Karjalan kuntien sosiaali- ja terveyspalvelut, Pohjois-Karjalan keskussairaala ja kehitysvammaisten erityishuolto siirtyvät osaksi Siun sote -kuntayhtymää....

Asukastilaisuudessa 14.11. puhutaan sotesta kansankielellä

Siun sote -kuntayhtymä tuottaa maakunnan kuntien sosiaali- ja terveyspalvelut vuoden 2017 alusta. Muutokseen liittyen järjestetään asukastilaisuus, jossa puhutaan kansankielellä...

Marraskuussa kuullaan maakunnan asukkaita – vastaa kyselyyn!

Mitä asukkaiden ja asiakkaiden osallistumisen toteutumiseksi tulisi huomioida? Millaisia kanavia asiakaspalautteen keräämiseksi tulisi ottaa käyttöön ja mitä palautteen käsittelyssä tulisi...

Päihdepalvelujen järjestäminen Siun soten alueella

Siun soten hallitus päätti 27.10. kokouksessaan keskeyttää meneillään olleen Joensuun kaupungin päihdepalveluja koskevan kilpailutusprosessin. Keskeytyksen syynä on se, että Siun soten tarpeet ovat...

Siun sotelle 1,29 miljoonaa euroa ikäihmisten koti-, omais- ja perhehoidon kehittämiseen

Tiedotetta on päivitetty 28.10.2016 klo 12.00. Rahoituksen määrää on korjattu: AVOT-hanke on saanut 1,29 miljoonaa, eikä 1,34 miljoonaa euroa. Alkuperäiset tiedot perustuivat sosiaali- ja...

Sosiaali- ja terveysalan tulevaisuustyöpaja 8.11. Kiteellä ja Joensuussa

Pohjois-Karjalan DigiSote, Etko ja Smart Contryside -hankkeet järjestävät yhteistyössä sosiaali- ja terveysalan tulevaisuuden digitalisaatiota käsittelevän työpajan. Tilaisuuden tavoitteena on...

Siun soten talousarviotyö etenee, omistajaohjausneuvottelut pidetty 5.10.

Siun soten omistajat kokoontuivat keskiviikkona 5.10. omistajaohjausneuvotteluihin. Siun soten perussopimuksen mukaan omistajakunnat määrittelevät vuosittain muutosprosentin, kuinka paljon kuntien...

Lean – uusia avauksia terveydenhuoltoon -seminaari Joensuussa 12.10.

Suomen Lean-yhdistyksen ja Siun soten yhteistyössä järjestämässä seminaarissa esitellään esimerkkejä, kokemuksia ja tietoa toimintatapojen sekä prosessien uudistamisesta. Seminaarin puhujina on...

Siun soten johtaja-, päällikkö- ja asiantuntijatehtäviin sijoittuvat henkilöt

Siun soten virkoihin/toimiin sijoittuvat henkilöt, suluissa nykyinen työnantaja ja työtehtävä: Terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toimialue Palvelujohtaja/ johtajaylilääkäri,...

Siun soten tukipalveluyhtiöiden perustamisasiakirjat hyväksyttiin

Siun soten yhtymähallitus hyväksyi kokouksessaan taloushallinto- ja palkanlaskentayhtiön sekä ravinto- ja siivouspalveluyhtiön perustamissopimukset, yhtiöjärjestykset ja osakassopimukset. Lisäksi...

Noin sata henkilöä oli kiinnostunut Siun soten esimies- ja asiantuntijatehtävistä

Siun soteen siirtyvällä henkilöstöllä oli mahdollisuus ilmoittaa kiinnostuksensa Siun soten palvelujohtajien, muiden johtamis- ja asiantuntijatehtävien sekä yhtiöiden toimitusjohtajien tehtäviin...

Lastensuojelun sijaishuollon ostopalvelujen hankinta Siun sotelle

Siun sote on kilpailuttamassa lastensuojelun sijaishuollon ostopalvelut syksyllä 2016. Kilpailutus ei vaikuta ennen uuden sopimuskauden alkua sijoitettuihin lapsiin, vaan koskee vain uusia...

Siun sote hakee johtajia, päälliköitä ja asiantuntijoita sekä yhtiöiden toimitusjohtajia

Siun soten organisaatiorakennetta on täsmennetty, ja hakuun tulevat nyt palvelualueiden johtajien tehtävät sekä muita johtamis- ja asiantuntijatehtäviä. Lisäksi haetaan toimitusjohtajia...

Opinnäytetyö: Asukasosallisuuden kehittäminen Pohjois-Karjalan sote-hankkeessa

Yhteisöpedagogi Lilja Nauska toteaa Karelia-ammattikorkeakoululle tekemässään kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelman opinnäytetyössään: "Asukasosallisuuden kehittäminen ei loppujen...

Siun soten johtavat viranhaltijat on valittu

Pohjois-Karjalan kuntien ja Heinäveden sosiaali- ja terveyspalvelut sekä erikoissairaanhoidon palvelut ensi vuoden alusta tuottavan Siun sote -kuntayhtymän johtavien viranhaltijoiden virat ja...

Siun ilta -kiertue

Tule kuuntelemaan ja keskustelemaan Siun sotesta! Siun sote ja Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry järjestävät vuonna 2016 Pohjois-Karjalan kunnissa Siun ilta -yleisötilaisuuksia....

Ilmoittautuneita kaikkiin Siun soten johtavien viranhaltijoiden virkoihin

Ilmoittautuminen Pohjois-Karjalan kuntien ja Heinäveden sosiaali- ja terveyspalvelut sekä erikoissairaanhoidon ensi vuoden alusta tuottavan Siun sote -kuntayhtymän johtavien viranhaltijoiden...

Ilkka Pirskanen valittiin Siun soten toimitusjohtajaksi

Pohjois-Karjalan kuntien ja Heinäveden sosiaali- ja terveyspalvelut sekä erikoissairaanhoidon ensi vuoden alusta tuottavan Siun sote -kuntayhtymän toimitusjohtajaksi on valittu Ilkka Pirskanen....

Siun soten johtavat viranhaltijat hakuun

Siun soten yhtymähallitus on perustanut 12.4. pidetyssä kokouksessaan kolmen toimialuejohtajan, hallintojohtajan, henkilöstöjohtajan, johtajaylihoitajan ja kehittämisjohtajan sekä talousjohtajan...

Siun sote julkaisee oman videon

Videon tavoitteena on kertoa Siun soten tavoitteista ja siitä, miten asukkaat ovat olleet mukana kehittämistyössä. Videolla näkyvät palautteet ovat oikeita ja sellaisia, joihin Siun soten kautta...

Siun sotelle ja Joensuulle ehdotetaan yhteisiä tukipalveluja

Siun sote ja Joensuun kaupunki suunnittelevat yhteisiä tukipalveluratkaisuja. Valmistelun pohjalta sekä Siun soten hallitukselle että Joensuun kaupunginhallitukselle esitetään kahden...

Siun soten toimitusjohtajaksi esitetään Ilkka Pirskasta

Siun soten kuntayhtymän hallituksen valitsema haastatteluryhmä on antanut hallitukselle yhteenvetonsa Siun soten toimitusjohtajaksi hakeneista. Hallitus tulee esittämään toimitusjohtajaksi Ilkka...

Siun soten toimitusjohtajaksi kahdeksan hakijaa

Pohjois-Karjalan kuntien ja Heinäveden sosiaali- ja terveyspalvelut sekä erikoissairaanhoidon jatkossa tuottavan Siun sote -kuntayhtymän toimitusjohtajaksi haki kahdeksan henkilöä. ...

Siun sotelle haetaan toimitusjohtajaa

Pohjois-Karjalan kuntien ja Heinäveden sosiaali- ja terveyspalvelut sekä erikoissairaanhoidon jatkossa tuottavalle Siun sote -kuntayhtymälle haetaan toimitusjohtajaa. Toimitusjohtajalta...

Siun soten puheenjohtajisto ja hallitus on valittu

Siun sotena tunnetun Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän valtuusto kokoontui ensimmäisen kerran 12.1.2016. Valtuusto valitsi jäsenet kuntayhtymän luottamustoimiin...

Uutisarkistot: 2018, 2017, 2016, 2015